9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Invloed uitoefenen op de zaken waar we wél grip op hebben

31 Maart, 2020 17:32

Interview veelgestelde vragen Corona - Dijk & Van Emmerik

De coronacrisis houdt de wereld flink in zijn greep. We zien een beeld van lege straten, dichte cafés en restaurants en een leven dat zich voornamelijk binnenshuis afspeelt. Bij Dijk & Van Emmerik ontvingen we de afgelopen weken veel vragen over de rol van hrm in deze uitzonderlijke tijd, over het omgaan met emoties en verandering, maar ook over hoe het nu met ons gaat (waarvoor dank!). Flores geeft in dit interview kort het perspectief van de arbeidspsycholoog en legt uit welke diensten momenteel wel en niet doorgaan.

Hoe gaat het op dit moment bij jullie?
“Natuurlijk staan nu ook bij ons de aspecten rond gezondheid centraal. We volgen in ons beleid strikt de richtlijnen van de regering. Waar mogelijk werkt het team zoveel mogelijk vanuit huis en wat nog op kantoor gebeurt, vindt plaats met zo min mogelijk mensen en op gepaste afstand.

Ondertussen komt er steeds meer naar buiten over de economische impact die deze crisis heeft. Berichten waar je niet blij van wordt. Zo voorspelt het CPB een krimp van de economie tussen 1,2 en 7,7 procent in 2020. Dat betekent nogal wat voor onze opdrachtgevers en voor de kandidaten die we begeleiden. Wij zijn bij uitstek gericht op ‘de wereld van werk’ en die is in ieder geval in deze tijd (maart, april, mei) in crisis.”

Wat doen jullie voor jullie klanten?
“De mensen die door ons worden begeleid, kunnen erop rekenen dat hun traject volledig doorgaat. Via de telefoon en video houden we met iedereen contact. Ook de werkgevers kunnen we ondersteunen. Iedereen past zich aan, er zijn veel werkgevers die ook het werk vanuit huis laten doorgaan. We zien dat dit soms tot vragen leidt, waar we gelukkig goed bij kunnen ondersteunen. Hoe houd je je team betrokken? Hoe kun je inspelen op de onzekerheid waar iedereen nu mee kampt?”

De mensen die door ons worden begeleid, kunnen erop rekenen dat hun traject volledig doorgaat.

Helpt het dat je team uit zoveel psychologen bestaat?
“Ja – ik ben erg blij dat we, inmiddels alweer tien jaar geleden, de focus zo sterk op psychologie hebben gelegd. Mensen zitten natuurlijk met tal van vragen en grote onzekerheid over de toekomst. Mijn team speelt daar heel goed op in. We kunnen onze klanten helpen met vragen over bijvoorbeeld dagstructuur, productiviteit en stemmingswisselingen. We zijn wel altijd gericht op de wereld van werk en momenteel leidt vooral ook de arbeidssituatie in flink wat sectoren tot onzekerheid, boven op de angst voor de gezondheidsrisico’s van corona.”

Je bent zelf psycholoog. Heb je daar wat aan in deze tijd?
“Jazeker. Zoals ik het zie, is er naast de onzekerheid die op mensen afkomt veel dubbelzinnigheid. Maatregelen volgen elkaar op en wat vanuit een bepaalde optiek goed is, is dat weer niet als je er op een andere manier tegen aankijkt. Eigenlijk kun je daardoor iedere dag opnieuw beginnen met je standpunt bepalen en je toekomstbeeld maken. En dat zijn we niet gewend. We zijn gewend om daar meer controle op te hebben en meer te vertrouwen op bepaalde routines. Uit de psychologie haal ik wel tips om hier mee om te gaan. Mentaal in beweging blijven en positieve aanknopingspunten aangrijpen om tot actie over te gaan, dat helpt. Dus ja…het helpt me in zoverre dat ik woorden heb voor mijn eigen gevoelens van onzekerheid en angst.”

Dijk & Van Emmerik biedt ook sollicitatiebegeleiding. Heeft dat op dit moment wel zin?

“Het klopt dat er nu minder vacatures zijn waardoor er op dat vlak minder te doen is. Desondanks: contact houden, netwerken, jezelf laten zien, dat zijn toch zaken die door kunnen gaan – dat raden we mensen ook sterk aan. Natuurlijk gaat dat nu op een andere manier dan in januari.

Er zijn uitzonderingen. Sommige van onze klanten hebben bijvoorbeeld via het UWV een traject gekregen vanuit een uitkeringssituatie en dan is het soms beter om de begeleiding tijdelijk stil te zetten. Dat geldt tot nu toe voor slechts vier personen, de rest zet nog wel goede stappen vooruit met onze hulp.”

Hoe zit het met de trainingen die jullie geven?
“Vanuit onze kant kunnen trainingen zeker doorgaan. We hebben anno 2020 genoeg technische hulpmiddelen om workshops goed te kunnen geven: in de vorm van een webinar of door de training om te zetten naar online teamcoaching. Vanuit de kant van de werkgever lukt het echter niet altijd om een geplande training of teamcoaching door te laten gaan. We werken bijvoorbeeld veel voor de culturele sector en daar ontbreekt het momenteel nog zo zeer aan zicht op de economische impact dat dit type trainingen worden uitgesteld of stopgezet.”

En assessment centers, die doen jullie ook veel. Gaan die door?
“Gek genoeg wel. Ook hiervoor geldt: het kan volledig online, zelfs het meten van de soft skills kan goed op afstand dankzij tools zoals Whereby en MS Teams. Dus we hebben in maart nog zo’n twaalf assessments gedaan en voor april zijn er tot nu toe acht geboekt. Dat zijn wel veel lagere aantallen dan in januari en februari: het mag technisch mogelijk zijn, dat betekent nog niet dat werkgevers er ook om vragen. Maar het instrument blijft waardevol, zeker nu. Juist in deze tijd wil je als werkgever weten dat iemand agile kan werken, crisisbestendig is en zijn of haar team bij elkaar kan houden.”

Assessments blijven relevant. Juist nu wil je weten dat iemand agile kan werken, crisisbestendig is en een team bij elkaar kan houden.

Zijn er diensten die je werkgevers nu extra aanraadt?
“Ik wil niet te veel extra’s aanraden. Onze opdrachtgevers zijn meestal professionele organisaties die heel goed zelf weten wat wel of geen meerwaarde voor ze heeft. Desondanks raad ik wel aan om re-integratietrajecten door te laten gaan. Ten eerste omdat je deze medewerkers nu niet in de kou wil laten staan. Juist zij kunnen hulp gebruiken en in crisistijd kan een organisatie dat niet altijd zelf doen. Maar ook vanwege het economische belang: uitstellen kan achteraf tot problemen leiden, zoals loonsancties. Het op tijd inzetten van een traject is alleen maar verstandig en daarvoor zijn alle middelen in huis. Het UWV staat ook open voor een alternatieve invulling van dit type trajecten maar voor niets doen, zal minder begrip zijn.”

Tot slot: ben je positief of negatief gestemd over de uitkomsten van deze crisis?
“Zonder mijn ogen te willen sluiten, is mijn eerste neiging die van een positivo. Het glas is half vol. Als iedereen 10% moet inleveren, zou er eigenlijk geen probleem moeten zijn. Maar als ik praat met een klant die zijn personeel naar huis heeft moeten sturen of, nog erger, met mensen die vechten voor hun gezondheid, dan verdampt er wel iets van dat optimisme. Ik denk vooral dat we iedere dag opnieuw ons best moeten doen de zaken te beïnvloeden waar we op dat moment grip op hebben. En dat is voor niemand gemakkelijk. Wij kunnen er wel andere mensen mee helpen, gelukkig.”

Voor verdere vragen en tips

Heb je nog aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via 020 - 609 77 00 of receptie@dijkenvanemmerik.nl. We zullen de komende periode ook online tips en inspiratie delen over de zaken waar we wel invloed op hebben. Houd hiervoor onze social media in de gaten.


< Hoop helpt Belangrijk bericht dienstverlening Dijk & Van Emmerik >