Hoe meet je creativiteit? Flores spreekt Janwillem Bast, uitgever bij Hogrefe


“Flores, ik denk dat ik de perfecte kandidaat heb gevonden voor onze marketingafdeling. Hij zegt goed te zijn met social media en outside the box te kunnen denken. Maar hoe weet ik zeker of hij wel echt zo creatief is? Kun jij dat voor me testen?” Deze vraag krijgen we als assessmentbureau steeds vaker. Werkgevers willen weten of hun (potentiële) werknemers echt creatief zijn. Maar hoe meet je creativiteit? We vroegen het aan Janwillem Bast, uitgever bij Hogrefe. Deze uitgeverij biedt namelijk een test die creativiteit meet.

Datum

Leestijd

3 min

Type

Interview

Creativiteit als succesfactor


Janwillem legde ons uit waarom er tegenwoordig zoveel vraag is naar creatieve werknemers: “Creativiteit is een belangrijke succesfactor, met name in een turbulente werkomgeving. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat personen die creatief kunnen reageren op bepaalde situaties succesvoller zijn in hun werk. Ook in het bedrijfsleven wordt creativiteit gezien als een van de belangrijkste 21st century skills. Uit een rapport van het Institute for Business Value (IBM) blijkt dat creativiteit een van de kenmerken is waar de grootste vraag naar is in het hedendaagse ondernemingsklimaat.”

Creativiteit meten met de CRE-W


De Amerikaanse wetenschappers James C. Kaufman en Roni Reiter-Palmon ontwikkelden een test waarmee creativiteit gemeten kan worden: de CRE-W. Janwillem: “De CRE-W meet iemands creative attitude. Met de uitslag van de test kunnen we vaststellen in hoeverre iemand geneigd is om creatief te handelen bij een probleem, dilemma of uitdaging op het werk.”

De origineel-creatieve en innovatief-creatieve denkstijl


“De CRE-W meet twee verschillende creatieve denkstijlen: de origineel-creatieve en de innovatief-creatieve denkstijl. Bij het meten van de origineel-creatieve denkstijl kijken we in hoeverre iemand in staat is om radicaal nieuwe ideeën te bedenken en risico’s te nemen. Personen die hier hoog op scoren worden vaak getypeerd als outside the box denkers. De score op de innovatief-creatieve denkstijl laat zien of iemand het vermogen heeft om bestaande ideeën, processen, producten of diensten aan te passen en te verbeteren.”

Wat kun je met de uitkomst?


“Allereerst laat deze test zien of en op welke wijze iemand creatief zal reageren op situaties op de werkvloer. Bij vacatures in een team of organisatie waar verandering en innovatie een grote rol spelen, is dat erg belangrijk. Daarnaast kan de CRE-W worden gebruikt bij het samenstellen van teams. Het uitgangspunt is dat men in een team waar innovatie of verandering van belang is, mensen nodig heeft met beide denkstijlen. Voor zo’n team zijn zowel werknemers met de voorkeursdenkstijl innovatief-creatief als werknemers met de voorkeursdenkstijl origineel-creatief waardevol. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de combinatie van de denkstijlen in een team het beste resultaat biedt.”

Het ontwikkelen van creativiteit


Uiteraard willen we graag weten of creativiteit aan te leren is. Is er hoop voor de niet-creatievelingen onder ons? Janwillem: “Creativiteit is tot op zekere hoogte te ontwikkelen, hier worden diverse trainingen voor aangeboden. De CRE-W kan uitstekend dienen als startpunt voor een training of coachingstraject om iemands creative attitude te verbeteren. Als een persoon laag scoort op de creative attitude kun je bijvoorbeeld creativiteit stimuleren door het bedenken van ideeën die zowel vernieuwend als bruikbaar zijn en het leren herkennen van creatieve ideeën van anderen.”

De CRE-W en andere tools

Bij Dijk & Van Emmerik hebben we het meten van creativiteit opgenomen in onze assessments. Uiteraard gebruiken we de CRE-W, maar ook andere tools, zoals rollenspelen. Wil jij je (potentiële) werknemers laten testen op creativiteit? Neem even contact met ons op.

Flores van Emmerik Psycholoog NIP & directeur