Diversiteit deel I

16 Augustus, 2007 09:53

Diversiteit in personeel; krijgen arbeidsgehandicapten voldoende kansen?

Oordelen van medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen worden in de praktijk niet serieus genomen. Mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn bevonden, blijken in de praktijk moeilijk aan werk te komen. Ze worden gezien als mensen die vaker ziek zijn en minder productief zijn. Dit blijkt uit onderzoekvan de Commissie het Werkend Perspectief. Hierin werd gepresenteerd dat zeven op de tien leidinggevenden er de eerder genoemde vooroordelen op na houden. Ze geven duidelijk de voorkeur aan werknemers zonder handicap. Deze visie beperkt enorm de kansen van werkzoekenden met een handicap. Als deze visie niet verandert, zal de doelstelling van het CWI en het UWV (voor 2011 honderdduizend arbeidsgehandicapten extra aan het werk) nooit gehaald worden.

Hebben de werkgevers gelijk?

In mijn eigen praktijk merk ik ook dat werkzoekenden met een beperking er beduidend langer over doen om een baan te vinden. Werkgevers vinden het lastig om aanpassingen op de werkplek te moeten installeren en hebben hun twijfels omtrent de productiviteit. Ze besparen zich liever de moeite en gaan risico’s bij voorkeur uit de weg.
Hoe staat het eigenlijk met ons eigen medewerkersbestand? Nul arbeidsgehandicapten (voor zo ver ik dat trouwens weet van mijn collega’s). Wij hebben geen aanbod gehad van mensen met een beperking, toen we vacatures hadden. Moet je er dan als werkgever speciaal op werven? Dit gaat in mijn ogen erg ver. Wel zijn er tips voor arbeidsgehandicapten die op zoek zijn naar een nieuwe baan:
- verdedig jezelf niet, maar benadruk vooral je sterke kanten: als het goed is, solliciteer je immers op een functie waar je handicap helemaal geen belemmering voor vormt.
- ben precies op de hoogte van de voordelen en regelingen die er zijn ten voordele van de werkgever. Zorg ervoor dat je deze duidelijk en concreet kunt vertellen. Denk aan onder andere premiekorting, no-riskpolis, proefplaatsing. Voor een volledig overzicht zie hier.

- breng je handicap of beperking vooral ter sprake als het toch wel zichtbaar of merkbaar, leg uit wat je wel en niet kan en leg de nadruk op wat je wel kan.
- vraag of de werkgever mensen in dienst heeft of heeft gehad met een arbeidshandicap of beperking.
- leg eventuele vooroordelen bloot en weerleg ze met concrete voorbeelden/ gegevens uit je eigen werkverleden. Let hierbij op je toon: blijf zakelijk, schiet niet in de verdeding, het gaat hier om jou. Als ze niet gevoelig zijn voor deze argumenten, tja…wil jij er zelf dan nog wel werken? Als je je oneerlijk behandelt voelt, kun je een klacht indienen. Maar daarmee heb je je baan nog niet mee te pakken.
- houd vol, de aanhouder wint!

We willen niet de rol van meldpunten over discriminatie overnemen. Ik ben eerder benieuwd naar mensen wie het juist wel is gelukt om een baan te vinden, ondanks een handicap. Hebben jullie een ervaring of tip waar anderen (eventueel zelfs: werkgevers) van kunnen leren?

< De 50-plusser op de arbeidsmarkt. Hoe staat het er anno 2018 voor? Wachtkamer >