Coaching bij burn-out - informatie voor werkgevers


Burn-out is een veel voorkomende oorzaak van achteruitgang en uitval van werknemers. Met onze psychologische begeleiding/re-integratie helpen we medewerkers herstellen en stap voor stap terugkeren naar het werk. Onze adviseurs ondersteunen je daarnaast bij het nakomen van alle re-integratieverplichtingen bij burn-out.

Burn-out: vragen van werkgevers


Als werkgever krijg je te maken met verschillende regels als je werknemers re-integreren of een burn-out hebben. Soms is niet helemaal duidelijk wat jouw rol hierin is en wat er van je verwacht wordt. Daarnaast kan het zijn dat de afwezigheid van je werknemer vragen oproept, zoals:

  • Komt mijn medewerker nog terug?
  • Wat is er eigenlijk aan de hand?
  • Hoe zorg ik ervoor dat alle werkzaamheden worden opgevangen?

 

  • Wat moet er allemaal geregeld worden?
  • Hadden we dit kunnen voorkomen, wat leren we hiervan als organisatie?

Antwoorden

De adviseurs van Dijk & Van Emmerik nemen je vragen en onzekerheden weg en helpen je om alle verplichtingen rondom re-integratie en burn-out na te komen. We zorgen ervoor dat je medewerker succesvol in je bedrijf re-integreert, of als dat niet mogelijk is, helpen we je bij een zo positief mogelijk afscheid voor beide partijen.

Opzet van de begeleiding bij burn-out


Onze coaches en psychologen NIP begeleiden dagelijks medewerkers die met een burn-out te maken hebben en weten goed welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Extreme vermoeidheid, spanningsklachten en controleverlies over emotionele en cognitieve processen zijn symptomen die kunnen wijzen op een burn-out. Met de begeleiding/re-integratie zorgen we dat cliënten minder (werkgerelateerde) psychische en fysieke klachten ervaren. Stapsgewijs begeleiden we hen terug naar de werkvloer.

Biopsychologische aanpak

Binnen Dijk & Van Emmerik werken we vanuit de biopsychologische aanpak. We zien burn-out allereerst als een fysiek probleem: een neurohormonale ontregeling van iemands stress-systeem die ontstaat door langdurige overbelasting met onvoldoende herstel. Op de pagina Coaching bij burn-out – informatie voor medewerkers vind je een uitgebreidere beschrijving van onze aanpak.

Maatwerk & methoden

Voor iedere cliënt stellen we na de intake een persoonlijk (re-integratie)plan en offerte op. In de begeleiding putten we uit diverse bewezen methoden, onder meer:

  • Co-Active® Coaching
  • Mindfulness

Op de pagina voor medewerkers vind je een uitgebreidere beschrijving van onze aanpak; klik daarvoor op de knop hieronder.

Burn-outpreventie


Waar we ons bij veel organisaties ook voor inzetten is het voorkomen van burn-out, vaak als onderdeel van verzuimpreventiebeleid. Zo organiseren we interactieve vitaliteitsprogramma’s en trainingen over het omgaan met burn-out-problematiek, zowel voor medewerkers als leidinggevenden.

Onze ervaring is dat dit zorgt voor bewustwording, een gemeenschappelijke visie op het omgaan met burn-out en dat het praktische handvatten biedt. Medewerkers krijgen hiermee meer grip op en eigenaarschap over hun eigen gezondheid. Leidinggevenden weten op hun beurt hoe zij daar de juiste begeleiding in kunnen bieden.

Spreken met een specialist


Neem voor vragen over preventie van, en re-integratie bij burn-out contact met ons op. We helpen je graag!

Esmee Verhagen
Psycholoog NIP en Directeur Training & Coaching

Gerelateerde pagina’s

Outplacement na burn-out


Samen met je medewerker werken we aan herstel en zoeken we naar een geschikte nieuwe werkplek. Een positief en poortwachterproof afscheid.

Burn-outpreventietraining


In deze training voor leidinggevenden en HR gaan we in op preventie, herstel en het creëren van een psychologisch gezond werkklimaat dat medewerkers versterkt.

Vitaliteitsprogramma's


Goed zorgen voor werknemers helpt uitval voorkomen. In onze korte, effectieve vitaliteitsprogramma’s zetten medewerkers stappen naar vitaler werken en leven.