Troonrede Dijk & Van Emmerik 2018

18 September, 2018 11:19

Vandaag is het weer zover: prinsjesdag. Zoals ieder jaar leest  de koning de troonrede voor waarin hij vooruitblikt op het komende politieke jaar. Maar waar gaat het eigenlijk in arbeids- en organisatieland naartoe? En met welke skills spelen werknemers en bedrijven daarop in? D&VE's eigen koning, Flores, spreekt u toe.

 

Waarde leden van het Dijk & Van Emmerik-netwerk,

Traditiegetrouw spreek ik u toe op deze derde dinsdag van september. Vandaag bevinden we ons in een wereld van beweging. Dit betekent dat veel organisaties geconfronteerd worden met uitdagingen die het uiterste van hen zullen vragen. De belangrijkste manier om onderscheidend te blijven ten opzichte van uw concurrenten is om vernieuwingen en innovaties niet alleen toe te laten maar deze ook zelf aan te jagen. Steeds meer beroepen en bedrijfsprocessen kunnen worden vervangen of verbeterd door het inzetten van technologie.

Nieuwe kansen, beweging en instroom

HR is natuurlijk al decennia veel meer dan een administratief proces, maar u kunt erop rekenen dat er heel weinig zal overblijven van de wijze waarop wij nu het werk doen. Natuurlijk leidt dat tot prachtige kansen, zoals bijvoorbeeld het inzetten van AI bij recruitment. Maar vooral, nu de economie er gunstig voor staat en velen van u zich in een groeifase bevinden, zult u ook veel beweging op de arbeidsmarkt ervaren. En daar kunt u natuurlijk handig gebruik van maken door te zorgen voor instroom van mensen die een rol kunnen spelen bij innovatie.

U heeft dan behoefte aan mensen die onderscheidend kunnen zijn, die kunnen samenwerken, als het moet lean en agile, maar vooral creatief en doortastend. En natuurlijk moet u uw organisatie zo inrichten dat het deze mensen behaagt: organiseer micolearning, zodat nieuwe technieken en vaardigheden snel kunnen worden ingezet, zorg voor een cultuur waarin feedback geven normaal is. Houd rekening met trends zoals het einde van Microsoft Powerpoint, de opmars van de robot in de boardroom. Ken uw medewerkers even goed als u uw klanten kent.

Standaardisering versus innovatie

Er is ook een andere trend. Onder meer wet- en regelgeving en de behoefte aan transparantie in deze tijd, leiden ertoe dat veel organisaties hun werkprocessen moeten standaardiseren en precies moeten beschrijven. Dit staat soms haaks op de behoefte aan innovatie en verandering. Sterker nog, bij bedrijven die het heel sterk moeten hebben van de inzet van mensen, zoals bijvoorbeeld de zorg, zijn strakke bureaucratische kaders maar al te vaak de belangrijkste reden dat de mensen vertrekken. Men wil als professional vrijheid en geen knellend keurslijf.

U hoeft het niet alleen te doen

U zult dus als organisatie beide in huis moeten hebben. Operational excellence door de bedrijfsprocessen strak en helder in te richten met mensen die hier plezier aan beleven. En die óók in staat zijn om mee te bewegen met innovaties. Ik wens u veel succes in dit komende jaar om deze puzzel op te lossen. Natuurlijk mag u hiervoor rekenen op onze expertise in arbeidsmobiliteit, professionele coaching en assessment centers.

Moge u vanuit uw persoonlijke overtuiging inspiratie en kracht vinden voor uw verantwoordelijke werk. Ik wens u daarbij zegen toe van de persoon of de personen die hiertoe bevoegd zijn.

Flores van Emmerik

< De 50-plusser op de arbeidsmarkt. Hoe staat het er anno 2018 voor? Mooi symmetrisch gezicht? Slank? Meer salaris! >