Welke persoonlijkheden hebben meer begeleiding nodig bij het thuiswerken?


Iedereen weet dat COVID zorgt voor een lockdown. Waarom kan de één daar beter tegen dan de ander? Is daar kennis over die toepasbaar is op de (digitale/ thuis)werkvloer? Goed nieuws voor leidinggevenden: recent onderzoek biedt praktische inzichten over de link tussen persoonlijkheidskenmerken en het omgaan met de uitdagingen van deze uitzonderlijke tijd. – Door Aimen Bayoumi

Datum

Leestijd

2 min

Type

Artikel

Omgaan met maatregelen


Volk et. al. (2021) onderzochten onder 18-25-jarigen het verband tussen onder andere persoonlijkheid en het omgaan met alle stressoren die COVID met zich meebrengt. Stressoren op het gebied van gezondheid, financiën, perspectief en sociale contacten (doordat maatregelen dwingen tot ander interpersoonlijk en werkplekgedrag). Wat blijkt? De combinatie van extraversie en consciëntieusheid komt als spreekwoordelijke ‘winnaar’ uit de bus: personen die hoog scoren op deze persoonlijkheidskenmerken vinden zelf probleemoplossende strategieën.

De groep die op deze kenmerken laag scoort blijkt de maatregelen juist negatief in te schatten, zeker als de persoon in kwestie ook nog hoog scoort op openheid. Deze mensen hebben behoefte aan extra ondersteuning.

Hulp vragen


Als leidinggevende op afstand heb je minder direct zicht op hoe het met je medewerkers gaat. En niet iedere werknemer vraagt even gemakkelijk om hulp als dat nodig is. Uit onderzoek van Wood, V. F., & Bell, P. A. (2008) en Kammrath et.al. (2015) blijken een hogere score op extraversie en op agreeableness (vriendelijkheid, meewerkendheid en beleefdheid) goede indicatoren te zijn voor assertief gedrag. Een lage score op deze schalen (dus meer introvert en competitiever) kan leiden tot minder assertief gedrag: het niet om hulp durven vragen of problemen proberen zo veel mogelijk alleen op te lossen.

Interventies


Er zijn allerlei manieren waarop organisaties proberen het welzijn van hun personeel in de gaten te houden. Van online koffiedrinken tot periodieke belastbaarheidsvragenlijsten. Daarnaast kan een snelle persoonlijkheidsscan aangevuld met een gesprek waarin ook de omstandigheden van de medewerker in kaart worden gebracht veel informatie opleveren. Zodat leidinggevenden gerichter extra aandacht kunnen besteden aan die medewerkers die dat nodig hebben. Wil je meer weten over de testen die ik en mijn collega’s bij Dijk & Van Emmerik afnemen op dit gebied?

Bronnen


Volk, A. A., Brazil, K. J., Franklin-Luther, P., Dane, A. V., & Vaillancourt, T. (2021). The influence of demographics and personality on COVID-19 coping in young adults. Personality and individual differences, 168, 110398.”
Wood, V. F., & Bell, P. A. (2008). Predicting interpersonal conflict resolution styles from personality characteristics. Personality and Individual Differences, 45, 126–131. doi: http://dx.doi.org/10. 1016/j.paid.2008.03.010
Kammrath, L. K., McCarthy, M. H., Cortes, K., & Friesen, C. (2015). Picking one’s battles: How assertiveness and unassertiveness abilities are associated with extraversion and agreeableness. Social Psychological and Personality Science, 6(6), 622-629.”

Aimen Bayoumi Psycholoog NIP, assessor (extern)