5 redenen om in crisistijd te blijven investeren in re-integratie


De onvoorziene en bizarre start van het decennium zet de wereld op zijn kop. Terecht gaat er veel aandacht uit naar de horeca- en evenementenbranche, de zorg en contactberoepen. Er is echter nog een groep die niet vergeten mag worden: de werknemers die in een re-integratietraject zitten of terechtkomen. Al is nu inzetten op re-integratie zeker niet iets dat je alleen doet voor je zieke medewerker. Ook voor de financiële gezondheid van je organisatie is het van groot belang. Vijf redenen waarom nu investeren in re-integratietrajecten een goed idee is.

Datum

Leestijd

4 min

Type

Artikel

1. Medewerkers blijven zo de stip op de horizon zien


Misschien wel de belangrijkste reden om in te zetten op in re-integratie is goed werkgeverschap. De social distancing-maatregelen zorgen voor minder contact met de mensen om ons heen en een afwezige medewerker stond al meer ‘op afstand’. Ook merken we dat onze kandidaten zich zorgen maken over de economische voorspellingen. Je wilt deze medewerkers nu niet in de kou laten staan. Juist zij kunnen hulp gebruiken, en in crisistijd kan een organisatie dat niet altijd zelf doen.

Zicht op loopbaanperspectieven

Ondanks dat de arbeidsmarkt momenteel spreekwoordelijk nogal zijn adem inhoudt, is het voor deze groep belangrijk om het contact met een re-integratiecoach in te zetten of te starten. Door goede coachingsgesprekken blijven ze de stip op de horizon zien. Via de gesprekken en door het eventueel maken van loopbaantesten krijgt een kandidaat weer zicht op zijn of haar arbeidsperspectieven. En dan blijkt er ineens toch meer mogelijk. Een van onze outplacementkandidaten ontving deze week bijvoorbeeld een uitnodiging voor een tweede gesprek en een meeloopdag. Zoals hij het verwoordt:

Hoopvol resultaat


“Ik heb voor mijzelf veel duidelijker inzichtelijk wat ik wil en welke koers ik wil varen in mijn carrière. Op welke functies ik moet zoeken en solliciteren. Bij dit alles krijg ik hele goede en intensieve begeleiding van mijn coach, hij bracht me tot inzichten waar ik zelf nooit op gekomen zou zijn. Met een hoopvol eerste resultaat.”

Anoniem Volgde een re-integratie- en outplacementtraject bij Dijk & Van Emmerik

2. Je voorkomt (loon)sancties


Naast het sociale belang heeft re-integratie een financieel-economisch noodzaak: uitstellen kan achteraf tot problemen leiden, zoals loonsancties. Is een werknemer langdurig ziek en wordt een traject opgeschort, dan kan het UWV je organisatie naderhand aanrekenen dat een traject te laat is gestart. Het op tijd inzetten van een traject is dus verstandig. Het UWV staat momenteel open voor een alternatieve invulling van dit type trajecten, maar voor niets doen zal minder begrip zijn.

NB Een professioneel re-integratiebureau is in staat de trajecten op de juiste wijze, gemotiveerd en gedocumenteerd te rapporteren aan het UWV. Ook als zaken in deze maanden net iets anders verlopen qua timing.

3. Je vertrekkende werknemer solliciteert met voorsprong


Uit onze veelgestelde vragen over re-integratie tweede spoor:

‘De kans om nu een baan te krijgen, is wel heel erg klein. Bijna alles staat stil. Hoe zinvol is het om een medewerker nu te laten starten met een re-integratietraject?’

Wat dit betreft is het goed om te weten dat het in de meeste trajecten het gemiddeld twee maanden duurt voordat een kandidaat daadwerkelijk start met solliciteren. Via videobellen of afspraken op afstand, de testen die we voorhanden hebben en oefenmateriaal voor thuis bereiden onze coaches werknemers voor op de arbeidsmarkt. De cliënt die dus nu investeert heeft in de nabije toekomst een voorsprong waardoor hij of zij eerder werk vindt.

4. Je speelt slim in op komende (verzuim)ontwikkelingen


De kans is helaas groot dat in de nasleep van de maatregelen het verzuim flink zal stijgen. Niet alleen als direct gevolg van COVID-19, maar ook indirect door onbalans, stress en onzekerheid die werknemers (hebben) ervaren in deze tijd. Het is handig om nu extra aandacht te geven aan die medewerkers die al zijn uitgevallen en te besparen op verzuimdagen. Dat betekent straks meer continuïteit in de bedrijfsvoering, en ruimte voor mogelijk bredere verzuimproblematiek.

Voorkom wachttijd

Ook voorkomt het door laten lopen van re-integratieactiviteiten straks wachttijd bij re-integratiebureaus en arbeidsdeskundigen (zo worden deze niet overstelpt met aanvragen wanneer de situatie weer ‘normaliseert’).

Werktijdverkorting versus verzuim

Twijfel je of er straks wel werk is voor de gere-integreerde? Werktijdverkorting aanvragen voor een inzetbare werknemer is financieel nog altijd efficiënter dan verzuim. Bovendien kun je als werkgever voor mensen die uit te ziektewet komen arbeidstijdverkorting aanvragen. Bij werknemers in de ziektewet kan dit niet.

5. Je hoeft het niet alleen te doen


De organisaties waar wij voor werken weten vaak heel goed wat wel of niet meerwaarde voor ze heeft wat HR-ondersteuning betreft. Ook als professionele organisatie hoef je rond re-integratie niet alles alleen te doen.

  • Re-integratietrajecten eerste en tweede spoor en outplacement. Wij hebben alle middelen in huis om de voortgang van re-integratietrajecten te garanderen. Daar waar fysieke afspraken niet verantwoord zijn, maken we gebruik van online apps en platformen.
  • Verzuimpreventie. Wat we verder kunnen doen is preventief in kaart brengen welke medewerkers een grotere kans op uitval hebben. Denk aan mensen die al problemen thuis hebben, medewerkers die in de knel komen met privézaken zoals mantelzorg bieden of aan mensen met financiële zorgen.
  • Vitaliteits-, stress- en burn-outtrainingen. Ook bieden we voor zowel medewerkers als leidinggevenden en HR-adviseurs vitaliteits- en stresspreventie-trainingen aan, en inspiratiesessies. Deze compacte trainingen en sessies kunnen we in kort tijdsbestek invullen in overleg met de organisatie.

Team Dijk & Van Emmerik Psychologen, coaches & officemanagement