Esmee Verhagen

Esmee is psycholoog. Zij begon haar loopbaan als selectiepsycholoog bij het Ministerie van Defensie, daarna werkte ze 9 jaar vanuit een groot trainingsbureau als consultant, trainer en coach voor klanten in diverse branches. Haar stijl is zowel warm en toegankelijk als scherp en resultaatgericht.

Esmee is opgeleid in Interventiekunde, Appreciative Inquiry, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Co-Active Coaching. Kortom, haar werkwijze is geworteld in de positieve psychologie. Haar aanpak is waarderend. Hierbij negeert ze problemen zeker niet maar bekijkt ze ze samen met cliënten vanuit een andere invalshoek. In haar trajecten besteedt ze aandacht aan acceptatie van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden én tegelijkertijd doen wat je eigenlijk wilt doen. Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven, wat kwaliteiten, waarden en ambities zijn en daarbij veel oefenen in de praktijk. Dat kenmerkt coaching door Esmee.

“Het is altijd mooi om bij te kunnen dragen aan dat mensen los komen van belemmerende gedachten en meer ruimte maken voor dingen waar ze energie van krijgen. Zoals het ondernemen van acties die bijdragen aan leuk werk (vinden) en een fijne balans in het leven.”