9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Reintegratie en herbeoordeling

19 Oktober, 2006 11:03

Ik ben mijn ziekenhuis-obsessie weer even vergeten, daar ga ik over een paar dagen op verder. Ik werd getroffen door een rapport van de CNV over de herbeoordelingsoperatie van het UWV (dit is: het opnieuw keuren van volledig arbeidsongeschikten).

Om hier meer over te weten te komen heeft het CNV gesproken met 30 herbeoordeelde CNV-leden. Opvallend in deze gesprekken was dat de deelnemers gemotiveerd en creatief waren in hun pogingen weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Maar meestal lukt het toch niet door tijdbeperkingen en administratieve rompslomp.

Het CNV geeft in het rapport een aantal aanbevelingen die moeten bijdragen aan een betere oplossing. Kort samengevat:
- De financiering van reintegratiebedrijven moet anders geregeld worden. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om resultaten te behalen. Het grootste deel van de financiering zouden ze moeten krijgen wanneer een herbeoordeelde een baan gevonden heeft.

Op verzoek van vele partijen is bij langdurig werklozen de financiering 20% bonus bij plaatsing en 80% gegarandeerd, geworden. Waarom? Omdat reintegratiebedrijven anders deze groep helemaal niet willen begeleiden. Dat zal bij herbeoordeelden natuurlijk niet anders zijn. Verder laat onderzoek zien dat een positief resultaat heel sterk afhangt van de inspanningen en het zelfvertrouwen van de kandidaat “ verandert de financiering van reintegratiebedrijven deze aspecten?

- Werknemers en werkgevers moeten beter informatie krijgen over hoe reintegratie precies werkt en op welke geldpotjes ze aanspraak kunnen maken.

Goede tip. Als werkgever kan ik er best nog wel een folder van het UWV bij gebruiken ;) . En die geldpotjes: als die er al zijn, waar zijn sommige van de overige tips dan voor bedoeld? Kunnen we die gebruiken voor scholing? Voor extra beloning van reintegratiebedrijven bij plaatsing?

- Herbeoordeelden die na een tijd zoeken geen baan gevonden hebben, moeten een gesubsidieerde baan krijgen.

Waarom dit wel voor herbeoordeelden en niet voor anderen? En het wegens burnout uitgevallen hoofd facilitaire zaken, moet die dan na een tijd zoeken verkeersregelaar worden? Bovendien: krijgen we dan geen calculerende werkgevers, die herbeoordeelden pas aannemen als er subsidie bij komt?

- In de wet moeten de rechten en plichten worden vastgelegd van alle partijen die bij de reintegratie zijn betrokken.

Een aparte wet voor herbeoordeelden?? Dit in het kader van maximale stigmatisering?

- Herbeoordeelden hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Zij zouden eerst scholing moeten krijgen, voordat ze gedwongen worden om te solliciteren.

Ook weer: een status aparte voor herbeoordeelden?En weer: de calculerende werkgever.

Wij zijn zelf een reintegratiebedrijf en voelen ons enorm betrokken bij deze doelgroep. Maar dat betekent niet dat ik het eens ben met het CNV. Al hun tips komen er op neer om een herbeoordeelde een aparte status te laten houden, met aparte regelingen rond scholing en begeleiding. Dit uitgangspunt lijkt mij wel logisch, de concrete uitwerking minder. Nu natuurlijk tips voor hoe het beter kan.. tja. Ik ken veel herbeoordeelden en zie een grote discrepantie tussen de vaak schrijnende beschrijvingen in kranten en vakbondrapporten en de tomeloze inzet (met goede resultaten) die we in de praktijk zien. Maar dat komt misschien doordat ik alleen maar een niet-representatieve doorsnede van deze groep zie. Mijn groep vindt banen doordat zij voor een werkgever weer toegevoegde waarde hebben en nooit doordat zij op een subsidie aanspraak kunnen maken. Aan hunzelf en soms aan ons is deze hernieuwde toegevoegde waarde te danken. Ik geloof dat scholing ook vaak (maar niet altijd) kan helpen.

Voor het volledige rapport met daarin ook de volledige verhalen van een aantal herbeoordeelden, klik hier

< De 50-plusser op de arbeidsmarkt. Hoe staat het er anno 2018 voor? Ziekenhuis >