Pesten op de werkvloer, een ernstig signaal


Op 19 april is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Hoewel we pesten vaak associëren met het schoolplein, wordt er ook veel gepest op de werkvloer: 16 procent van de werknemers geeft aan gepest te worden op het werk. Dit pesten kan bestaan uit buitensluiten, het afkraken van iemands werk, roddelen, het maken van beledigende opmerkingen en soms zelfs fysiek geweld. Pesten op de werkvloer heeft grote gevolgen. Niet alleen voor het slachtoffer, maar voor het hele bedrijf.

Datum

Leestijd

4 min

Type

Artikel

Pesten als signaal


Positief ingesteld als we zijn, hebben we ons ook afgevraagd of pesten nog enig nut heeft. Nee, voor het slachtoffer in ieder geval niet. Die persoon is er altijd slechter aan toe, soms zelfs behoorlijk ingrijpend. Het enige nut dat we hebben ontdekt, is de signaalfunctie. Pesten staat namelijk haaks op een open leercultuur waarin het geven van feedback als prettig wordt ervaren. Wil je als organisatie streven naar creativiteit, innovatie of ‘gewoon’ een prettige werksfeer waar mensen zich gestimuleerd en vrij voelen? Dan is het zaak een veilige werkomgeving te creëren. Een werkplek waar saamhorigheid heerst en de cultuur pesten als het ware uitsluit.

De ernstige gevolgen van pestgedrag


De gevolgen van pesten op de werkvloer worden vaak onderschat. En dat terwijl pestgedrag vaak grote consequenties heeft voor zowel de gepeste werknemer als het team en de werkgever.

Gevolgen voor werknemer en het team

Langdurig getreiter heeft een zeer negatieve impact op het slachtoffer en daardoor ook op de geleverde prestaties. De gevolgen van pesten beginnen vaak bij stress en een gebrek aan zelfvertrouwen, maar het kan in ernstige gevallen zelfs leiden tot chronische vermoeidheid, PTSS en depressies. Voor de werknemer heeft pesten dus voornamelijk veel gevolgen voor de (mentale) gezondheid. En ook collega’s, die slachtoffer noch dader zijn, zullen zich niet goed voelen. Het zien van een misstand waar je vervolgens niets aan doet, is namelijk geen boost voor je zelfvertrouwen en trots. Er zijn bij pesten simpelweg geen winnaars, zelfs de pester verliest meer dan deze wint.

Gevolgen voor werkgever

Voor de werkgever, ten slotte, zien we vooral consequenties op financieel gebied. De werkgever kan bijvoorbeeld te maken krijgen met kosten die veroorzaakt worden door een dalende kwaliteit van werk, verzuimkosten, vertrekregelingen, medische kosten en kosten voor werving en selectie.

Doorbreek het taboe op pesten


De gevolgen van pesten op de werkvloer zijn dus ernstig, maar wat kun je eraan doen? Allereerst is het belangrijk dat het probleem wordt erkend. Pesten wordt namelijk nog vaak gezien als taboe, waardoor het onvoldoende aandacht krijgt. Bijvoorbeeld omdat bedrijven bang zijn dat hun imago schade oploopt wanneer bekend wordt dat er in hun bedrijf wordt gepest. Een ander punt is dat managers vaak niet door hebben dat er gepest wordt.

De eerste stap naar het aanpakken van pestgedrag op het werk is daarom het bespreekbaar maken van het probleem. Word je gepest of merk je dat een collega slachtoffer is van pesterijen? Ga naar je leidinggevende, de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts en geef het aan. Nog beter: spreek de pester aan op zijn of haar gedrag. Bezoek voor tips over omgaan met pesten ook het arboportaal.

Wat kan ik als werkgever doen?


Het is belangrijk dat je als werkgever zorgt voor een antipestbeleid. Sterker nog: dit is wettelijk verplicht. Sinds 1994 staat er in de Arbowet dat de werkgever verplicht is de werknemer te beschermen tegen vervelende omstandigheden op het werk. Het lastige is dat het niet altijd eenvoudig is om tijdig te signaleren dat er gepest wordt. Treiterijen gebeuren namelijk vaak stiekem en slachtoffers stappen niet snel naar hun leidinggevende. Zorg daarom voor een open cultuur op de werkvloer en geef je werknemers het gevoel dat alles bespreekbaar is.

Let ook op bepaalde signalen van werknemers. Meldt iemand zich steeds vaker ziek, gaan zijn prestaties achteruit en verandert zijn werkhouding? Ga in gesprek om erachter te komen wat er aan de hand is. Ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een goed middel tegen pesten.

Hulp bij pesten op de werkvloer?


Word je gepest op je werk en weet je niet hoe je hiermee om moet gaan? Of ben je als leidinggevende op zoek naar handvatten die je kunnen helpen bij het aanpakken van pesten op de werkvloer? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geloven in een positieve aanpak van pestproblemen op de werkvloer en bieden verschillende trainingen en coachingsprogramma’s aan voor zowel werknemers als werkgevers. Neem voor meer informatie even contact met ons op.

Team Dijk & Van Emmerik Psychologen, coaches & officemanagement