Alles over re-integratie


Met re-integratie helpen we medewerkers weer aan het werk die zijn uitgevallen, bijvoorbeeld door ziekte of burn-out. Het kan daarbij gaan om terugkeer in de huidige organisatie (re-integratie 1e spoor) of om het vinden van een baan bij een andere werkgever (traject 2e spoor). Daarnaast bieden we re-integratie voor mensen met een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering van het UWV.  

Het belang van een goed re-integratietraject


Maatschappelijk en financieel gezien is het heel belangrijk dat mensen die zijn uitgevallen goed re-integreren op de arbeidsmarkt. Maar vooral ook voor de gezondheid van organisaties en het psychisch welzijn van mensen is dit van belang. Het re-integratietraject laten ondersteunen door een professioneel re-integratiebureau kan daarbij helpen.

Voordelen re-integratietrajecten voor werkgevers en HR-professionals


 • Het uitbesteden van re-integratie dekt financiële risico’s af

  Je bent als werkgever vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht om een actieve rol aan te nemen in de re-integratie van je medewerkers. Oordeelt het UWV na twee jaar ziekte dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, dan kan een (kostbare) loonsanctie volgen. Onze ervaren adviseurs werken ‘poortwachter-proof’; dat is voor werkgevers een hele zorg minder.

 • Bemiddeling kan voor beide partijen het verschil maken tussen een potentieel probleemtraject en een frisse start

  Het komt regelmatig voor dat er tijdens een periode van ziekte en/of re-integratie spanningen ontstaan tussen werkgever en werknemer. Wij spelen hierop in om escalatie te voorkomen en houden het traject in beweging.

Voordelen re-integratietrajecten voor werknemers en kandidaten UWV


 • Met een re-integratietraject sta je er niet alleen voor

  Wanneer je je baan kwijtraakt door bijvoorbeeld ziekte, heeft dit grote impact op je leven. Dat komt er immers ineens heel anders uit te zien. Wij begeleiden je bij elke stap van je re-integratie. Van het verwerken van het verlies van je baan, het ontdekken wat er nu bij je past (o.a. via beroepentesten of stages) tot het omgaan met beperkingen en opfrissen van je sollicitatievaardigheden.

 • Passend werk en inkomen zorgen voor meer welzijn

  Werkloosheid gaat vaak gepaard met een gevoel van minder geluk. Dit heeft enerzijds te maken met verlies aan inkomsten, maar anderzijds ook met het werk(en) zelf. Werken in een fijne omgeving die bij je mogelijkheden, interesses en talenten past kan veel voldoening geven. Wij helpen je werk te vinden waarin jij tot je recht komt.

Voor wie is een re-integratietraject geschikt?


Een re-integratietraject bij Dijk & Van Emmerik is geschikt voor medewerkers die langdurig niet aan het werk zijn geweest door burn-out, overspannenheid, ziekte of een ongeval. We bieden ook trajecten voor internationale professionals in Nederland.

Maar ook als je niet meer in dienst bent van een organisatie kun je in aanmerking komen voor re-integratiebegeleiding. Het UWV koopt namelijk trajecten in en kan ons inschakelen voor je re-integratie als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW) ontvangt. Ook schakelt het UWV ons in voor mensen met een gedeeltelijke WIA. Wij werken als ondersteunend bureau als je vanwege psychische klachten recht hebt op een WIA-uitkering.

Wat cliënten zeggen


“Tweede spoor is nooit fijn. Maar mede door coach Laura is het mij, ondanks dat het een moeilijk traject is, gelukt om positief en enthousiast door te gaan. Dank, dank.”

Anoniem Deed een re-integratietraject bij Dijk & Van Emmerik

Meer ervaringen van cliënten

Hoe ziet een re-integratietraject 1e en 2e spoor eruit?


Aan de structuur van een re-integratie-traject voor werknemers zitten twee belangrijke aspecten: het persoonlijke begeleidingsplan bij Dijk & Van Emmerik en de regels vanuit de overheid en het UWV.

Onderdelen traject bij Dijk & Van Emmerik

Onze adviseurs kunnen in een re-integratietraject verschillende methoden en hulpmiddelen aanbieden. Na een kennismakingsgesprek maken we samen met de medewerker een realistisch voorstel waarin we de stappen beschrijven die voor de medewerker nuttig en nodig zijn. De adviseur stelt een begeleidingsplan op dat bestaat uit een of meer van onderstaande onderdelen.

 • Rouwverwerking
 • Werken aan zelfvertrouwen
 • Loopbaancoaching en beroepskeuzetest
 • Werkervaringsplaats of stage
 • Assessment center
 • Sollicitatieskills opfrissen

Uitgangspunten re-integratie: 1e en 2e spoor

Het uitgangspunt is altijd om een werknemer terug te laten keren in de huidige functie bij de huidige organisatie. Of, als dit niet gaat, in een andere passende functie bij de eigen werkgever (re-integratie eerste spoor). Lukt dit door omstandigheden niet, dan gaat het traject over in re-integratie tweede spoor. Daarin zoeken we samen met de medewerker naar geschikte werk bij een andere werkgever of als ondernemer.

Verplichtingen re-integratie werknemers vanuit de wet


Werknemer en werkgever zijn vanuit de Wet verbetering poortwachter beiden verantwoordelijk voor het succes van re-integratie. Er zijn vier stappen die ze samen moeten doorlopen vanaf de eerste week van ziekmelding.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Week 1-6: ziekmelding en probleemanalyse


De werkgever dient de werknemer binnen één week ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Na zes weken afwezigheid geeft de arts of dienst een oordeel over het herstel van de medewerker en het weer oppakken van werk.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Week 1-8: plan van aanpak


Als een medewerker langdurig ziek is, dan is de werkgever verplicht om samen met de medewerker een plan van aanpak op te stellen voor re-integratie. Vanaf het moment van de ziekmelding hebben werkgever en medewerker hier acht weken de tijd voor.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 3

Na 42 weken: ziekmelding bij het UWV door de werkgever


42 weken na de ziekmelding moet de werkgever de werknemer ziekmelden bij het UWV. Het UWV stuurt de werkgever vervolgens informatie over activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede jaar van ziekte.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 4

Na 90 weken: re-integratieverslag & WIA-aanvraag


Wanneer de werknemer na 90 weken nog steeds niet of niet volledig aan de slag is, dient de werkgever een re-integratieverslag op te stellen. Hierin legt de werkgever samen met de medewerker gemaakte afspraken en concrete resultaten vast. De werknemer voegt dit verslag toe aan de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het UWV. Deze aanvraag doet de medewerker na 91 weken afwezigheid.

Re-integratiebureau Dijk & Van Emmerik


1 Persoonlijke begeleiding

Onze adviseurs bieden persoonlijke begeleiding, waarbij ze steeds kijken naar wat iemand op dit moment in het traject nodig heeft om verder te komen. Ze hebben daarbij ook oog voor wat er breder speelt in het leven van de kandidaat en in de organisatie. We werken op basis van wetenschappelijk bewezen methoden die we praktisch en doelgericht toepassen.

2 Uitgebreid werkgeversnetwerk

Wat kandidaten in het tweede spoor ook zeer waarderen is dat we beschikken over een uitgebreid werkgeversnetwerk in de regio, waardoor we vaak gemakkelijk een connectie leggen voor werkervaringsplekken en stages. Welk werk goed bij je past, ontdek je immers het beste door dingen uit te proberen.

3 Erkenning en kwaliteitsregistraties

Dijk & Van Emmerik is als re-integratie- en outplacementbureau erkend door het UWV. Verder werken we onder de kwaliteitsstandaarden van OVAL, NOLOC en het NIP. Veel van onze adviseurs zijn naast loopbaancoach ook NIP-geregistreerd psycholoog.

Re-integratie in groepen


In samenwerking met diverse experts op werk- en re-integratiegebied bieden we ook groepsre-integratie voor medewerkers die in (langdurig) verzuim zijn: het trainingsprogramma Re-Start ‘Perspectief op werk!’. Deze training is geschikt voor medewerkers voor wie het belangrijk is steun en vertrouwen in een groepscontext te bieden om effectief te re-integreren. De training wordt gegeven in plaats van, of in aanvulling op individuele begeleiding.

Tarieven re-integratie


Voor re-integratie hanteren we tarieven op basis van de duur van het re-integratietraject. Deze prijzen zijn inclusief eventuele testen, exclusief btw en geven een beeld van de kosten; we maken graag een offerte op maat. De groepsgrootte van het trainingsprogramma Re-Start is vier tot twaalf deelnemers. Het genoemde trainingstarief is per deelnemer en exclusief btw.

Re-integratie
6 maanden
Inclusief testen
€ 3350 ,-
Offerte aanvragen
Re-integratie
9 maanden
Inclusief testen
€ 4875 ,-
Offerte aanvragen
Re-integratie
12 maanden
Inclusief testen
€ 6500 ,-
Offerte aanvragen
Re-integratie
in groepen
Inclusief testen
€ 1825 ,-
Offerte aanvragen

Spreken met een specialist


Wil je graag meer informatie over onze trajecten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Annemieke Dekker
Loopbaan- en re-integratiecoach

Gerelateerde pagina’s

Re-integratie -
informatie voor werkgevers


We helpen je om al je re-integratie-verplichtingen na te komen en je werknemers succesvol te laten re-integreren.

Re-integratie -
informatie voor werknemers


Onze ervaren coaches bieden persoonlijke begeleiding. Alles is erop gericht om jou weer succesvol aan het werk te helpen.

Re-integratie in groepen -
Training Re-Start


Deze training is bedoeld voor medewerkers die bij het re-integreren graag steun en vertrouwen in een groepscontext ervaren.

UWV Naar werk


In het Naar Werk-traject voor kandidaten vanuit het UWV ligt de focus op solliciteren, netwerken en het begeleiden naar een betaalde baan of zelfstandig ondernemerschap.

UWV Werkfit maken


Werkfit maken is er voor mensen die graag weer aan het werk willen, maar belemmeringen ervaren die ze eerst moeten aanpakken om weer klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

UWV Modulaire re-integratie


Deze trajecten zijn specifiek ontwikkeld voor mensen die te lang buiten de maatschappij staan om direct een UWV Werkfit maken- of Naar werk-traject te volgen.