Training Assertiviteit

Assertiviteit is een verzamelbegrip over het omgaan met andere mensen in relatie, werk, scholing en andere sociale situaties. Als je assertief goed reageert dan kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartner agressief te benaderen. In de praktijk betekent assertiviteit vaak durf: de durf  om risico’s te nemen. 


Inhoud en doelen:

De individuele training Assertiviteit van Dijk & Van Emmerik bestaat uit 6 sessies met evenveel thema’s. Naast het volgen van de training, worden door de deelnemers opdrachten gemaakt, die verband houden en de opbouw volgen van de training. De trainingssessies duren ieder 1,5 uur. Na 6 sessies sta je sterker in het:

 • Duidelijk aangeven wat je wilt en wat je grenzen zijn
 • Omgaan met factoren die spanning oproepen
 • Aangaan van problemen en conflicten
 • Nemen van initiatieven
 • Actiever deelnemen aan de besluitvorming in jouw organisatie
 • Duidelijk en daadkrachtig overkomen
 • Uiten van kritiek en waardering op een directe manier
 • Ontvangen van kritiek en waardering op een open manier

De thema’s van de 6 trainingssessies zijn achtereenvolgens:

 1. Welke (assertieve) gedragsstijl heb ik en wat zijn mijn valkuilen?
 2. Onderzoeken gedachten ten grondslag aan mijn assertieve stijl?
 3. Omgaan met kritiek, fouten en feedback
 4. Grenzen en behoeften aangeven
 5. Roos van Leary; interpersoonlijke assertiviteit
 6. Assertieve conflicthantering

Na deze assertiviteitstraining kun je voor jezelf opkomen en treed je zelfbewuster op, met respect voor een ander. Je bent assertiever en maakt gebruik van jouw persoonlijke kracht, voor jezelf en je organisatie.

Data, locatie en tijden:

De training bestaat uit 6 sessies van 1,5 uur. Deze training wordt begeleid door een van onze adviseurs. De bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor te Amsterdam.

Kosten en meer informatie:

Klik hier voor de kosten van de training. Voor vragen kun je contact opnemen met Maud van Aalderen via e-mail of telefoon: 020 – 609 77 00