Belastbaarheidsonderzoek

Waarom?

Het belastbaarheidsonderzoek is gericht op de mogelijkheden en de arbeidsbelemmerende tekortkomingen in het persoonlijk functioneren van de kandidaat. Het brengt de aard en ernst van de persoonlijke problematiek en de rol die deze in de arbeidssituatie speelt in kaart. Gekeken wordt voornamelijk naar het geheugen, concentratie en aandacht van de kandidaat.

Hoe?

Persoonlijke beperkingen en mogelijkheden worden door middel van één of meer interviews, persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentie- en interessetests en aandachttests gemeten.

Persoonlijkheidsprofiel:

  • Staat de kandidaat open voor nieuwe ontwikkelingen?
  • Is hij of zij gericht op andere mensen of juist niet?
  • Hoe gaat de kandidaat om met stressvolle situaties en onverwachte problemen? Werkt hij of zij gestructureerd of juist niet?
  • Hoe wordt er gescoord op stressbestendigheid en stabiliteit?

Capaciteitenprofiel: De persoonlijke competenties worden gemeten door middel van een aantal intelligentietests:

  • In hoeverre is de kandidaat in staat abstracte informatie te hanteren?
  • Is de kandidaat praktisch ingesteld?
  • Kan de kandidaat overzicht behouden in complexe situaties?
  • Wordt nieuwe informatie snel opgenomen of is daar enige tijd voor nodig?

Interesseprofiel: Interesses worden gemeten door interessetests en geven antwoord op de volgende vragen:

  • Waar gaat de interesse van de kandidaat naar uit?
  • Voor welke functies en werkzaamheden heeft de kandidaat wel of geen belangstelling?

Cognitief functioneren: Geheugen, concentratie en aandachtstests

Wie?

Uitgevallen, herintredend of doorstromend personeel.

Wanneer?

Ten behoeve van potentieelbeoordeling en bepaling van belastbaarheid, bijvoorbeeld bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid.