Mind Improvement

Het online platform Mind Improvement is door Dijk & Van Emmerik ontwikkeld om te kunnen inspelen op de groeiende vraag naar begeleiding via internet. Privacy van deelnemers is gegarandeerd door het gebruik van een beveiligde internetomgeving. Deelnemers maken zelf het wachtwoord aan waarmee zij toegang hebben persoonlijke clientaccount, de ingevulde antwoorden kunnen alleen worden ingezien door de e-coach die het traject begeleidt en feedback geeft. Indien nodig is deze e-coach ook bereikbaar per telefoon en email.


Mind Improvement bestaat uit een aantal modules (op dit moment Persoonlijke GroeiStress Surveillance en Beter Denken), welke afzonderlijk of in samenhang kunnen worden ingezet. Het is ook mogelijk om Mind Improvement in te zetten in combinatie met een aantal gesprekken met een psycholoog van Dijk & Van Emmerik. Zo wordt het beste van twee werelden gecombineerd: ongebondenheid aan tijd en plaats voor wat betreft het online gedeelte en het persoonlijke contact van gesprekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie Engels 020-6097700