Vraag & antwoord

Vragen over Mind Improvement:

Doen jullie ook aan therapie via het internet?

Het is mogelijk om bij Dijk & Van Emmerik therapie via het internet te volgen. Therapie via het internet heeft veel voordelen voor cliënten, te weten: tijdbesparend, zelfstandige inzet, onafhankelijk van kantooruren, geen reistijd, de mogelijkheid om anoniem te blijven etc. U kunt zich aanmelden door in het menu van onze website te kiezen voor ‘i-therapie’. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Flores van Emmerik, 020-6097700 of per e-mail.

Is het mogelijk om ook een intakegesprek te voeren voor I-therapie?

Dat kan. Wij geloven in I-therapie omdat het de vrijheid en verantwoordelijkheid van de kandidaat verhoogt. Maar het is niet ons doel om het onpersoonlijk te maken. Overigens: sommige mensen vinden de mogelijkheid van anonimiteit wel prettig omdat het drempelverlagend is. Dus bij ons geldt: het mag anoniem, maar dat hoeft helemaal niet. Persoonlijk contact tussen kandidaat en therapeut is altijd mogelijk.

Moet je goed kunnen schrijven voor I-therapie?

Je moet wel kunnen typen. Maar typefouten en eenvoudig taalgebruik zijn geen probleem. Ook bij reguliere therapie is taalvaardigheid niet het meest belangrijke: soms zijn simpele bewoordingen zelfs veel beter dan ingewikkelde zinnen.

Is I-therapie wel geschikt voor ouderen?

We vonden een artikel waaruit blijkt dat ouderen net zo vaak online zijn als jongeren. Ze gebruiken Internet alleen voor andere dingen. Jongeren doen meer met muziek en met elkaar, ouderen hanteren liever de mail. We denken dat het lukt.

Stel dat een werkgever opdrachtgever is voor een werknemer, hoe rapporteren jullie dan?

Onze therapeuten werken volgens de NIP-code: dus vertrouwelijkheid, privacy e.d. voor de kandidaat zijn gewaarborgd. Bij face-to-face therapie, maken we altijd een offerte met de kopjes: aanleiding, doel, plan van aanpak, verwachte resulaten, tijdpad. En op het eind rapporteren we of de verwachte doelen zijn behaald. Zowel kandidaten als opdrachtgevers ervaren onze rapporten als goed. En over niet inhoudelijke zaken volgt altijd een rapport: als een kandidaat afhaakt, laten we dat natuurlijk weten.

Hoe zit het met afhaken bij I-therapie?

Bij therapie kan het altijd gebeuren dat mensen stoppen. Vroeger noemden we dat verdringing, maar er kan natuurlijk ook een goede reden voor zijn (bijvoorbeeld omdat het probleem weg is). Er is geen onderzoek bekend naar of uitval halverwege bij online therapie verschillend is dan bij reguliere gesprekken. Wij verwachten van niet.

Is I-therapie wel effectief?

Ja hoor. Dat is gelukkig onderzocht door het Trimbos Instituut, in opdracht van het Ministerie VWS. Hier is de link.

Weten jullie de weg in subsidieland?

De ene wetswijziging na de andere. Het is voor P&O-ers bijna ondoenlijk om op de hoogte te blijven van alle elkaar snel opvolgende veranderingen. Maar, dat is ons werk! Wij beantwoorden graag jullie specifieke vragen over wet- en regelgeving en kunnen jullie zelfs bijstaan bij het aanvragen van eventuele subsidies. Maud van Aalderen is onze specialist op dit gebied. 020-6097700 of per email

Per juli 2005 wordt de arbowetgeving aangepast, waardoor organisaties hun verzuimmanagement flexibeler kunnen regelen. Wat kunnen jullie dan voor ons betekenen?

Onze dienstverlening hebben we op deze veranderingen aangepast. Het is mogelijk om een zieke medewerker rechtstreeks bij ons aan te melden. Wij zorgen dan voor de belangrijkste informatie voor het opstellen van het plan van aanpak, zoals de mate van arbeidsongeschiktheid en de verwachting van herstel. Daarop aansluitend starten we direct het reïntegratie traject.

Waarom zouden we dat op deze manier bij jullie moeten doen?

Snelheid, dat is ons belangrijkste argument. Een telefoontje is voldoende om de reïntegratie in werking te zetten. Het is algemeen bekend dat in de eerste zes weken de meeste winst te behalen is wat betreft de snelheid van herstel. Meteen aanpakken en de oorzaak oplossen, daar gaat het wat ons betreft om.

Daarnaast kunnen andere diensten van Dijk & Van Emmerik worden ingezet, mocht dat nodig blijken. Wanneer bijvoorbeeld binnen de organisatie reïntegratie niet mogelijk is, gaan wij opzoek naar een functie buiten de eigen organisatie en spreken we van externe reïntegratie.

Hoe garanderen jullie objectiviteit en professionaliteit?

Allereerst natuurlijk onze eigen professionals. We hanteren strikt de codes zoals het NIP het ons voorschrijft. Daarnaast hebben we contacten met verschillende bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen die het advies voor het plan van aanpak kunnen opstellen.

Geldt deze dienst alleen voor medewerkers met psychische klachten?

Gezien onze ervaringen met het reïntegreren van medewerkers met psychisch gerelateerd verzuim hebben we daar zeker veel expertise in. Dat neemt niet weg dat wij ook regelmatig reïntegratie verzorgen voor medewerkers met fysieke klachten. Ook daar kunnen we goed mee uit de voeten.

Vragen over ons kantoor

Waarom zouden wij kiezen voor Dijk & Van Emmerik?

Onze persoonlijke aanpak spreekt onze kandidaten aan, juist omdat zij het in eerste instantie altijd heel spannend vinden om door ons begeleid te gaan worden. Naast het feit dat wij al onze cliënten bij naam kennen, garanderen wij altijd een snelle plaatsing en boeken wij zeer goede resultaten. Redenen te over om voor Dijk & Van Emmerik te kiezen.

Werken jullie samen met andere bureau’s?

Gelukkig beschikken we zelf over veel kennis en ervaring, dus veel vragen vinden bij ons een antwoord. Maar natuurlijk hebben we niet overal verstand van. Voor ons belangrijke samenwerkingspartners zijn onder meer: Keizer Prestatie ConsultancyAantjes Advocaten en Everglades.

Hebben jullie een netwerk waar jullie uit kunnen putten?

Door de jaren heen hebben wij een groot en uitgebreid netwerk opgebouwd. Wij hebben goede contacten in de zorg, bij de overheid en zakelijke dienstverleners, met MKB en multinationals. Wij kunnen onze werkzoekende cliënten aan goede contacten helpen en inzicht kunnen geven in de verschillende branches. Wel zo handig als zij op zoek zijn naar een andere baan.

Vragen over onze begeleidingen

Ik wil graag zelfstandig ondernemer worden, kunnen jullie mij daarbij helpen?

Een bedrijf begin je niet zomaar, daar komt een hoop bij kijken. Zo moet je een goed plan hebben, een gedegen businessplan schrijven, over een aantal commerciële vaardigheden beschikken, je administratie opzetten en een aantal belangrijke zaken regelen. Wij staan je hierin graag bij. Mocht je spelen met het idee zelfstandig te gaan, dan is het soms prettig om het gesprek aan te gaan met iemand met ‘verstand van zaken’. Flores van Emmerik helpt je graag op weg. 020-6097700.

Ik ben 54. Heeft begeleiding nou nog wel zin?

Omdat een loopbaan een leven lang duurt en je nooit te oud bent om te leren, kan een begeleidingtraject altijd nuttig zijn. Wij gaan altijd na hoe realistisch en haalbaar jouw persoonlijke doelstellingen zijn: wil je psychologische begeleiding, wil je bepaalde vaardigheden trainen of ben je opzoek naar een ander werk? Het kan allemaal. Zo hebben wij onlangs nog een 63 jarige man aan een baan geholpen.

Hoe kan ik me voorbereiden op een gesprek bij jullie?

Je ontvangt, nadat je een afspraak bij ons hebt gemaakt, altijd een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. In de brief staat soms wat je kunt doen ter voorbereiding. bijvoorbeeld je CV meenemen of alvast nadenken over je persoonlijke doelstelling voor de begeleiding. Mocht je inhoudelijke vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met je begeleider.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op een Assessment?

Als je deelneemt aan een Assessment bij Dijk & Van Emmerik, krijg je bij de uitnodiging een apart formulier met een aantal tips. Het is belangrijk dat je jezelf niet geforceerd presenteert. Maar dit betekent niet dat je je niet hoeft voor te bereiden. Je kunt ons een mail sturen, dan krijg je onze tips teruggemaild. Ze staan ook op de site bij de tips. Als je jezelf uitgebreider wil voorbereiden, raden we je aan om het boek ‘Assessment doen’  van Bas Kok te lezen.

Kan ik met een IRO ook bij jullie terecht?

Jazeker! Met een IRO ben jij aan zet. Jij kunt kiezen met welk reïntegratiebureau je in zee gaat, maar ook wat voor traject je ingaat. Het is maar net waar jij behoefte aan hebt: bemiddeling en jobsearch, netwerkbegeleiding, sollicitatietraining, begeleiding bij het opzetten van je eigen bedrijf. Wij stellen samen met jou een passend programma op regelen het verder met het UWV. Als je meer wilt weten over wat wij jou kunnen bieden bel ons dan voor een oriënterend gesprek of neem contact op met Maud van Aalderen.

Ondersteunen jullie cliënten richting zelfstandig ondernemerschap middels een IRO-traject? 
Zo ja, kan dit in beginsel in het Engels?

Ja, we bieden begeleiding bij zelfstandige vestiging. Onze expertise ligt vooral bij mensen die het voor zichzelf willen proberen als zzp-er of iets anders in de zakelijke dienstverlening. Mensen die willen handelen of iets produceren, hebben wellicht behoefte aan andere expertise. Ook zijn we op dit gebied vooral deskundig in het begeleiden van mensen op HBO/Academisch niveau. Als een kandidaat binnen deze doelgroep valt, is het geen probleem om de begeleiding in het Engels te verzorgen. En een vrijblijvend orienterend gesprek is altijd mogelijk!

Hoe en hoe vaak rapporteren jullie?

Wij hechten veel waarde aan de schriftelijke tussen- en eindrapportages. Het kort en bondig op schrift stellen van onze bevindingen is de manier om de opdrachtgever op de hoogte te houden van het verloop en het effect van de begeleiding. Normaal gesproken rapporteren wij na iedere 5 gesprekken schriftelijk. Tussendoor vaak nog telefonisch. In overleg kan dit natuurlijk ook vaker, minder vaak of uitgebreider.

Hoe lang duurt een begeleidingstraject gemiddeld?

De duur van een traject hangt uiteraard af van de vraag- en doelstelling van een begeleiding. Gaat het om reïntegratie dan duurt een traject gemiddeld 12 gesprekken. Bij outplacement kan men rekenen op een doorlooptijd van van aanmelding tot afronding van ongeveer negen maanden. Maar het record is het  vinden van en baan 1,5 uur na het intake gesprek.

Geven jullie ook incompany-trainingen?

Op onze trainingspagina vind je zowel een overzicht van onze open-inschrijvingen als van onze incompany-trainingen. Naast dit ruime aanbod maken wij echter ook trainingen op aanvraag. Zo hebben wij ook een training agressiemanagement voor gevangenismedewerkers verzorgd, verliesverwerking na een bedrijfsongeval en een training klantvriendelijkheid gegeven aan receptiemedewerkers. Voor vragen over onze trainingen kun je contact opnemen met Flores van Emmerik of met Maud van Aalderen.

Wat kunnen wij doen met langdurige zieken, waar we intern geen oplossing voor hebben?

Naar ons doorsturen! Wij maken werk van het begeleiden en plaatsen van zieke medewerkers die, om wat voor reden dan ook, niet terug kunnen keren naar de huidige werkplek. Wij gaan met hen op zoek naar passend werk buiten de organisatie. Wij noemen dat externe reïntegratie. Ook zijn wij goed op de hoogte van de juridische kant van het ontslaan van zieke medewerkers. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Flores van Emmerik, 020-6097700 of per email.