9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Re-integratietraject

Re-integratie werknemers

Ben je langdurig niet aan het werk geweest door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval? Tijdens het re-integratietraject bereid je je voor op een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je om terug te keren naar je oude werkgever (re-integratie eerste spoor) of bij het vinden van een nieuwe baan (re-integratie tweede spoor).

Ik ben werknemer

Re-integratie werkgevers

Ook als werkgever ben je betrokken bij het re-integratietraject van je medewerker(s). Het is voor werkgevers zelfs wettelijk verplicht om hier een actieve rol in aan te nemen vanuit de Wet verbetering poortwachter. Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je om alle re-integratieverplichtingen na te komen en je werknemers succesvol te laten re-integreren.

Ik ben werkgever

Hulp bij re-integratie voor werknemers

Re-integreren is lang niet altijd eenvoudig, zeker niet na een lange afwezigheid. Het proces en de stap terug naar de arbeidsmarkt kan gepaard gaan met tal van vragen en onzekerheden, bijvoorbeeld:

 • “Wat nu als ik niet meer helemaal beter wordt? Wat betekent dat voor mijn werk en inkomen?”
 • “Ik ben er al zo lang uit. Kan ik nog wel meekomen? En zitten mijn collega’s nog wel op mij te wachten?”
 • “Kom ik ooit weer aan een baan? En zo niet, wat dan?”
 • “Ik kan niet meer terug naar mijn vroegere beroep of branche, maar ik heb nooit iets anders geleerd. Wat nu?”

Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je weer aan het werk, zelfs als je langdurig afwezig bent geweest. Onze professionals hebben jarenlange ervaring en bieden persoonlijke, op maat gemaakte begeleiding. Alles is erop gericht om jou weer succesvol aan het werk te helpen.

Re-integratie eerste spoor

Wanneer je als werknemer na langdurig ziek-zijn weer gaat werken, is het eerste doel altijd om je terug te laten keren in je huidige functie bij je huidige werkgever. Wanneer dit niet gaat, zoekt de HR-afdeling en/of je leidinggevende naar een andere passende functie binnen de eigen organisatie. Dit noemen we re-integratie eerste spoor. Werknemer en werkgever zijn beiden verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie. Je maakt samen met je werkgever een plan van aanpak om deze re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kom je hier met je werkgever samen niet uit, bijvoorbeeld vanwege misverstanden, verschillende verwachtingen of wijzigingen tijdens je afwezigheid, dan kunnen de specialisten van Dijk & Van Emmerik je ondersteunen en adviseren.

Werknemer en werkgever zijn beiden verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie eerste spoor.

Re-integratie tweede spoor

In sommige gevallen is het niet mogelijk om terug te keren naar een functie bij je huidige werkgever. Bijvoorbeeld wanneer er geen geschikte functie vrij is of als de relatie zodanig is verstoord dat terugkeren in de organisatie niet meer gaat. Dit betekent dat je terechtkomt in het traject van re-integratie tweede spoor. In dit traject zoeken we samen met jou naar een geschikte baan bij een andere werkgever. Dat is lang niet altijd gemakkelijk: je start immers vanuit ziekte en dat kan voelen als een extra handicap bij het zoeken naar een nieuwe baan. Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je hier graag bij.

2e spoor is nooit fijn. Maar mede door Laura Lieve is het mij, ondanks dat het een moeilijk traject is, gelukt om positief en enthousiast door te gaan. Dank, dank.

  Meer ervaringen van cliënten

Een persoonlijk begeleidingsplan

Als jij en je werkgever ervoor kiezen om onze hulp in te roepen, kunnen we je verschillende hulpmiddelen aanbieden. Na een kennismakingsgesprek maken we samen een realistisch voorstel waarin we de stappen beschrijven die voor jou nuttig en nodig zijn. We stellen een begeleidingsplan op dat bestaat uit een of meer van onderstaande onderdelen.

Rouwverwerking

Wanneer je je baan kwijtraakt door bijvoorbeeld ziekte, heeft dit een grote impact op je leven. Je bestaan komt er immers ineens heel anders uit te zien. Het verwerkingsproces waar je vervolgens doorheen gaat is bij sommige mensen te vergelijken met een rouwproces. Wij begeleiden je hierbij.

Werken aan zelfvertrouwen

Het verliezen van een baan kan een grote deuk in je zelfvertrouwen veroorzaken. Een nieuwe baan vinden is dan erg moeilijk. Het is in dat geval dus zaak om eerst weer vertrouwen in jezelf te krijgen. Wij bieden je de juiste handvatten om zelfverzekerder te worden, zodat je weer vol frisse moed op zoek kunt naar een nieuwe functie.

Loopbaancoaching & beroepskeuzetest

Noodgedwongen op zoek gaan naar een andere baan is niet alleen vervelend. Het is ook een kans om te ontdekken wat je echt leuk vindt. Met loopbaancoaching en een beroepskeuzetest komen wij er samen met jou achter of het type functie dat je eerder vervulde (nog) wel bij je past. Zie de re-integratie als een unieke kans om iets heel anders te gaan doen. Iets wat je onder andere omstandigheden misschien niet zou doen of durven.

Werkervaringsplaats of stage

Wanneer je op zoek gaat naar ander werk, is dat een mooi moment om erachter te komen welke baan goed bij je past. Dit ontdek je het beste door dingen uit te proberen. Wij hebben een groot netwerk van werkgevers en daarmee de mogelijkheid om werkervaringsplekken en stages voor jou te vinden, zodat je kunt ervaren of een bepaalde functie of werkgever wel of niet bij jou past.

Assessment Center

Tijdens een assessment ontdekken we waar jouw talenten en capaciteiten liggen. Een assessment is een betrouwbare manier om inzicht te krijgen in je kennis en competenties. Tijdens een assessment wordt gebruikgemaakt van verschillende meetinstrumenten. Met de uitkomsten gaan we samen op zoek naar een passende functie bij een geschikt bedrijf.

Sollicitatievaardigheden opfrissen

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en de manieren van solliciteren daarmee ook. Wanneer je als werknemer langere tijd voor dezelfde werkgever hebt gewerkt en niet hebt gesolliciteerd, kan het erg nuttig zijn om je sollicitatievaardigheden op te frissen. Wij leren je hoe je jezelf kunt onderscheiden van de rest, op jouw eigen persoonlijke manier.

Esmee heeft me top geholpen. Ze wist me precies uit te dagen op het vlak waar ik het het meest nodig heb: mijn gevoel. Ik beslis veel op ratio, maar wilde deze nieuwe stap in mijn leven / carrière heel bewust ook met mijn hart maken. Zij hielp me in te zien dat je vooral moet ERVAREN of iets bij je past. Dat heeft me super geholpen. - Marijke Guldemond

  Meer ervaringen van cliënten

Hulp bij re-integratie via het UWV

Ook als je een WW-uitkering ontvangt van het UWV kun je in aanmerking komen voor re-integratiebegeleiding door Dijk & Van Emmerik. Het UWV koopt namelijk trajecten in en kan ons inschakelen voor je re-integratie. Ook schakelt het UWV ons in bij mensen met een gedeeltelijke WIA. Wij komen als ondersteunend bureau in aanmerking als je vanwege psychische klachten recht hebt op een WIA-uitkering. Dus zowel bij ‘Werkfit’-trajecten als ‘Naar werk’-trajecten, zowel bij werkloosheid als bij arbeidsongeschiktheid: we helpen je graag verder!

Plichten re-integratietraject

Een re-integratietraject bestaat uit verschillende stappen die je moet doorlopen vanaf de eerste week van de ziekmelding. Wij hebben de belangrijkste stappen voor je op een rij gezet.

Probleemanalyse

Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat waarom je niet meer kan werken. Ook benoemt de bedrijfsarts in deze analyse de re-integratiemogelijkheden.

Plan van aanpak

Binnen acht weken na je ziekmelding moet je samen met je werkgever een plan van aanpak hebben opgesteld. Hierin staan de afspraken die jullie samen hebben gemaakt. Dit plan van aanpak dienen jullie tijdens het re-integratietraject minimaal eens per zes weken te bespreken.

Ziekmelden UWV

42 weken na je ziekmelding moet je werkgever je ziekmelden bij het UWV. Het UWV stuurt je werkgever vervolgens informatie over activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede jaar van ziekte.

WIA-aanvraag

Als je aan het einde van het tweede jaar niet (volledig) beter bent, dien je als werknemer een WIA-aanvraag in bij het UWV. Je hebt alleen recht op een WIA-uitkering wanneer zowel jij als je werkgever zich voldoende heeft ingespannen om re-integratie mogelijk te maken. Als dit bij je werkgever niet het geval is, dan kan dit ertoe leiden dat je loon langer doorbetaald wordt.

Bevind je je in een van de bovenstaande situaties en heb je interesse in een traject? Bel ons en leg je situatie voor, dan geven we je advies over wat voor jou een verstandige stap is.

Bel 020 609 7700 Stuur een E-mail

Re-integratie voor werkgevers

Je hebt als werkgever enkele verplichtingen voor de re-integratie van je werknemer(s). Soms is het niet helemaal duidelijk wat er exact van jou als werkgever verwacht wordt. Ook is het mogelijk dat de afwezigheid van je werknemer tal van onzekerheden en vragen oproept, zoals:

 • Komt mijn medewerker ooit nog terug?
 • Wat is er nou precies aan de hand?
 • Hoe vervang ik deze persoon?
 • Wat moet ik allemaal regelen?
 • Hadden we dit als bedrijf kunnen voorkomen?
 • Wat kunnen we hiervan leren?

Bij Dijk & Van Emmerik nemen we al je vragen en onzekerheden weg en helpen we je om alle re-integratieverplichtingen na te komen. De werkwijze van onze specialisten is erop gericht om de medewerker succesvol te laten re-integreren in je bedrijf. Zit je met een of meerdere van de bovenstaande vragen en wil je snel meer helderheid? Klik dan op de knoppen hieronder.

Bel 020 609 7700 Stuur een E-mail

Plichten re-integratietraject

Een re-integratietraject bestaat uit verschillende stappen die je moet doorlopen vanaf de eerste week van de ziekmelding. Wij hebben de belangrijkste stappen voor je op een rij gezet.

Ziekmelding en probleemanalyse

Je moet je werknemer binnen een week ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Na zes weken afwezigheid zal de arts of dienst een oordeel geven over het herstel van je medewerker en de werkhervatting. Deze probleemanalyse is voor jou, maar ook voor je werknemer van belang.

Plan van aanpak

Als je medewerker langdurig ziek is, dan ben je verplicht om in samenspraak met hem of haar een plan van aanpak op te stellen voor re-integratie. Vanaf het moment van de ziekmelding heb je hier acht weken de tijd voor. In het plan van aanpak omschrijf je de volgende punten:

 • Welke activiteiten je gaat ondernemen om de medewerker te helpen re-integreren
 • De termijn waarbinnen re-integratie verwacht wordt (in samenspraak met werknemer)
 • De momenten waarop jullie samen gaan evalueren
 • Wie de contactpersoon vanuit de organisatie is voor je werknemer en de bedrijfsarts of arbodienst

Problemen bij re-integratie

Het komt regelmatig voor dat er tijdens een periode van ziekte en/of re-integratie spanningen ontstaan tussen werkgever en werknemer. Enkele veelvoorkomende problemen zijn:

 • Je werknemer doet niet voldoende om te re-integreren
 • Je bent het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts
 • Je werknemer weigert passende werkzaamheden te verrichten
 • De arbeidsrelatie is verstoord

De adviseurs van Dijk & Van Emmerik spelen in op al deze zaken. Bij onenigheid, is het belangrijk dat er eerst duidelijkheid komt, anders is vooruitgang niet mogelijk. We helpen je als werkgever om stapsgewijs en helder te werk te gaan. En je medewerkers? Die helpen we door persoonlijke begeleiding weer aan het werk te gaan. We bieden gerichte behandelingen en goed onderbouwde interventies waar zij echt iets aan hebben. Op deze manier komt het traject altijd een stap verder. Heb je medewerkers in dienst die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen? Onze specialisten begeleiden waar nodig ook in het Engels.

Re-integratie in een ander bedrijf

Als ondanks alle inspanningen blijkt dat je werknemer niet terug kan keren naar je organisatie, dan dien je als werkgever een re-integratietraject tweede spoor (in een ander bedrijf) aan te bieden. Dijk & Van Emmerik is hiervoor de aangewezen partner.

Re-integratieverslag

Wanneer je werknemer na 90 weken nog steeds niet of niet volledig aan de slag is, dan stel je een re-integratieverslag op. Je legt hierin samen met hem of haar afspraken en concrete resultaten vast. Je werknemer moet dit verslag toevoegen aan zijn of haar aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV. Deze aanvraag vindt plaats na 91 weken afwezigheid.

Contact

Heb je als werkgever of werknemer nog vragen of wil je meer weten over re-integratiebegeleiding? Neem dan contact op met Aimen Bayoumi of Flores van Emmerik via 020 6097700 of receptie@dijkenvanemmerik.nl. Je kunt meer lezen over het zoeken naar een nieuwe baan op onze outplacementpagina.