Belastbaarheid & Re-integratie Assessment Center

Wat is het?

Het BRAC is een onderzoeksinstrument dat bij (dreigend) uitval of re-integratie zich richt op de draagkracht en belastbaarheid van een medewerker in diens werksituatie. De oorzaak van stagnatie in het functioneren of uitval wordt onderzocht waardoor er gericht advies gegeven kan worden voor de juiste aanpak van preventie of re-integratie.

Middels dit onderzoek wordt de oorzaak van de klachten in de huidige situatie in kaart gebracht. Daarnaast worden de kwaliteiten, capaciteiten en drijfveren in kaart gebracht, ofwel voor ontwikkeling in de eigen functie, ofwel als basis voor loopbaan heroriëntatie.

Het Belastbaarheid & Re-integratie Assessment Center geeft inzicht op de volgende gebieden:

  1. Psychische belastbaarheid en draagkracht ten aanzien van werkzaamheden eigen functie
  2. Persoonlijkheid- en vaardigheidsprofiel (wie ben ik, wat kan ik en wat niet)
  3. Interesse en drijfveren onderzoek (wat wil ik)
  4. Advies met betrekking tot vervolgstappen

Wanneer en voor wie?

Wanneer er twijfel heerst over de re-integratiemogelijkheden om terug te keren in eigen functie, wanneer iemand dreigt uit te vallen of ten behoeve van bepaling van de huidige psychische belastbaarheid. Vaak wordt een combinatie met Loopbaan/beroepskeuze onderzoek aangeboden.

Onderdelen van het Belastbaarheid & Re-integratie Assessment Center zijn:

I AARD EN ERNST VAN DE KLACHTEN: 
Inventarisatie huidige problematiek m.b.v. intake en klachtenlijst

II COGNITIEF FUNCTIONEREN en LEERVERMOGEN:
Werk- en denkniveau, geheugen, snelheid en concentratie

III PERSOONLIJKHEID EN GEDRAG: 
Persoonlijkheid 
Vaardigheden
Copingvaardigheden (omgaan met stress)

IV OMSTANDIGHEDEN WERK EN PRIVÉ:
Problemen/stress
Balans werk/privé

V INTERESSES EN DRIJFVEREN:
Beroepsinteresse
Persoonlijke drijfveren
Loopbaanwaarden

VI Uitgebreid advies met betrekking tot re-integratie en toekomstperspectief

Instrumenten

Capaciteitentests, test voor concentratie en geheugen, persoonlijkheidsvragenlijsten, beroepskeuzevragenlijsten, interview, schriftelijke praktijkopdracht, 2 mondelinge praktijkopdrachten (rollenspellen).

Kosten?

Het Belastbaarheid & Re-integratie Assessment Center zal gedurende een hele werkdag plaatsvinden, waarin wij de kandidaat een lunch aanbieden. Verslaglegging vindt, mits anders is afgesproken met de opdrachtgever, binnen een week plaats.

De kosten bedragen €1.595,- (inclusief intake, rapportage en terugkoppeling aan de kandidaat en opdrachtgever). Lees meer over de kosten van een assessment.

Lees meer over ons belastbaarheidsonderzoek