Re-integratie concept

Met re-integratie helpen we werknemers weer aan het werk die langere tijd afwezig zijn geweest, bijvoorbeeld door ziekte. Tijdens het re-integratietraject bereidt de werknemer zich voor op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Zowel de werknemer als de werkgever is verplicht hierin een actieve rol aan te nemen. Bij Dijk en Van Emmerik helpen we je bij de terugkeer naar je oude werkgever of bij het vinden van een nieuwe baan. Wil je meer weten over re-integratiebegeleiding? Neem dan gerust contact met ons op via 020 609 7700 of stuur een e-mail naar info@dijkenvanemmerik.nl.

Bel 020 609 7700 Stuur een E-mail

Re-integratie eerste spoor

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, is het eerste doel altijd om hem of haar terug te laten keren in zijn of haar huidige functie bij de huidige werknemer. Wanneer dit niet gaat, zoekt de HR-afdeling en/of leidinggevende naar een andere passende functie binnen dezelfde organisatie. Dit noemen we re-integratie eerste spoor. Zowel de werknemer als de werkgever is verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie. Jullie maken samen een plan van aanpak om deze re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Komen jullie hier als werkgever en werknemer samen niet uit, bijvoorbeeld vanwege misverstanden, verschillende verwachtingen of wijzigingen tijdens de afwezigheid, dan kan Dijk & Van Emmerik jullie ondersteunen en adviseren.

Zowel de werknemer als de werkgever is verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie eerste spoor.

Re-integratie tweede spoor

In sommige gevallen is het voor de werknemer niet mogelijk om terug te keren naar een functie bij de huidige werkgever. Bijvoorbeeld wanneer er geen geschikte functie vrij is of als de relatie zodanig is verstoord dat terugkeren in de organisatie niet meer gaat. Dit betekent dat de werknemer terechtkomt in het traject van re-integratie tweede spoor. In dit traject zoeken we samen met jou als werknemer een geschikte baan bij een andere werkgever. Dat is lang niet altijd gemakkelijk: je start immers vanuit ziekte en dat kan voelen als een extra handicap bij het zoeken naar een nieuwe baan. Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je hier graag bij.

Een persoonlijk begeleidingsplan

Als jij en je werkgever ervoor kiezen om onze hulp in te roepen, kunnen we je verschillende hulpmiddelen aanbieden. Na een kennismakingsgesprek maken we samen een realistisch voorstel waarin we de stappen beschrijven die voor jou nuttig en nodig zijn. We stellen een begeleidingsplan op dat bestaat uit een of meer van onderstaande onderdelen.

Rouwverwerking

Wanneer je je baan kwijtraakt door bijvoorbeeld ziekte, heeft dit een grote impact op je leven. Je verliest immers een groot en belangrijk onderdeel van je leven. Het verwerkingsproces waar je vervolgens doorheen gaat is te vergelijken met een rouwproces. Wij begeleiden je bij de rouwverwerking na het verlies van je baan.

Werken aan zelfvertrouwen

Het verliezen van een baan kan een grote deuk in je zelfvertrouwen veroorzaken. Een nieuwe baan vinden is dan erg moeilijk. Het is in dat geval dus zaak om eerst weer vertrouwen in jezelf te krijgen. Wij bieden je de juiste handvatten om zelfverzekerder te worden, zodat je weer vol frisse moed op zoek kunt naar een nieuwe functie.

Loopbaancoaching & beroepskeuzetest

Noodgedwongen op zoek gaan naar een andere baan is niet alleen vervelend. Het is ook een kans om te ontdekken wat je echt leuk vindt. Met loopbaancoaching en een beroepskeuzetest komen wij er samen met jou achter of het type functie dat je eerder vervulde (nog) wel bij je past. Zie re-integratie als een unieke kans om iets heel anders te gaan doen. Iets wat je onder andere omstandigheden misschien niet zou aandurven.

Werkervaringsplaats of stage

Wanneer je op zoek moet naar ander werk, is dat een mooi moment om erachter te komen welke baan goed bij je past. Dit ontdek je het beste door dingen uit te proberen. Wij hebben een groot netwerk van werkgevers en daarmee de mogelijkheid om werkervaringsplekken en stages voor jou te vinden, zodat je kunt ervaren of een bepaalde functie of werkgever wel of niet bij jou past.

Assessment Center

Tijdens een assessment ontdekken jouw talenten en capaciteiten liggen. Een assessment is een betrouwbare manier om inzicht te krijgen in je kennis en competenties. Tijdens een assessment wordt gebruikgemaakt van verschillende meetinstrumenten. Met de uitkomsten gaan we samen op zoek naar een passende functie bij een geschikt bedrijf.

Sollicitatievaardigheden opfrissen

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en de manieren van solliciteren daarmee ook. Wanneer je als werknemer langere tijd voor dezelfde werkgever hebt gewerkt en niet hebt gesolliciteerd, kan het erg nuttig zijn om je sollicitatievaardigheden op te frissen. Wij leren je hoe je jezelf kunt onderscheiden van de rest, op jouw eigen persoonlijke manier.

Re-integratiebegeleiding via het UWV

Ook als je in de WW zit kun je in aanmerking komen voor re-integratiebegeleiding door Dijk & Van Emmerik. Het UWV koopt namelijk trajecten in en kan ons inschakelen voor je re-integratie. Ook schakelt het UWV ons in bij mensen met een gedeeltelijke WIA. Wij komen als ondersteunend bureau in aanmerking als je vanwege psychische klachten recht hebt op een WIA-uitkering. Dus zowel bij ‘Werkfit’-trajecten als ‘Naar werk’-trajecten, zowel bij werkloosheid als bij arbeidsongeschiktheid: we helpen je graag verder!

Plichten re-integratietraject

Een re-integratietraject bestaat uit verschillende stappen die je moet doorlopen vanaf de eerste week van de ziekmelding. Wij hebben de belangrijkste stappen voor je op een rij gezet.

Probleemanalyse

Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat waarom een werknemer niet meer kan werken. Ook benoemt de bedrijfsarts in deze analyse de re-integratiemogelijkheden.

Plan van aanpak

Binnen acht weken na de ziekmelding moeten de werknemer en werkgever samen een plan van aanpak hebben opgesteld. Hierin staan de afspraken die jullie samen hebben gemaakt. Dit plan van aanpak dient tijdens het re-integratietraject minimaal eens per zes weken besproken te worden tussen de werkgever en de werknemer.

Ziekmelden UWV

42 weken na de ziekmelding moet de werkgever de werknemer ziekmelden bij het UWV. Het UWV stuurt de werkgever vervolgens informatie over activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede jaar van ziekte.

WIA-aanvraag

Wanneer er na 91 weken nog geen sprake is van re-integratie, moet de werknemer in kwestie een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Als de werknemer na twee jaar nog niet is gere-integreerd, ontvangt hij of zij een WIA-uitkering. Hier heeft een werknemer alleen recht op wanneer zowel hij of zij als de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om re-integratie mogelijk te maken. Als dit niet het geval is, dan kan dit ertoe leiden dat de werkgever het loon langer moet doorbetalen.

Heb je hier vragen over of wil je meer weten over re-integratiebegeleiding? Neem dan contact op met Arne Martens via 020 6097700 of receptie@dijkenvanemmerik.nl. Je kunt meer lezen over het zoeken naar een nieuwe baan op onze outplacementpagina.