9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Waarom sterke professionals nog geen succesvol team maken

15 Oktober, 2019 16:43

En hoe je dat oplost

Het is in de sport een bekend gegeven: elf goede voetballers maken nog geen succesvol elftal. En het samenbrengen van een aantal uitstekende professionals is geen garantie voor een goed functionerend team. Toch zien we dat binnen veel organisaties de focus op het individu ligt en minder op het team als geheel. Dit is volgens ons een gemiste kans. Teams kunnen namelijk veel efficiënter worden samengesteld als je inzicht hebt in de ontwikkelpunten en de onderlinge samenwerking van de teamleden. Hoe je dat inzicht verkrijgt? Door middel van een groepsassessment!

Wat is een groepsassessment?

Een groepsassessment is een assessment van een afdeling, team of groep sollicitanten waarbij de leden zowel in groepsverband als individueel tests afnemen, geïnterviewd worden en opdrachten uitvoeren. Op deze manier kom je meer te weten over het functioneren van de individuen binnen de groep, maar ook van de groep als geheel. Zo krijg je onder andere inzicht in:

 • Persoonlijke profielen
 • Talenten en capaciteiten
 • De verschillende rollen en managementstijlen
 • Aandachtspunten en missende kwaliteiten
 • De manier van samenwerken

Met deze informatie kun je een team gebalanceerd samenstellen of identificeer je de sociale uitblinkers in een groep sollicitanten. Voor al bestaande teams biedt een groepsassessment bijvoorbeeld concrete ontwikkel- of opleidingsadviezen.

“Een groepsopdracht geeft zoveel waardevolle informatie over hoe iemand op sociaal vlak en binnen een team (dis-)functioneert.”

Waarom een groepsassessment?

Het grote verschil met een individueel assessment is dat er in een groepsassessment rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep. In beide typen assessments meten we de talenten, ontwikkeling en capaciteiten van individuele medewerkers. Op basis daarvan kun je uiteraard al voorspellingen maken van iemands gedrag in een groep. Maar hoe iemand in de praktijk écht functioneert in groepsverband, is met een individueel assessment eigenlijk niet te bepalen. Het effectief samenstellen van een team of het verbeteren van de samenwerking in een bestaand team vraagt om kennis van het gedrag van de teamleden:

Welke rol pakt iemand binnen de groep? Hoe vult men elkaar aan? Waarom schittert die ene medewerker wel of niet binnen het team en welke medewerker overheerst er? Wie neemt het voortouw en wie is de volger? Welke teamlid blijkt managementaspiraties te hebben?

Antwoorden op deze vragen bieden ontzettend veel hulp bij het bepalen van de samenstelling of ontwikkelpunten van een team.

Vind de sociale uitblinker in de groep

Claudia Schoone, loopbaanadviseur en assessmentpsycholoog bij Dijk & Van Emmerik, vertelt over het inzetten van groepsassessments bij een groep sollicitanten:

“Door middel van een groepsassessment worden bijvoorbeeld de uitblinkers binnen de groep sollicitanten gezocht. En de uitblinker van een groep is niet per se degene die zich extreem profileert en de leiding neemt. Juist niet. Het is die persoon die de anderen respecteert en hen tegelijkertijd weet te overtuigen en te mobiliseren.”

“Een groepsopdracht geeft zoveel waardevolle informatie over hoe iemand op sociaal vlak en binnen een team (dis-)functioneert. Zo heb ik wel eens meegemaakt dat de inzichten uit een groepsassessment met trainees voor een grote bank de doorslag gaven over of iemand wel geschikt was voor het traineeship. Informatie die je zonder dit interactieve component met meerdere ‘gelijken’ niet had verkregen.”

“De uitblinker van een groep is niet per se degene die zich extreem profileert en de leiding neemt.”

Is een groepsassessment iets voor mijn team?

In sommige gevallen voldoet een individueel assessment. Bijvoorbeeld wanneer je inzicht wilt krijgen in de talenten en ontwikkelpunten van één bepaalde (potentiële) werknemer. In welke situaties biedt een groepsassessment wel meerwaarde?

 • Bij het samenstellen van een nieuw team, bijvoorbeeld uit twee organisaties
 • Wanneer een bestaand team niet optimaal functioneert
 • Voor het bepalen van de meest effectieve managementstijl
 • Als je meer werkplezier en energie wilt creëren binnen het team
 • In geval van conflicten door botsende persoonlijkheden
 • Om te bepalen welke competenties er ontbreken binnen het team

Assessments bij Dijk & Van Emmerik

Bij Dijk & Van Emmerik bieden we altijd maatwerk. Zéker bij iets dat zo doorslaggevend kan zijn als een (groeps)assessment. Het samenstellen van een assessment gebeurt daarom altijd in samenspraak met de opdrachtgever. Belangrijk voor het slagen van het assessment is draagvlak onder de deelnemers. De basis hiervan is transparantie richting het team. Communiceer altijd helder over het doel van het assessment. Meer weten? Neem contact met ons op via 020 609 7700 en vraag naar Flores van Emmerik of Claudia Schoone.

< 3 redenen om teamcoaching nú op je agenda te zetten Nudging als onderdeel van een goed preventiebeleid? >