3 redenen om teamcoaching nú op je agenda te zetten


Als werkgever of teamleider wil je dat je team(s) zelf in staat zijn oplossingen te vinden, een open dialoog te voeren en de juiste prioriteiten te stellen. Natuurlijk ben jij er als dingen anders gaan dan verwacht! Maar als er te vaak een beroep op jou wordt gedaan om brandjes te blussen of als het team zonder jouw inbreng belangrijke doelen steeds maar niet behaalt, dan wordt het tijd voor actie. Onderzoek wijst uit: teamcoaching maakt het verschil.

Datum

Leestijd

5 min

Type

Artikel

Reden #1 Investeren in teams: dit is de tijd


De huidige economische groei met zijn snelle interne en externe ontwikkelingen vraagt flink wat aanpassingsvermogen van teams. Denk aan de instroom van nieuwe medewerkers, veranderende organisatiestructuren, meer werk verzetten met minder mensen én het samen ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Kortom: een goed moment om te investeren in effectief en succesvol samenwerkende teamleden.

We hopen – met jullie – natuurlijk dat het economisch goed blijft gaan. Maar in het kader van ‘regeren is vooruitzien’: ook in tijden van economische recessie en verminderde omzet, is de competentie samenwerken binnen bedrijven cruciaal om te overleven. Samenwerken, elkaar scherp houden, inspireren en het bij elkaar aanwakkeren van creativiteit, zijn dan belangrijke succesfactoren. Ook met dit in het achterhoofd is het dus handig om in deze groeitijd je teams extra goed op te bouwen. Eén van de vormen waarin dit kan, is teamcoaching.

Reden #2 Teamcoaching is bewezen effectief


Collega Aimen dook voor dit artikel de wetenschappelijke literatuur in. Teamcoaching, werkt het ook echt? Het antwoord is: ja. Verschillende onderzoeken tonen aan dat teamcoaching de prestaties van teams significant verbeteren. Zo heeft deze vorm van coaching een positief effect op de teaminspanning, op de toepassing van vaardigheden, kennis en prestatiestrategie, op de effectiviteit van teams, op innovatie en op de ervaren veiligheid binnen het team. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat uitstekend presterende teams meer gebruikmaken van coaching dan middelmatig en slecht presterende teams.

Invloed op individuele medewerkers

Met het ontwikkelen van sterke teams help je niet alleen het team en je organisatie beter te functioneren, maar ook de individuele medewerkers. In veel gevallen zijn individuele prestaties en teamprestaties moeilijk van elkaar te scheiden. Individuele prestaties zijn namelijk context-specifiek. Een individu presteert beter als hij of zij deel uitmaakt van een team dat goed op elkaar is ingespeeld. Uit onderzoek blijkt dat als je een goed presterend persoon in een ander team plaatst, dit vaak een dip in zijn of haar prestatie veroorzaakt.

Uitstekend versus middelmatig presteren


“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uitstekend presterende teams meer gebruikmaken van coaching dan middelmatig en slecht presterende teams.”

Aimen Bayoumi Psycholoog en assessor bij Dijk & Van Emmerik (extern)

Meer ruimte voor strategie

En over dips in prestaties gesproken: als je teams zelfstandig(er) kunnen werken, heb je als teamleider of werkgever vaker je handen vrij voor het doorontwikkelen van je diensten, producten en de organisatie als geheel.

Reden #3 Een teamcoach biedt hulp op vele vlakken


Je kunt een teamcoach op verschillende manieren inzetten om teamprestaties te verbeteren, afhankelijk van wat er nodig is in het team. De coach kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het definiëren van doelen en prioriteiten, maar ook:

  • een open dialoog in het team stimuleren;
  • barrières voor betere prestaties identificeren;
  • helpen bij het in kaart brengen en begrijpen van de omgeving;
  • een leerplan voor het team creëren;
  • onderling vertrouwen ontwikkelen en
  • helpen de coaching te internaliseren.

Teamcoaches richten zich, kortom, vaak op het verbeteren of vergroten van communicatie (ter bemiddeling of voorkoming van team- en interpersoonlijke conflicten), besluitvorming, collectieve intelligentie en meer.

Welke teamcoach past bij jullie team?


Heb je besloten dat je teamcoaching in wilt zetten voor het verbeteren van je teams, je organisatie en je eigen rol in het team/agendaruimte, dan is er een aantal wegen dat je kunt bewandelen. Allereerst is er de keuze tussen een interne of een externe teamcoach. Stel je een van je medewerkers aan als coach of huur je een externe coach in? Hoewel een interne coach ook zeker een positief effect kan hebben op teamprestaties, zijn er ook situaties waarin je er juist iemand van buiten bij wilt halen.

Interne teamcoach

Een interne coach voldoet vaak prima voor het in kaart brengen en begrijpen van de omgeving en het verder ontwikkelen van interpersoonlijke communicatie, dialoog en besluitvorming bij teams waarbinnen geen, of slechts beperkte wrijving is tussen de leden. Is er echter meer wrijving in het onderling vertrouwen, zijn er barrières voor het presteren of is onduidelijk waarom teamactiviteiten steeds maar niet optimaal verlopen? Dan geeft een externe teamcoach betere resultaten.

Externe teamcoach

Anders dan de interne collega is een externe teamcoach onafhankelijk. Een band, of zelfs enige bekendheid met de leden van het team, maakt dat de interne coach onbewust in meer of mindere mate bevooroordeeld is. Dit gaat ten koste van zijn of haar oordeelsvorming. Daarbij komt dat de teamleden de coach vaak kennen, waardoor ook zij het traject minder open-minded ingaan. Een externe teamcoach staat daarentegen geheel buiten het systeem en kan dus vrij en open te werk gaan.

Bijkomend voordeel is dat de externe coach meestal meer specialistische expertise meebrengt voor het coachen van teams én teamleiders (teach the teacher). De aanvankelijke investering in een externe coach is vaak groter, maar op de lange termijn levert deze bij de bovenstaande situaties ook echt meer resultaat op.

De teamcoaches van Dijk & Van Emmerik


Overweeg je een teamcoachingstraject en wil je meer informatie over de verschillende opties? Onze adviseurs vertellen je er graag meer over. Neem contact met ons op en vraag naar Esmee Verhagen of Flores van Emmerik. Dol op wetenschappelijke literatuur? Aimen tipt voor een mooi overzicht over teamcoaching: Peters, J., & Carr, C. (2013). Team effectiveness and team coaching literature review.

Aimen Bayoumi Psycholoog NIP, assessor (extern)