Gereedschapskist personeelstekort: tips om de krappe arbeidsmarkt te lijf te gaan - deel 2


Themareeks juni 2022

De krapte op de arbeidsmarkt wordt enorm gevoeld. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers verwachten meer personeel te werven in 2022. En ook bij onze opdrachtgevers is er van alles in beweging. De komende drie weken delen we daarom steeds drie tot zes adviezen om het personeelstekort binnen jouw organisatie tegen te gaan. Met deze week deel 2: inzetbaarheid & ontwikkeling.

Datum

Leestijd

4 min

Type

Artikel

Tip 1: houd de vinger aan de pols wat betreft werkgeluk


Naast het werven van nieuw personeel is in een krappe arbeidsmarkt het behoud van huidig personeel ontzettend belangrijk. Vertrekken er medewerkers? Een exitgesprek kan veel duidelijkheid bieden over waarom zij vertrekken. In zo’n gesprek komt naar voren waar medewerkers tegenaan liepen in hun werk en wat volgens hen beter kan in de organisatie.

Het exitgesprek is een goede thermometer, maar beter is nog om regelmatig na te gaan wat de zittende medewerkers missen of nodig hebben om met plezier naar het werk te blijven gaan. Vraag medewerkers om verbeterpunten en wat voor hen redenen zouden zijn om van baan te wisselen – en doe dit structureel. Let er daarbij wel op dat medewerkers vrij kunnen spreken: dat ze zich veilig genoeg voelen en weten dat ze niet afgerekend zullen worden op hun antwoorden. Ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan een goed beeld geven.

Op basis van de inzichten die je zo verzamelt kan de organisatie gerichte interventies inzetten om personeelsverloop te gaan. Denk aan betere ontwikkelmogelijkheden, medewerkers meer invloed geven op hun takenpakket of coaching (zie ook tips 2 en 3).

Tip 2: Werkzaamheden effectiever & plezieriger indelen


De schaarste op de arbeidsmarkt dwingt ons om voorbij vaste functieprofielen te denken. Kunnen werkzaamheden efficiënter worden ingedeeld of worden uitgewisseld tussen teamleden met affiniteit met de betreffende taken? Eén van de manieren waarop mensen bewezen plezier blijven houden in hun werk is ‘job crafting’. Daarbij blijft de bestaande functie het uitgangspunt; deze wordt met kleine verschuivingen in het takenpakket of de aanpak en uitvoering daarvan op maat gesneden op de interesses die medewerkers hebben of ontwikkelen.

Interne of externe loopbaanbegeleiding kan helderheid geven over de – wellicht nog onbenutte – sterke kanten van medewerkers en de richting die ze op willen in hun loopbaan/carrière.

Tip 3: Intern opleiden of opleidingen aanbieden


Bij grote schaarste kan opleiden uitkomst bieden. Het opzetten van een interne opleiding is veel werk, daarom is het slim om vooraf goed te onderzoeken of dit de juiste weg is voor de organisatie. Dat gezegd hebbende, kan zo’n opleiding heel effectief zijn als je dringend mensen nodig hebt met bepaalde skills die in korte tijd aan te leren zijn. Daarnaast zijn er veel externe cursussen en omscholingsmogelijkheden. Opleiden brengt wel aanzienlijke kosten met zich mee en is in sommige gevallen juist een lange-termijnoplossing: het bindt mensen aan je organisatie.

Tip 4. Zet in op duurzame inzetbaarheid


In veel sectoren wordt op dit moment door personeelstekorten, uitval en achterstanden extra hard gewerkt. Met het oplopen van de werkdruk krijgt stress soms de overhand. Het werkplezier vermindert, medewerkers raken overbelast en ze vallen sneller uit door gezondheidsklachten. Of gaan ze op zoek naar een andere baan. Kortom: geen goed nieuws. Het is voor je organisatie daarom van belang dat medewerkers met plezier en gezond aan de slag blijven.

Goed zorgen voor werknemers voorkomt uitval en vraagt dat je als werkgever oog hebt voor hun energiebalans. Wat geeft medewerkers energie, waar krijgen ze stress van? Zijn werk en privé in evenwicht? De antwoorden verschillen per medewerker. Helder is wel dat de persoonlijke balans invloed heeft op hoe gemotiveerd iemand is. Aan het einde van je werkdag voldoening voelen over wat je hebt kunnen bijdragen geeft namelijk energie voor de volgende dag.

Bij (te) veel stress gebeurt het omgekeerde: dan stroomt de energie weg en staat iemand bij wijze van spreken al moe op. De kunst is uit te vinden wat bij een medewerker past en wat deze nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld in een kort, effectief vitaliteitsprogramma. In het programma dat wij aanbieden brengen we onder meer energiebronnen en -lekken in kaart en zetten medewerkers de eerste concrete stappen naar fitter en meer onspannen werken en leven. Op de pagina Vitaliteit lees je er alles over.

Vooruitblik en ondersteuning


Volgende week in het sluitstuk van deze themareeks krappe arbeidsmarkt: drie tips over goed werkgeverschap en employer branding. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen bij het inzetbaar houden en ontwikkelen van medewerkers? Op onze website lees je meer over ons vitaliteitsaanbod, loopbaancoaching en trainingen.

Judith van Oudheusden Redacteur en communicatieadviseur