Belastbaarheidsonderzoek

Ontdek met een belastbaarheidsonderzoek wat het arbeidsvermogen van een werknemer is. Bij Dijk & Van Emmerik bepalen we aan de hand van meerdere vragenlijsten, tests en interviews waar de mogelijkheden en tekortkomingen van het individu liggen. Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Een belastbaarheidsonderzoek is een serie tests waarmee we het arbeidsvermogen van een werknemer vaststellen. Bij de term ‘arbeidsvermogen’ maakt men grofweg onderscheid tussen het fysiek en functioneel vermogen en het psychisch en cognitief vermogen van een persoon. Een fysiek en functioneel onderzoek meet vooral hoe mensen omgaan met hun lichamelijke klachten en in hoeverre die klachten hun werkzaamheden belemmeren.

Bij Dijk & Van Emmerik ligt de focus van het belastbaarheidsonderzoek op de psychische en cognitieve kant. Met de verkregen informatie bepalen we de maximale werklast en het arbeidspotentieel van de kandidaat. Zo zorgen we er samen met de opdrachtgevende organisatie voor dat een werknemer zo fit en gezond mogelijk aan de slag blijft en/of dat een functie wordt ingevuld door een medewerker die daarvoor geschikt is. Ons onderzoek is daarmee een waardevolle aanvulling op het plan van aanpak van de bedrijfsarts of de analyse van de verzekeringsgeneeskundige bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid.

Bepaal door middel van een belastbaarheidonderzoek waar de grens is van het arbeidsvermogen ligt

Inhoud van het belastbaarheidsonderzoek

Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen om het psychische en cognitieve arbeidsvermogen te bepalen. Dit zijn zowel interviews en persoonlijkheidstesten als intelligentietesten, interessetesten en aandachttesten. Het onderzoek kost in totaal € 1.620,- en vindt plaats op ons kantoor in Amsterdam. Tijdens de testen behandelen we verschillende vragen binnen drie profielen:

Persoonlijkheidsprofiel

  • Staat de kandidaat open voor nieuwe ontwikkelingen?
  • Is hij of zij gericht op andere mensen of juist niet?
  • Hoe gaat de kandidaat om met stressvolle situaties en onverwachte problemen? Werkt hij of zij gestructureerd of juist niet?
  • Hoe scoort de kandidaat op stressbestendigheid en stabiliteit?

Capaciteitenprofiel

  • In hoeverre is de kandidaat in staat abstracte informatie te hanteren?
  • Is de kandidaat praktisch ingesteld?
  • Kan de kandidaat overzicht behouden in complexe situaties?
  • Wordt nieuwe informatie snel opgenomen of is daar enige tijd voor nodig?

Interesseprofiel

  • Waar gaat de interesse van de kandidaat naar uit?
  • Voor welke functies en werkzaamheden heeft de kandidaat wel of geen belangstelling?

Daarnaast kijken we ook nog naar het cognitief functioneren van de kandidaat. Hierbij testen we het geheugen, de concentratie en de aandacht.

Voor wie is een belastbaarheidsonderzoek geschikt?

De tests zijn geschikt voor personeel dat (tijdelijk) is uitgevallen en voor herintreders. Als onderdeel van hun re-integratie is het heel zinvol om te kijken op welk niveau ze weer aan het werk kunnen.

Ben je geïnteresseerd in een belastbaarheidsonderzoek of heb je vragen over de inhoud van de tests? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@dijkenvanemmerik.nl

Andere assessments

Naast het belastbaarheidsonderzoek bieden we ook al jaren verschillende assessments aan, verzameld onder drie globale invalshoeken: het competentieassessment, assessment center en executive assessment. Het competentieassessment is geschikt voor werkgevers die de geschiktheid van een kandidaat willen bepalen voor een specifieke functie. Het assessment center is breder dan het competentieassessment en gaat dieper in op de talenten van de kandidaten. Het executive assessment beoordeelt de geschiktheid van kandidaten voor een topfunctie.

Lees meer over de verschillende soorten assessments.

Contact

Voor meer informatie over het onderzoek of de andere assessments verwijzen we u graag door naar de veelgestelde vragen. Daarnaast kunt u bellen naar 020 609 7700 of het contactformulier invullen.