9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Vijftigplussers en Werkloosheid

25 Juli, 2007 10:01

In NRC van woensdag 11 juli staat een artikel over twintig werkzoekenden die het afgelopen jaar geinterviewd zijn voor de rubriek ik zoek werk.
Aan het einde van de serie wordt de balans met alle geinterviewden opgemaakt.

Cijfers

Eerst wat cijfers van het CBS: de werkloosheid staat op het laagste niveau in vier jaar, en de werkloosheid is voor het eerst sinds 2003 onder de vijf procent. Dit betekent dat er nu 347.000 werkzoekenden zijn. Sinds medio 2003 komen er elk kwartaal ongeveer 10.000 onvervulde vacatures bij. Op dit moment zijn er 212.000 vacatures.
Ook het aantal mensen met een bijstandsuitkering is voor het eerst sinds 1981 onder de 300.000 en de verwachting is dat een derde van deze groep op korte termijn aan het werk komt.
De krant legt deze cijfers naast de ervaringen van de 20 geinterviewden. Van de twintig hebben er negen een baan gevonden, vier mensen zitten middenin sollicitatieprocedures. Met een beetje geluk hebben straks dertien van de twintig een baan.

laptop.jpg

Succesfactoren

Als ik met het oog van een loopbaanadviseur naar deze mensen kijk, vallen een aantal zaken op. Ten eerste, mensen die gericht zoeken, vinden sneller en gemakkelijker een baan. De meest effectieve strategie is, weten wat je wilt, jezelf laten zien en activiteiten ondernemen in de richting waarin je wilt werken. Ten tweede, jezelf durven beperken en dus keuzes maken, versnelt het vinden van een baan. Als je doel is, iets met mensen, is het lastig een baan te vinden.

Ouderen

Tenslotte, geen van de vier 55-plussers uit de serie heeft en baan gevonden. Dit ondanks de vele vacatures. Volgens het artikel leeft bij veel werkgevers het idee dat ouderen weinig flexibel zijn, niet goed bijgeschoold zijn en geen ambities meer hebben. Daarnaast zijn ouderen vaak ook duurder omdat er in de CAO speciale toeslagen gelden en er vaak hogere pensioenlasten betaald moeten worden.
In mijn ervaring is geld inderdaad vaak een probleem. Mensen hebben na twintig, vijfentwintig jaar meestal een behoorlijk salaris opgebouwd en het is lastig om dat los te laten.
Het afgelopen jaar heb ik een aantal vijftigplussers begeleid en ongeveer een derde heeft binnen een jaar een passende baan gevonden. Ter vergelijking: onze totale groep van outplacement kandidaten kent een succespercentage van 83,3 %.

Tips

Wat mij opviel bij deze mensen, was dat zij allen veel werk maakten van hun netwerk. Dus, netwerk activeren en onderhouden en zichzelf aan zoveel mogelijk mensen lieten zien. Daarnaast zijn het mensen met een actief leven, zij hebben hobbys, liefhebberijen en veel interesses. Dit maakt dat je makkelijk in contact komt met de meest uiteenlopende mensen. Verder, het is mij opgevallen dat ouderen die niet (meer) hechten aan status en goed hun kwaliteiten kennen, ook makkelijker een baan vinden.
Tenslotte, opvallend bij deze succesvolle kandidaten vond ik dat het leuke mensen waren, mensen die ideeen hadden, aanpakten en leuk gezelschap waren.
Dit heeft natuurlijk niets met leeftijd te maken, maar ik kan mij voorstellen dat het voor werkgevers wel een stimulans is om een oudere aan te nemen.

< De 50-plusser op de arbeidsmarkt. Hoe staat het er anno 2018 voor? IRO >