Re-integratie - informatie voor werknemers


Ben je langdurig niet aan het werk geweest door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval? Tijdens een re-integratietraject bereid je je voor om weer de arbeidsmarkt op te gaan. Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je om terug te keren naar je huidige werkgever (1e spoortraject) of bij het vinden van een nieuwe werkplek (traject 2e spoor). Onze professionals hebben jarenlange ervaring en bieden persoonlijke begeleiding. Alles is erop gericht om jou weer succesvol aan het werk te helpen.

Waar we je mee helpen


Re-integreren is lang niet altijd eenvoudig, zeker niet na een lange afwezigheid. Het proces en de stap weer terug de arbeidsmarkt op kan gepaard gaan met tal van vragen en onzekerheden, bijvoorbeeld:

  • “Wat nu als ik niet meer helemaal beter wordt? Wat betekent dat voor mijn werk en inkomen?”
  • “Ik ben er al zo lang uit. Kan ik nog wel meekomen? En zitten mijn collega’s nog wel op mij te wachten?”
  • “Ik kan niet meer terug naar mijn vroegere beroep of branche, maar ik heb nooit iets anders geleerd. Wat nu?”
  • “Kom ik ooit weer aan een baan? En zo niet, wat dan?”

Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je stap voor stap weer aan het werk, zelfs als je langdurig afwezig bent geweest.

Wat cliënten zeggen


“Esmee heeft me top geholpen. Ze wist me precies uit te dagen op het vlak waar ik het het meest nodig heb: mijn gevoel. Ik beslis veel op ratio, maar wilde deze nieuwe stap in mijn leven / carrière heel bewust ook met mijn hart maken. Zij hielp me in te zien dat je vooral moet ERVAREN of iets bij je past. Dat heeft me super geholpen.”

 Marijke Guldemond Deed een re-integratietraject bij Dijk & Van Emmerik

Meer ervaringen van cliënten

Hoe werkt re-integratie?


In Nederland kent re-integreren twee fases. Als je al wat langer aan het re-integreren bent, komen de termen spoor 1 en spoor 2 je waarschijnlijk bekend voor; we lichten deze fases hieronder kort toe.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Re-integratie eerste spoor


Wanneer je als werknemer na langdurig ziek-zijn weer gaat werken, is het eerste doel altijd om je terug te laten keren in je huidige functie bij je huidige werkgever. Wanneer dit niet gaat, zoekt de HR-afdeling en/of je leidinggevende naar een andere passende functie binnen de eigen organisatie. Dit noemen we re-integratie eerste spoor.

Zowel jij als je werkgever hebben verantwoordelijkheid in het succes van de re-integratie. Samen stel je een plan van aanpak op om de re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kom je hier met je werkgever niet uit, bijvoorbeeld vanwege misverstanden, verschillende verwachtingen of wijzigingen tijdens je afwezigheid, dan kunnen de specialisten van Dijk & Van Emmerik je ondersteunen en adviseren.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Re-integratie tweede spoor


In sommige gevallen is het niet mogelijk om terug te keren naar een functie bij je huidige werkgever. Bijvoorbeeld wanneer er geen geschikte functie vrij is of als de relatie zodanig is verstoord dat terugkeren in de organisatie niet meer gaat. Dit betekent dat je terechtkomt in het traject van re-integratie tweede spoor. Daarin zoeken we samen met jou naar een geschikte baan bij een andere werkgever.

Dat is lang niet altijd gemakkelijk: je start immers vanuit ziekte en dat kan voelen als een extra ballast bij het zoeken naar een nieuwe baan. Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je hier graag bij.

Re-integratie voor cliënten via het UWV


Ontvang je een WW-uitkering van het UWV en heb je interesse in een re-integratietraject? Ook dan kunnen we je in veel gevallen helpen; het UWV kan ons inschakelen voor je re-integratie. Ook bij mensen met een gedeeltelijke WIA kunnen we als ondersteunend bureau in aanmerking als iemand vanwege psychische klachten recht heeft op een WIA-uitkering. Is dit op jou van toepassing, kijk dan eens op onze pagina’s ‘Werkfit’-traject,  ‘Naar werk’-traject, of modulaire trajecten. We helpen je graag verder!

Hoe ziet een re-integratietraject voor werknemers eruit?


Als jij en je werkgever ervoor kiezen om onze hulp in te roepen, kunnen we je verschillende hulpmiddelen aanbieden. Na een kennismakingsgesprek maken we samen een realistisch voorstel waarin we de stappen beschrijven die voor jou nuttig en nodig zijn. We stellen een begeleidingsplan op dat bestaat uit een of meer van onderstaande onderdelen.

Rouwverwerking


Wanneer je je werk niet meer kunt doen en/of je baan verliest door bijvoorbeeld ziekte, beïnvloedt dit je leven flink. Je bestaan komt er immers ineens heel anders uit te zien. Het verwerkingsproces waar je vervolgens doorheen gaat is bij sommige mensen te vergelijken met een rouwproces. Wij begeleiden je hierbij.

Werken aan zelfvertrouwen


Het verliezen van een baan kan een flinke deuk in je zelfvertrouwen veroorzaken. Een nieuwe baan vinden is dan moeilijk. Het is in dat geval dus zaak om eerst weer vertrouwen in jezelf te krijgen. Wij bieden je de juiste handvatten om zelfverzekerder te worden, zodat je weer vol frisse moed op zoek kunt naar een nieuwe functie of misschien zelfs een doorstart kunt maken als ondernemer.

Loopbaancoaching & beroepskeuzetest


Noodgedwongen op zoek gaan naar ander werk is niet alleen vervelend. Het is ook een kans om te ontdekken wat je echt leuk vindt. Met loopbaancoaching en een  beroepskeuzetest  komen wij er samen met jou achter of het type functie dat je eerder vervulde (nog) wel bij je past. Zie de re-integratie als een unieke kans om iets heel anders te gaan doen. Iets wat je onder andere omstandigheden misschien niet zou doen of durven.

Werkervaringsplaats of stage


Wanneer je op zoek gaat naar ander werk, is dat een mooi moment om erachter te komen welke baan goed bij je past. Dit ontdek je het beste door dingen uit te proberen. Wij hebben een groot netwerk van werkgevers en daarmee de mogelijkheid om werkervaringsplekken en stages voor jou te vinden, zodat je kunt ervaren of een bepaalde functie of werkgever wel of niet bij je past.

Assessment


Tijdens een assessment ontdekken we waar jouw talenten en capaciteiten liggen. Een assessment is een betrouwbare manier om inzicht te krijgen in je kennis en competenties. Tijdens een assessment wordt gebruikgemaakt van verschillende meetinstrumenten. Met de uitkomsten gaan we samen op zoek naar een passende functie bij een geschikt bedrijf.

Sollicitatievaardigheden opfrissen


De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en de manieren van solliciteren ook. Wanneer je als werknemer langere tijd voor dezelfde werkgever hebt gewerkt en niet hebt gesolliciteerd, kan het erg nuttig zijn om je sollicitatievaardigheden op te frissen. Wij leren je hoe je jezelf kunt onderscheiden van de rest, op jouw eigen persoonlijke manier.

Re-integreren in een groep


Naast onze individuele trajecten biedt Dijk & Van Emmerik ook groepsre-integratie aan in de vorm van het trainingsprogramma Re-Start ‘Perspectief op werk!’. Hierin re-integreer je, professioneel begeleid, samen met collega’s uit je eigen organisatie. In een groep is er veel herkenning en erkenning voor de gemeenschappelijke situatie waarin jullie je bevinden. Langdurig uitvallen van je werk is een life-event en in het omgaan daarmee kun je wel wat steun en vertrouwen gebruiken.

Is een re-integratietraject voor mij als medewerker verplicht?


Ja, vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn zowel je werkgever als jijzelf verplicht je in te zetten voor jouw re-integratie binnen of buiten de organisatie. Hieronder vind je de stappen die daarbij horen.

Vanuit de wet: plichten re-integratietraject


Naast de stappen die je in het traject bij Dijk & Van Emmerik zet, zijn er stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter die je in een re-integratietraject doorloopt. Hieronder vind je de belangrijkste.

1. De probleemanalyse door de bedrijfsarts

Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat waarom je niet meer kunt werken. Ook benoemt de bedrijfsarts in deze analyse de re-integratiemogelijkheden.

2. Het opstellen van een plan van aanpak

Binnen acht weken na je ziekmelding moet je samen met je werkgever een plan van aanpak hebben opgesteld. Hierin staan de afspraken die jullie samen hebben gemaakt. Dit plan van aanpak dienen jullie tijdens het re-integratietraject minimaal eens per zes weken te bespreken.

3. Ziekmelden bij het UWV

42 weken na je ziekmelding moet je werkgever je ziekmelden bij het UWV. Het UWV stuurt je werkgever vervolgens informatie over activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede jaar van ziekte.

4. Een WIA-aanvraag doen

Als je aan het einde van het tweede jaar niet volledig beter bent, dien je als werknemer een WIA-aanvraag in bij het UWV. Je hebt alleen recht op een WIA-uitkering wanneer beide partijen (dus zowel jij als je werkgever) zich voldoende hebben ingespannen om re-integratie mogelijk te maken. Als dit bij je werkgever niet het geval is, dan kan dit ertoe leiden dat je loon langer doorbetaald wordt.

Wie betaalt het re-integratietraject?


Een re-integratietraject wordt betaald door je werkgever, of als je inmiddels al een tijdje uit dienst bent en een UWV Naar werk, Werkfit maken of modulair traject volgt, door het UWV.

Positief doorgaan


“Tweede spoor is nooit fijn. Maar mede door coach Laura is het mij, ondanks dat het een moeilijk traject is, gelukt om positief en enthousiast door te gaan. Dank, dank.”

Anoniem Deed een re-integratietraject bij Dijk & Van Emmerik

Meer ervaringen van cliënten

Spreken met een specialist


Heb je interesse in een traject? Leg je situatie voor, dan geven we je advies over wat voor jou een verstandige stap is.

Annemieke Dekker
Loopbaan- en re-integratiecoach