Vijf basisprincipes voor een effectief vitaliteitsprogramma


Werken aan een vitale organisatie: het is de laatste jaren een kernwaarde geworden voor bedrijven. Vitaliteitsprogramma’s schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Want wie tijd steekt in de gezondheid van medewerkers, voorkomt ziekteverzuim en bespaart kosten. Maar hoe krijg je medewerkers nou betrokken bij zo’n vitaliteitsprogramma? En is verzuimpreventie wel het juiste einddoel? We introduceren vijf basisprincipes die ten grondslag liggen aan een effectief vitaliteitsprogramma.

Datum

Leestijd

3 min

Type

Artikel

Principe 1. Houd de drempel laag, maar de ambitie hoog


PW. postte afgelopen maand in samenwerking met Zilveren Kruis een artikel over een programma dat wél werkt: op de Erasmus Universiteit in Rotterdam zorgt de laagdrempeligheid van de vitaliteitssessies voor resultaat. Een goed begin, maar nog niet het halve werk.

Een effectief vitaliteitsprogramma biedt de juiste balans tussen laagdrempeligheid en ambitie. Een programma dat te veel commitment vraagt van medewerkers is ambitieus, maar schiet zijn doel voorbij. Laagdrempeligheid voorkomt dat een vitaliteitsprogramma averechts werkt. Maar structurele verbetering vraagt om een evenwichtige verhouding tussen vrijblijvendheid en toewijding. Voor toewijding is gedragsverandering nodig, een echt psychologisch vraagstuk en vaak niet zo 1, 2, 3 te bereiken.

Principe 2. Bewustwording is de eerste stap


Hoe bereik je die toewijding bij medewerkers? Door vitaliteit op een motiverende manier te laten leven binnen de organisatie. Voorbeeldgedrag werkt daarbij goed. Ook aandacht voor de drie pijlers vitaliteit, employability en werkvermogen helpt bij het structureel verankeren van je aanpak. Daarna kun je werken aan kennisoverdracht.

Het overbrengen van kennis vormt een goede basis om medewerkers het nut van een vitaliteitsprogramma in te laten zien. Door hen vervolgens regelmatig op een subtiele manier te herinneren aan een gezonde levensstijl, wordt het programma onderdeel van de dagelijkse gang van zaken voor medewerkers.

Principe 3. Gedragsverandering kost tijd


Bewustzijn creëer je niet op één moment, dit is een doorlopend proces. Medewerkers voorzien van een wearable, zoals een smartwatch of fitnesstracker, is helemaal niet zo’n gek idee. Het bijhouden van stappen, het slaappatroon of de hartslag biedt inzicht in (de effecten van) het eigen gedrag. Als collega’s onderling positieve geluiden horen, spoort men elkaar aan en ontstaat er langzaamaan verbetering: van vaker de trap nemen of een lunchwandeling tot elkaar beter ondersteunen bij piekmomenten (stressmanagement).

Principe 4. Elke werknemer is anders


Zelfinzicht en persoonlijke motivatie vormen de basis voor het aanleren van nieuwe gewoonten. Veel vitaliteitsprogramma’s falen doordat ze niet aansluiten op de persoonlijke behoeften van medewerkers. Ze kosten te veel tijd en energie en er wordt dan uiteindelijk vrijwel geen gebruik van gemaakt. Met het kosteloos aanbieden van aantrekkelijke programma’s verwachten werkgevers resultaten op korte termijn. Gevolg: er ontstaat een gevoel van ‘moeten’ bij werknemers, wat weerstand oplevert. Een top-down-benadering is dan ook zeker niet de juiste weg om in te slaan. Bewustwording over vitaal werken vindt dus niet alleen plaats aan de kant van de medewerker, maar absoluut ook aan die van de werkgever.

Onderzoek eerst hoe vitaliteit leeft onder medewerkers. Hebben ze een goed idee van hoe ze er nu voor staan en van wat meer vitaliteit hen kan brengen? Wat zijn hun eigen ideeën en wensen? Levert het vitaler werken naast de betere gezondheid ook nog andere voordelen op voor de werknemer?

Principe 5. Men leeft niet om te werken, maar werkt om te leven


Misschien wat cliché, maar het is daardoor niet minder waar. De constante nadruk op verzuimpreventie bij het werken aan een vitale organisatie gaat voorbij aan het feit dat het welzijn van medewerkers niet alleen op de werkvloer bestaat. Dat je je als werkgever bewust bent van dit gegeven vormt misschien wel de sleutel tot een succesvol vitaliteitsprogramma. Een gezonde medewerker zit lekker in zijn vel, zowel op het werk als thuis. Wil je ziekteverzuim voorkomen? Focus dan eens niet op ziekteverzuim.

Samengevat


Een succesvol vitaliteitsprogramma:

  • … legt een basis van bewustzijn bij werknemer én werkgever.
  • … is vrijblijvend, maar toch ambitieus.
  • … zorgt met kleine stappen voor grote resultaten op de lange termijn.
  • … sluit aan op elke medewerker met een bottom-up-aanpak.
  • … laat vitaliteit leven in de organisatie én daarbuiten!

Ook meer doen met vitaliteit?


Wil jij als werkgever meer aandacht besteden aan vitaliteit in je organisatie? Bekijk ons aanbod onder vitaliteitsprogramma’s.  Of plan een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze adviseurs.

Team Dijk & Van Emmerik Psychologen, coaches & officemanagement