9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Wat is het verschil tussen een carrière en een loopbaan?

3 Mei, 2022 10:47

De termen carrière en loopbaan worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar komen niet per se overeen. Een carrière verloopt meestal verticaal: de werknemer krijgt in de loop der tijd nieuwe functies met steeds meer verantwoordelijkheden en een hoger salaris. Een loopbaan kan ook horizontaal verlopen, de werknemer vervult dan in de loop der tijd wisselende functies van ongeveer hetzelfde niveau. Als werkgever kijk je per werknemer wat wenselijk en mogelijk is: een carrière- of juist een loopbaanperspectief.

Loopbaanmanagement

Loopbaanmanagement stelt werkgevers in staat om de behoeften van de organisatie en de wensen en vaardigheden van de werknemer voor de langere termijn op elkaar af te stemmen. In regelmatig terugkerend overleg kijkt de leidinggevende en/of HR-adviseur of medewerkers nog op de juiste plek zitten en wat hun toekomstperspectieven zijn. Op deze manier blijven medewerkers breed inzetbaar en kunnen ze langdurig voor het bedrijf worden behouden. Loopbaanmanagement heeft daarmee ook grote raakvlakken met employability.

Voordelen

Op deze manier medewerkers begeleiden, biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Voor medewerkers betekent loopbaanplanning vooral dat ze de kans krijgen om voldoende uitdaging te houden in hun dagelijkse werkzaamheden. Voor de werkgever is van belang dat serieuze aandacht voor dit aspect van het personeelsbeleid ervoor zorgt dat de organisatie de positie op de economische markt kan behouden en soms zelfs verbeteren.

Belang werkgever

Een loopbaantraject moet natuurlijk aansluiten bij de interesses en ambities van de werknemer, maar de behoeften van de organisatie geven hier focus aan. Voor je als werkgever aan de medewerkers steun en middelen kan toezeggen, is het nodig om te bepalen wat deze behoeften zijn. Waar wil de organisatie heen? Welke capaciteiten en kwaliteiten zijn nu en in de toekomst belangrijk om in huis te hebben? De HR-afdeling kan helpen dit inzichtelijk te maken.

Wensen werknemer

HR kan ook een rol spelen bij het in kaart brengen van de wensen van de werknemer. Het woord carrière kan sommige mensen afschrikken: zij willen helemaal geen promotie, omdat ze de bijbehorende toename van verantwoordelijkheden niet zien zitten. Er zijn echter ook werknemers die er juist heel erg op gebrand zijn om carrière te maken en die teleurgesteld reageren als de werkgever hen hiertoe weinig gelegenheid biedt. Alleen al omdat het aantal functies op hoger niveau niet onbeperkt is, is het goed om medewerkers duidelijk te maken dat ze niet per se carrière hoeven te maken om plezier en uitdaging in het werk te houden. Een loopbaan kan ook leuke uitdagingen en goede perspectieven bieden.

Professionele loopbaanbegeleiding

Onze loopbaanadviseurs helpen je medewerkers graag op weg in hun carrière en loopbaan. Dat kan bijvoorbeeld via gerichte loopbaanbegeleiding waarin we ervoor zorgen dat werknemers hun talenten en capaciteiten (weer) optimaal kunnen benutten. Wanneer ze tegen hun eigen grenzen aanlopen, of juist uitdaging missen en zichzelf verder willen ontwikkelen in hun werk. Verder bieden we inspirerende workshops, coachingsessies en trainingen aan waarin mensen nieuwe stappen te zetten in hun werk en leven. Juist als MT of HR op zoek naar een sparringpartner op dit gebied? Ook dan helpen we je graag verder.

< Nieuw werk vinden? Vergroot je zichtbaarheid op LinkedIn Ben jij een pluviofiel? Het psychologische effect van regen >