Psychologische coaching - informatie voor werkgevers


In veel gevallen waarin een medewerker vastloopt, dreigt uit te vallen of al is uitgevallen is duidelijk dat er iets anders nodig is dan alleen begeleiding door de bedrijfsarts of een regulier coachingstraject. Psychologische coaching is erop gericht zowel de medewerker als de organisatie weer in beweging te krijgen. Daarvoor hebben we brede kennis van technieken in huis: doorverwijzen is zelden nodig.

De voordelen van psychologische coaching voor werkgevers


Dit type coaching heeft verschillende voordelen voor werkgevers:

 • Je geeft invulling aan goed werkgeverschap.
 • In het coachingstraject pakken we de oorzaak van de situatie aan, vaak al voor het ingaan van eventuele formele stappen in een re-integratieproces. Daardoor levert een aanvankelijke investering in coaching organisaties op de langere termijn een aanzienlijke kostenbesparing op.
 • De begeleiding helpt de medewerker de eigen verantwoordelijkheid te erkennen.
 • Het traject brengt een vastgelopen situatie in beweging, richt zich op het werk en is toepasbaar op het werk.
 • Er komen uit de coaching regelmatig bruikbare tips naar voren voor de leidinggevenden.
 • Een pijnpunt bij de werknemer, in het team of in de organisatie wordt omgebogen naar groei.

Wanneer is psychologische begeleiding geschikt?


Er zijn verschillende situaties waarin het passend is om je werknemer een begeleidingstraject aan te bieden. Bijvoorbeeld:

 1. Een medewerker is minder gemotiveerd en/of heeft psychische of fysieke klachten
 2. Er is een arbeidsconflict of conflict in het team ontstaan
 3. Een medewerker dreigt uit te vallen of is al uitgevallen
 4. Een medewerker cijfert zich te veel weg en komt onvoldoende voor zichzelf op

Wanneer is psychologische coaching niet geschikt?


De coaching is geen vervanging algemene therapie of specialistische ggz-behandeling: onze trajecten hebben altijd een link met werk, al kijken we zeker ook breder naar wat er verder speelt in iemands leven en de organisatie. We zullen altijd duidelijk aangeven wat wel en niet mogelijk is. Overigens bieden we wel een ander begeleidingstraject aan om de wachttijd bij de ggz te overbruggen.

Hoe is een traject psychologische coaching opgebouwd?


Onze psychologen maken allereerst een zorgvuldige inschatting van wensen en de werkgerelateerde psychische en fysieke klachten. Een verkeerde aanpak kan de situatie immers verergeren. We werken vervolgens op verschillende niveaus (cognitief, emotioneel, fysiek) en met diverse technieken, onder meer:

 • ACT
 • Cognitieve gedragstherapie/RET
 • Voice dialogue
 • CSR-methodiek voor stress- en burn-out

Onze psychologen passen steeds toe wat het traject op dat moment nodig heeft. In ons werk richten we ons niet alleen op klachten, maar juist ook op de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten.

Waarom Dijk & Van Emmerik?


Ons bureau heeft een aantal pluspunten:

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Professionele standaarden


Ons team werkt onder hoge kwaliteitsstandaarden van:

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Mensgericht


We zijn een kleinschalig bureau met een persoonlijke aanpak. In onze trajecten maken we gebruik van effectieve, wetenschappelijk bewezen technieken die we praktisch en toegespitst op het individu toepassen. We horen vaak terug dat onze trajecten op een positieve manier als verrassend worden ervaren.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 3

Organisatiepsychologische expertise


We hebben een bredere kijk door organisatiepsychologische expertise in de begeleiding. Al onze psychologen zijn arbeids- en organisatiepsycholoog en geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen.

Tarieven psychologische begeleiding


Elke persoon en iedere situatie is anders. Daarom bieden we altijd gerichte oplossingen aan. Hierdoor variëren de kosten voor begeleidingstrajecten, meestal bestaan deze uit drie, zes, tien of twaalf gesprekken van een uur. Begeleiding en coaching hebben geen vanafprijs; we werken hierbij met een uurtarief.

Psychologische coaching
per uur
Inclusief testen
€ 162 ,-
Offerte aanvragen
Wachttijdoverbrugging ggz
per uur
Inclusief testen
€ 162 ,-
Offerte aanvragen

Veelgestelde vragen werkgevers


Hoe lang duurt een psychologisch coachingstraject?

Een traject duurt gemiddeld drie tot negen maanden, afhankelijk van de precieze vraag.

Is er een wachtlijst of -periode voor de psychologische coaching?

Nee, er is op dit moment geen wachtlijst. De intake wordt binnen twee tot vier weken na de aanvraag ingepland en het traject start, na akkoord van de medewerker en werkgever, direct na de intake. 

Wanneer kies je voor ‘reguliere’ coaching en wanneer voor psychologische coaching?

Bij psychologische coaching is er vaak wat meer nodig, bijvoorbeeld extra aandacht voor de vraag achter de vraag of dieperliggende patronen die voor belemmeringen zorgen. Wij maken intern het onderscheid tussen de diverse vormen van coaching en begeleiding minder; we kijken vooral wat een traject nodig heeft.

We hebben zowel arbeids- en organisatiepsychologische expertise in huis als arbeidsmarktkennis en ervaring in loopbaancoaching. Ook bieden we diverse trainingen rond werk aan, (ontwikkel)assessments en re-integratie. Doorverwijzen is voor vraagstukken op het gebied van werk daardoor zelden nodig.

Begeleiden jullie ook mensen met een combinatie van fysieke en psychologische klachten?

Ja, we begeleiden bijvoorbeeld mensen met long COVID, hernia en NAH die zowel met fysieke en cognitieve als psychologische klachten te maken hebben.

Spreken met een specialist


Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Esmee Verhagen
Psycholoog NIP en Directeur Training & Coaching

Gerelateerde pagina’s

Psychologische coaching -
informatie voor werknemers


Onze psychologische coaching bestaat uit een individueel begeleidingstraject waarin we samen je situatie verkennen. Kom tot meer acceptatie, zelfinzicht en ander gedrag.

Wachttijdoverbrugging ggz -
informatie voor werkgevers


Wanneer een medewerker kampt met psychische klachten en hierdoor dreigt uit te vallen of al uitgevallen is, is het belangrijk snel de juiste hulp te krijgen. Intake binnen 4 weken.

Coaching bij burn-out -
informatie voor werkgevers


Met onze psychologische begeleiding/re-integratie bij burn-out helpen we medewerkers te herstellen en stap voor stap terug te keren naar werk.