Arbeidsrecht bij ontslag en outplacement

3 Juli, 2013 16:58

Op 25 juni 2013 was het zover: de Eet & Weet sessie van Dijk & Van Emmerikbij De Industrieele Groote Club. Mijn kantoorgenoot Radboud Klazinga, partner arbeidsrecht bij Van Till Advocaten, was als spreker uitgenodigd en ik (niet in staat mijn nieuwsgierigheid te bedwingen) ben met hem meegegaan. Het thema van de middag “ontslag en outplacement” sluit goed aan bij onze praktijk, nu wij beiden gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht.

Radboud Klazinga

Radboud heeft alle genodigden, na de opening door Flores van Emmerik, bijgepraat over een aantal actuele onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht. Na een snelle telling van de vingers op zijn openingsvragen “Wie heeft er wel eens iemand ontslagen?” en “Wie is er wel eens ontslagen?” bleek meteen al dat alle aanwezigen een grote gemene deler hadden: iedereen had praktijkervaring met ontslag. Na deze constatering was het tijd voor een persoonlijke ontboezeming van Radboud: in de ruim twintig jaar dat hij nu arbeidsrecht advocaat is, heeft hij vele ontslagen voorbij zien komen maar desondanks “slaapt hij goed”, zo liet hij weten. Om daar overigens wel snel aan toe te voegen dat het nooit went.

Toen werd het tijd voor het inhoudelijke gedeelte. Weliswaar was het thema van de bijeenkomst ontslag en outplacement, maar als ervaren advocaat wilde Radboud kort aanstippen dat het arbeidsrecht veel ruimer is dan enkelhet ontslagrecht. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren van management en P&O-ers, het begeleiden van dossieropbouw en disfunctioneringstrajecten, maar ook aan thema’s als arbeidsvoorwaarden, ondernemingsraden en cao’s (inclusief cao onderhandelingen).

Vervolgens zijn de verschillende oorzaken die aan een ontslag ten grondslag kunnen liggen besproken, mede aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. In dit kader wees Radboud erop dat wanneer tijdig de optie van outplacement wordt bezien, dit voor zowel werkgever als werknemer veel ‘leed’ kan besparen.

Vanzelfsprekend is ook uitgebreid stilgestaan bij het Sociaal Akkoord en de veranderingen die dat met zich mee zal brengen. Waar we op dit moment namelijk een zogenoemd duaal ontslagstelsel kennen, te weten (i) de ontbindingsprocedure of (ii) de opzegging na toestemming van het UWV, zal in de toekomst (als de plannen doorgaan) slechts nog sprake zijn van één voorgeschreven ontslagroute. Tevens zullen grote veranderingen plaatsvinden wat betreft de aan een werknemer toe te kennen vergoeding(en). Radboud heeft kort toegelicht hoe het nieuwe stelsel er, volgens de plannen, uit zal komen te zien. Dit zorgde uiteraard voor de nodige commotie onder de genodigden en er werden dan ook vele vragen op Radboud afgevuurd.

Ondanks dat Radboud het liefst nog uren met de aanwezigen in gesprek was gegaan over allerlei onderwerpen rondom het arbeidsrecht en de op handen zijnde veranderingen, werd het al veel te snel tijd voor een afronding. De conclusie luidde “dat gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt en de plannen van de regering outplacement in de toekomst een steeds belangrijke rol zal gaan spelen”.

Van Till advocaten

Mocht u geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, houden wij u graag op de hoogte via onze blogs en kunt u ons volgen op Twitter. Heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

< De 50-plusser op de arbeidsmarkt. Hoe staat het er anno 2018 voor? Tijd voor iets nieuws >