RealDrives teamtrajecten en coaching


Onze drijfveren bepalen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen. Het leren herkennen en erkennen van je drijfveren vergroot je zelfkennis over jouw persoonlijke drijfveren en die van je collega’s. Met behulp van de RealDrivestest en -teamscan krijgen groepen en individuen niet alleen inzicht in hun drijfveren, ze leren ook effectiever te worden, (elkaars) kwaliteiten beter te benutten en beter samen te werken. Zo draagt RealDrives bij aan betere prestaties voor jou en je team.

Over RealDrives


RealDrives is een gemeenschappelijke (kleuren)taal. Het is een instrument dat helpt om jezelf en elkaar beter te begrijpen en om optimaler (samen) te werken. De uitslag van de RealDrivestest geeft inzicht in wat mensen belangrijk vinden, met welke bril zij naar de omgeving kijken en hoe zij handelen.

Groepstraject RealDrives


Onze teamcoaches hebben het groepstraject RealDrives speciaal ontwikkeld voor teams en organisaties: naast groepsessies bevat dit traject ook een gezamenlijke test voor de hele groep of het team. De groepsuitslagen geven inzicht in hoe effectief en/of ineffectief een groep is. Dit inzicht helpt teams vervolgens om hun samenwerking te optimaliseren door meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, de punten die al goed gaan in de groep te versterken en gericht interventies in te zetten op de punten die nog minder effectief verlopen.

Resultaten groepstraject RealDrives


Groepsinterventies met RealDrives geven inzicht in drijfveren van de groepsleden en helpen bij het:

  • Herkennen, erkennen en waarderen van drijfveren van collega’s
  • Motiveren van collega’s
  • Waarderen van onderlinge verschillen
  • Bevorderen van sociale veiligheid binnen de organisatie
  • Verbeteren van teamprestaties

Hoe ziet het groepstraject eruit?


Het groepstraject van RealDrives bestaat uit vier fases.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Intake


De RealDriverstrainer plant een intake. In de intake met de leidinggevende en/of teamleden bepalen we hoe het traject wordt vormgegeven.

Naast de vaste onderdelen (testen en gesprekken) kijken we op welke manier wij deze methode effectief kunnen inzetten voor jullie team of organisatie.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Testen en gesprekken


De deelnemers ontvangen via e-mail een RealDrivestest. Het invullen van deze test duurt zo’n 15 minuten. De deelnemers ontvangen vervolgens via e-mail een uitgebreid rapport met de resultaten: informatie over drijfveren, het beeld van de (werk)omgeving en hoe dit van invloed is op hun gedrag. De trainer bespreekt in een terugkoppelingsgesprek (30-45 minuten) met elke deelnemer de uitslag van de test.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 3

RealDrives-sessie


In de RealDrives-sessie gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over drijfveren, omgeving en gedrag. Deelnemers leren elkaars drijfveren beter kennen, krijgen inzicht in verschillen en leren om deze verschillen te waarderen. Tijdens de gesprekken worden organisatie- en teampatronen zichtbaar en geven deelnemers elkaar feedback op gedrag. Het RealDrives-teamoverzicht geeft inzicht in de effectiviteit van de groep.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 4

Evaluatiesessie


Na drie maanden evalueert de RealDrivestrainer de uitkomsten van de sessie met de groep.

  • Welke inzichten hebben geholpen?
  • Waar kan nog ruimte voor verbetering gezocht worden?

Individuele coaching RealDrives


Dijk & Van Emmerik biedt ook individuele coaching aan vanuit RealDrives. Deze coaching bestaat uit de RealDrives-drijfverentest, een rapport en een gesprek over de uitkomst. In het terugkoppelingsgesprek gaan we met jou als coachee aan de slag met de uitslag van de test.

1. Intake en Test

De RealDrivescoach neemt contact met je op voor een korte intake en stuurt je een RealDrivestest toe. Het maken van de test duurt ongeveer 15 minuten.

2. Rapport

Na het maken van de test ontvang je via e-mail een uitgebreid rapport met de resultaten. In dit rapport krijg je informatie over jouw drijfveren, wat jouw beeld is van jouw (werk)omgeving en hoe dit van invloed is op jouw gedrag. De coach maakt een afspraak met je om de uitslag te bespreken.

3. Uitgebreid gesprek

Je bespreekt de resultaten van de test in een uitgebreid gesprek met de coach. Dit gesprek kan digitaal of op locatie plaatsvinden.

Wat kan coaching met RealDrives mij(n werknemer) opleveren?


De RealDrivestest beschrijft de drijfveren van de coachee. Wat drijft deze persoon in het werk en wat zegt dat over kwaliteiten, energie en werkplezier? De drijfverentest meet tevens het beeld dat de coachee heeft van diens omgeving. Waar matchen de drijfveren met de omgeving en waar niet? Het beeld van de omgeving bepaald het gedrag, in het testresultaat is zichtbaar welk gedrag de persoon meestal vertoont in deze omgeving. Is dit gedrag helpend of juist niet? In het rapport en het gesprek wat daarop volgt gaan we in op al deze aspecten. De coachee krijgt naast inzicht ook handvatten over het effectiever inzetten van drijfveren.

Meer over de methode

Meer informatie over RealDrives kun je lezen op de website van de RealDrivesmethode.

Tarieven RealDrives-programma's


De kosten van onze teamtrajecten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers (en daaruit volgend het aantal testen en trainers). Om je een indicatie te geven, onderstaand het tarief per deelnemer bij een groepsgrootte van 10 deelnemers. Zowel voor het team- als individuele traject maken we graag een vrijblijvende prijsopgave.

RealDrives teamtraject
Inclusief testen
per deelnemer
€ 536 ,-
Offerte aanvragen

Spreken met een specialist


Heb je een vraag over de programma’s of wil je bespreken of RealDrives de juiste methode is voor jouw vraagstuk? Neem even contact met ons op.

Esmee Verhagen
Psycholoog NIP en Directeur Training & Coaching