Re-integratie - informatie voor werkgevers


Als werkgever, leidinggevende en HR-adviseur ben je vaak nauw betrokken bij het re-integratietraject van je medewerker(s). Enerzijds vanuit goed werkgeverschap en anderzijds om tegemoet te komen aan de plichten in de Wet verbetering poortwachter. Bij Dijk & Van Emmerik helpen we je om al je re-integratieverplichtingen na te komen en je werknemers succesvol te laten re-integreren. In de eigen organisatie (1e spoor) of daarbuiten (traject 2e spoor).

Het nut van externe re-integratiebegeleiding


Waarom zou je een deel van de re-integratie van je medewerkers uitbesteden aan een re-integratiebureau buiten de eigen organisatie?

1. Externe re-integratiebegeleiding geeft helderheid

Bij re-integratie komt een hoop kijken. Als onafhankelijke begeleiders nemen we vragen en onzekerheden weg. Het is voor werkgevers namelijk niet altijd duidelijk wat er exact van hen verwacht wordt. Ook is het mogelijk dat de afwezigheid van je werknemer vragen oproept als:

 • Komt mijn medewerker ooit nog terug?
 • Wat is er nu precies aan de hand?
 • Hoe vervang ik deze persoon?
 • Wat moet ik allemaal regelen?
 • Wat kunnen we hiervan leren?
 • Hadden we dit als organisatie kunnen voorkomen?

2. Re-integratiebegeleiding ondervangt financieel risico

Als werkgever ben je wettelijk verplicht een actieve rol te spelen in de re-integratie van je medewerker. Wanneer deze na twee jaar nog niet hersteld is, beoordeelt het UWV of je je voldoende hebt ingespannen om re-integratie mogelijk te maken. Is dit niet het geval, dan kan dit ertoe leiden dat je het loon langer moet doorbetalen (loonsanctie). Onze ervaren adviseurs werken ‘poortwachterproof’; dat is voor jou als werkgever een hele zorg minder.

3. Onpartijdige bemiddeling vergroot de kans op een frisse start voor beide partijen

Tijdens een periode van ziekte en/of re-integratie komt het voor dat er problemen ontstaan tussen werkgever en werknemer. Enkele veelvoorkomende problemen zijn:

 • Je werknemer doet niet voldoende om te re-integreren
 • Je bent het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts
 • Je werknemer weigert passende werkzaamheden te verrichten
 • De arbeidsrelatie is verstoord

Onze adviseurs spelen in op al deze zaken. Bij meningsverschillen is het belangrijk dat er eerst duidelijkheid komt, anders is vooruitgang niet mogelijk. We helpen je als werkgever stapsgewijs en duidelijk te werk te gaan. En je medewerkers bieden we goed onderbouwde interventies waar zij echt iets aan hebben. Zo komt het traject altijd een stap verder.

De kwaliteitsgaranties van Dijk & Van Emmerik


Een re-integratietraject is in onze ogen pas succesvol als zowel werkgever als werknemer er beter uitkomen. Daarom bieden we beide partijen erkende, oplossingsgerichte begeleiding:

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Professionele standaarden


We werken onder de kwaliteitsstandaarden van OVAL, NOLOC en het NIP. Veel van onze adviseurs zijn zowel loopbaancoach NOLOC als NIP-geregistreerd psycholoog.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Kennis & netwerk


Ieder traject kan rekenen op onze ruime kennis van zaken en ons uitgebreide netwerk van werkgevers in de regio Amsterdam en daarbuiten.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 3

We zorgen voor vooruitgang


Ons team houdt het re-integratieproces in beweging. Eerlijk en met aanstekelijke positiviteit: lichtheid en humor waar mogelijk.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 4

Erkend re-integratiebureau


Dijk & Van Emmerik is al flink wat jaren als
re-integratie- en outplacementbureau erkend door het UWV.

Hoe ziet een re-integratietraject eruit?


Na een kennismakingsgesprek met je werknemer maken we samen een realistisch voorstel waarin we de stappen beschrijven die voor de medewerker nuttig en nodig zijn. Het begeleidingsplan kan bestaan uit een of meer van onderstaande onderdelen. 

 • Rouwverwerking
 • Werken aan zelfvertrouwen
 • Loopbaancoaching en beroepskeuzetest
 • Werkervaringsplaats of stage
 • Assessment center
 • Sollicitatievaardigheden opfrissen

Re-integratie 1e spoor en 2e spoor

Het eerste doel is altijd om je medewerker terug te laten keren in de eigen organisatie. In diens eigen, of een andere beter passende functie. Als ondanks alle inspanningen blijkt dat je werknemer niet terug kan keren naar je organisatie, dan dien je als werkgever een re-integratietraject tweede spoor (in een ander bedrijf) aan te bieden. Ons team helpt je hier graag bij.

Speciale trajecten

Re-integratie voor internationals

Heb je internationale medewerkers in dienst die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen voor een traject in het Nederlands? Onze specialisten begeleiden ook in het Engels en hebben ervaring met het coachen van internationaal werkende professionals.

Re-integratie in groepen

We bieden in samenwerking met diverse experts op werk- en re-integratiegebied ook het trainingsprogramma Re-Start ‘Perspectief op werk!’: groepsre-integratie voor medewerkers die in (langdurig) verzuim zijn. Deze training wordt gegeven in plaats van, of in aanvulling op individuele begeleiding. In de training vinden medewerkers steun en vertrouwen in een groepscontext om effectief te re-integreren.

Wettelijk verplichte stappen in een re-integratietraject


Een re-integratietraject bestaat, naast de onderdelen bij ons, uit verschillende wettelijke stappen die je als werkgever moet doorlopen vanaf de eerste week van de ziekmelding. Wij hebben de belangrijkste stappen voor je op een rij gezet.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Ziekmelding en probleemanalyse


Je dient je werknemer binnen een week ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Na zes weken afwezigheid geeft de arts of dienst een oordeel over het herstel van je medewerker en diens werkhervatting. Deze probleemanalyse is voor jou, maar ook voor je werknemer van belang.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Plan van aanpak


Als je medewerker langdurig ziek is, ben je verplicht om samen met je medewerker een plan van aanpak op te stellen voor re-integratie. Vanaf het moment van de ziekmelding heb je hier acht weken de tijd voor. Het plan van aanpak bespreek je minimaal een keer per zes weken en het omschrijft de volgende punten:

 1. Welke activiteiten je gaat ondernemen om de medewerker te helpen met re-integreren
 2. De termijn waarbinnen de re-integratie verwacht wordt (in samenspraak met de werknemer)
 3. De momenten waarop jullie samen de voortgang gaan evalueren
 4. Wie de contactpersoon vanuit de organisatie is voor je werknemer en de bedrijfsarts of arbodienst
Oranje met roze bulletpoint cijfer 3

Ziekmelden UWV


42 weken nadat je medewerker zich heeft ziekgemeld, meldt je deze ziek bij het UWV. Het UWV stuurt je vervolgens informatie over activiteiten die je moet ondernemen in het tweede jaar van ziekte.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 4

Re-integratieverslag


Is je werknemer na 90 weken nog steeds niet of niet volledig aan de slag? Dan stel je een re-integratieverslag op. Je legt hierin samen met je medewerker afspraken en concrete resultaten vast. Je werknemer moet dit verslag toevoegen aan de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het UWV. Deze aanvraag vindt plaats na 91 weken afwezigheid.

Tarieven


Voor onze re-integratietrajecten hanteren we tarieven op basis van de duur van het traject. Deze prijzen zijn inclusief eventuele testen en geven een beeld van de kosten; we maken graag een offerte op maat. De groepen van het re-integratieprogramma Re-Start bestaan uit vier tot twaalf deelnemers. Het onderstaande tarief is per deelnemer en exclusief btw.

Re-integratie
6 maanden
Inclusief testen
€ 3350 ,-
Offerte aanvragen
Re-integratie
9 maanden
Inclusief testen
€ 4875 ,-
Offerte aanvragen
Re-integratie
12 maanden
Inclusief testen
€ 6500 ,-
Offerte aanvragen
Re-integratie
in groepen
Inclusief testen
€ 1825 ,-
Offerte aanvragen

Spreken met een specialist


Heb je nog vragen over re-integratie-begeleiding? Neem dan contact met ons op.

Annemieke Dekker
Loopbaan- en re-integratiecoach

Gerelateerde pagina’s

Re-integratie long COVID -
informatie voor werkgevers


Vanuit onze expertise in het begeleiden van mensen met fysieke, cognitieve en psychologische klachten helpen we je werknemer succesvol te re-integreren.

Re-integratie bij burn-out -
informatie voor werkgevers


We ondersteunen je bij alle re-integratieverplichtingen en helpen we je medewerkers met burn-out herstellen en terugkeren naar werk.

Re-integratie in groepen -
Programma Re-Start


Deze training is bedoeld voor medewerkers die niet of gedeeltelijk aan het werk zijn en bij hun re-integratie graag de steun en het vertrouwen van een groepscontext ervaren.