Kun je als werkgever een zieke werknemer zelf ziek melden?


Kun je een medewerker ziek melden als diegene last heeft van long COVID (langdurige coronaklachten), maar – overduidelijk uitgeput – wil blijven werken?

Datum

Leestijd

2 min

Type

Artikel

De casus


Eén van je medewerkers heeft afgelopen oktober corona gehad en heeft het sindsdien ontzettend benauwd. Daar komt bij dat zijn moeder recent is overleden en dat zijn vrouw hem heeft verlaten. Hij zit er overduidelijk helemaal ‘doorheen’. Je hebt al een aantal keren met hem gepraat en tegen hem gezegd dat hij zich ziek moet melden, maar dat weigert hij. Hij zegt dat het prima gaat maar je ziet, en je hoort ook van zijn collega’s, dat dat echt niet zo is. Jullie maken je echt zorgen. Kun je hem zelf ziek melden?

Het antwoord


Uitgangspunt is dat een werknemer zich zelf ziek meldt als hij door ziekte of gebrek niet in staat is om te werken, niet de werkgever. Maar als de werknemer weigert om zich ziek te melden terwijl je als leidinggevende of HR sterk de indruk hebt dat de werknemer wel degelijk ziek is, dan kun je wel de bedrijfsarts inschakelen. Vraag de bedrijfsarts om te beoordelen of deze werknemer geheel of gedeeltelijk (on)geschikt is om te werken. Leg de situatie goed aan de bedrijfsarts uit en deel de zorgen met hem die er over het welzijn van deze werknemer bestaan.

Ga in gesprek

Daarnaast is het natuurlijk goed om met de werknemer in gesprek te blijven gaan. Probeer erachter te komen waar je hem mee kunt helpen. Misschien helpt werken hem juist om de dag door te komen, maar zou hij met meer pauzes en een kortere werkdag op dit moment beter functioneren en herstellen. Hij zou zich dan gedeeltelijk ziek kunnen melden.

Schakel eventueel professionele begeleiding in

In situaties als deze is het raadzaam naast de bedrijfsarts professionele re-integratiebegeleiding in te schakelen. Het is onze ervaring dat goede praktische en psychologische begeleiding bij (een combinatie van) ingrijpende privégebeurtenissen en gezondheidsklachten langdurige uitval of uitstroom helpt te voorkomen. Beter voor de werknemer én voor de organisatie. Een tijdige interventie levert organisaties niet alleen veerkrachtige, goed herstelde medewerkers op, het scheelt ook veel rompslomp en onnodige kosten.

Meer weten?


Klik voor meer informatie over professionele (re-integratie)begeleiding bij long COVID en/of psychologische coaching op de links in deze zin. Of neem voor vrijblijvend advies direct contact met ons op.

Judith van Oudheusden Redacteur en communicatieadviseur