360 graden feedback

Waarom 360 graden feedback?

De 360 graden feedback kan ingezet worden als er behoefte is aan competentiegerichte feedback vanuit verschillende invalshoeken en van meerdere personen. Hiermee verdiep je zelfinzicht en kan het een impuls geven aan je persoonlijke ontwikkeling, waardoor je je prestaties kunt verbeteren. Aan de hand van competenties wordt feedback gevraagd aan verschillende partijen zoals bijvoorbeeld klanten, collega’s, leidinggevenden, medewerkers en leveranciers. De uitkomsten zijn het uitgangspunt voor ontwikkeling en verbetering.

Hoe?

Door middel van een online vragenlijst worden feedbackgevers gevraagd om een oordeel te geven over het functioneren op bepaalde competenties. De competenties worden bepaald door de feedbackontvanger, die ook de respondenten selecteert. De selectie is per situatie verschillend. Soms zijn klanten belangrijk, soms niet. Soms is de mening van collega’s belangrijk, in andere situaties niet. Wij helpen om tot een selectie te komen die tot optimaal resultaat leidt.

Voor wie is 360 graden feedback?

Van feedback kun je groeien; juist als je in een functie zit waarin je verschillende rollen hebt, is het belangrijk om ook breed feedback terug te krijgen zodat je een beter beeld krijgt dan wanneer je alleen naar targets en het directe functioneren kijkt.

Tijdsinvestering

Meerdere mensen betrekken kost tijd. Afhankelijk van de aantallen en de cultuur kun je rekenen op 2 tot 6 weken van start tot het ontwikkelplan.