Baby op komst? 4 redenen om gebruik te maken van het nieuwe geboorteverlof


Sinds 1 juli dit jaar is het partnerverlof voor werknemers uitgebreid. Naast de eerste week verlof na de bevalling hebben partners nu ook recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof dat voor 70% wordt doorbetaald. De overheid wil partners hiermee ondersteunen bij het vinden van een beter evenwicht in de verdeling van werk en zorgtaken. Maar helpt dit ook echt? Arbeidspsycholoog Aimen Bayoumi, zelf net voor de tweede keer vader, zocht het uit.

Datum

Leestijd

5 min

Type

Artikel

Nog niet zo heel lang geleden (tot 2019) kreeg je als partner bij de geboorte slechts twee dagen betaald verlof. Veel partners planden daarom vakantiedagen in. Inmiddels zijn er dus vijf doorbetaalde werkdagen met eventueel de aanvullende vijf weken geboorteverlof. Je kunt dit verlof als partner, in overleg met je werkgever, naar eigen inzicht opnemen binnen zes maanden na de geboorte. Zo kun je je vrouw of vriendin ontlasten. Vooral als het niet je eerste kind is, kun je als partner echt een waardevolle bijdrage leveren.

Twijfels over het opnemen


Toch zijn er partners die twijfels hebben over het opnemen van het aanvullende geboorteverlof. ‘Luiers en een huilende baby’ klinkt voor sommigen niet als een fijne invulling van de dag, vooral niet als het werk zich ondertussen opstapelt. Daarnaast vergoedt het UWV zoals gezegd niet het volledige inkomen, maar slechts 70% van het dagloon. Dit is niet voor ieder gezin direct een haalbare kaart.

En: hoeveel invloed heeft het opnemen van geboorteverlof nu eigenlijk écht op een gezondere werk-privébalans en op de relatie met je partner en kind?

Nou, best heel veel, blijkt uit internationale onderzoeken.

De effecten van partnerverlof


Uit onderzoeken komt naar voren dat het opnemen geboorteverlof leidt tot aanzienlijke korte- en langetermijneffecten: van een structureel betere taakverdeling thuis en meer betrokkenheid van de partner bij zorg- en ontwikkeltaken tot zelfs lagere scheidingspercentages en (indirect) betere schoolprestaties van de kinderen. Een overzicht.

1. Minder conflicten

Gezinnen waarbij de partner geboorteverlof heeft opgenomen, hebben significant minder conflicten over huishoudelijke taken. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Social Science Research (1). Het effect was het grootst voor huishoudelijke taken die relatief vaker oneerlijk verdeeld zijn, zoals voor het wassen van kleding. Het opnemen van partnerverlof bleek een duurzaam effect te hebben op de verdeling van huishoudelijke taken.

2. Meer betrokkenheid partner

Recent (2018) werd ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen het vaderschapsverlof en de betrokkenheid van vaders bij de zorg- en ontwikkelingstaken (zoals voorlezen) van het kind. Uit dit onderzoek (2) bleek dat langere perioden van vaderschapsverlof geassocieerd zijn met meer betrokkenheid bij zowel zorgtaken als ontwikkelingstaken in de eerste levensjaren van het kind. De mogelijkheid om thuis te blijven vergroot daarmee de kans dat de partner betrokken blijft bij het leven van het kind.

3. Schoolprestaties kind (indirect effect)

Het vaderschapsverlof kan indirect een effect hebben op de latere schoolprestaties van kinderen. Dat zit zo: in een groot Scandinavisch onderzoek uit 2015 (3) vonden de onderzoekers dat als de vader een hoger opleidingsniveau had dan de moeder, het vaderschapsverlof een significant positief effect had op schoolprestaties. Een ander Zweeds onderzoek naar het opleidingsniveau van de ouder, de lengte van ouderschapsverlof en schoolprestaties van kinderen uit 2010 wees ook uit dat het ouderschapsverlof de relatie tussen opleidingsniveau en schoolprestaties versterkte (4).

4. Samenblijven

En dan als klap op de vuurpijl een onderzoek uit IJsland (5). Dat toonde aan dat partners die recht hebben op vaderschapsverlof en hier gebruik van maken, significant minder snel scheiden in de eerste levensjaren van het kind dan partners die dit recht niet hebben of er geen gebruik van maken. Kortom: wil je een grotere kans om samen te blijven? Opnemen dat verlof!

Samenvattend


De resultaten van al deze onderzoeken samengenomen, heeft het opnemen van aanvullend geboorteverlof voor partners dus een flinke positieve impact op het kind en de relatie met je partner. Wellicht kan dit zelfs een reden zijn voor gezinnen met een kleinere beurs om vooraf geld opzij te zetten voor het aanvullen van de 70% vergoeding of om een regeling te treffen met de werkgever.

Mogelijkheden opnemen aanvullend geboorteverlof


Je kunt dit verlof gespreid over 6 maanden opnemen. Vrouwen hebben recht op minimaal 10 weken verlof na de geboorte van het kind. Je zou er als partner voor kunnen kiezen om hierna de aanvullende 5 weken op te nemen. Maar het is ook mogelijk de dagen gespreid op te nemen (1 of 2 dagen per week), zodat er in de eerste maanden altijd iemand is om voor de baby te zorgen.

Zelf koos ik ervoor om de eerste twee weken volledig vrij te zijn en de overige dagen gespreid op te nemen. Zo kun je je in de eerste periode na de bevallig volledig focussen op het thuisfront. En dat is mij heel goed bevallen!

“Je weet meestal niet wanneer de baby precies geboren wordt. Probeer urgente zaken daarom voor week 37 te plannen.”

Aimen Bayoumi Arbeidspsycholoog

No stress!


Hoe zorg je ervoor dat je zonder stress je verlof ingaat? Ons advies: bespreek het partnerverlof tijdig met je werkgever, zodat niemand voor verassingen komt te staan. Je kunt dan, in het geval dat je ervoor kiest om langere tijd vrij te nemen, tijdig vervanging regelen (of iemand die voor je waarneemt).

Je weet meestal niet wanneer de baby geboren wordt. Slechts 4% van de baby’s wordt op de uitgerekende datum geboren. Gemiddeld duurt een zwangerschap tussen de 37 en 42 weken. Het is dus moeilijk om van tevoren je verlof in te plannen. Probeer urgente zaken daarom voor week 37 te plannen, zodat je je daar niet druk om hoeft te maken tijdens je verlof. En probeer bij afspraken voor de uitgerekend alvast te vermelden dat je partner wellicht gaat bevallen.

Tot slot: vergeet niet je out-of-office-melding aan te zetten!

En mocht je tegen dingen aanlopen, bij Dijk & Van Emmerik bieden we korte coachingstrajecten, ook op gebied van work-lifebalance, planning en vitaliteit.

Bronnen


  1. Kotsadam, A., & Finseraas, H. (2011). The state intervenes in the battle of the sexes: Causal effects of paternity leave. Social Science Research, 40(6), 1611-1622.
  2. Petts, R. J., & Knoester, C. (2018). Paternity leave‐taking and father engagement. Journal of Marriage and Family, 80(5), 1144-1162.
  3. Cools, S., Fiva, J. H., & Kirkebøen, L. J. (2015). Causal effects of paternity leave on children and parents. The Scandinavian Journal of Economics, 117(3), 801-828.
  4. Liu, Q., & Skans, O. N. (2010). The duration of paid parental leave and children’s scholastic performance. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 10(1).
  5. Steingrimsdottir, H., & Vardardottir, A. (2014). Domestic Equality and Marital Stability Does Paternity Leave affect Divorce Risk?∗.
  6. Rege, M., & Solli, I. F. (2013). The impact of paternity leave on fathers’ future earnings. Demography, 50(6), 2255-2277.

Rijksoverheid.nl (29-04-2020) Ouderschapsverlof wordt deels betaald.

Aimen Bayoumi Psycholoog NIP, assessor (extern)