9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Sparringpartner voor MT, toezichthouder en bestuur

Als bestuurder of toezichthouder sta je soms voor een vraagstuk dat dusdanig complex is dat je daarbij wel een goede, onafhankelijke sparringpartner kunt gebruiken. Met een nieuw perspectief en frisse blik. Dijk & Van Emmerik is al bijna drie decennia professioneel gesprekspartner voor bestuurders, toezichthouders en MT’s. We bieden daarbij altijd werkbare oplossingen. Op het niveau van het individu en op het niveau van de organisatie.

Bijvoorbeeld in de vorm van data-analyse rondom personeel of het begeleiden van het gehele proces van reorganisatie met alle stakeholders, inclusief ondernemingsraad en vakbonden. Maar ook bij nieuw organiseren en in de ontwikkeling van je leiderschap staan we je graag bij. Op deze pagina lees je alles over ons aanbod voor managementteams, toezichthouders en bestuurders:

Systematisch naar een oplossing

In de intake en navolgende gesprekken pellen we systematisch af wat er aan de hand is. Wat weten we wel en wat niet? Wie moeten we betrekken om tot een oplossingsrichting te komen? In onze ervaring mondt dit altijd uit in een reeks constructieve onderzoekende gesprekken: als een kwestie zo complex en/of hardnekkig is, is het immers ook niet simpel op te lossen.

Data-analyse als onderdeel van een adviestraject

Je personele situatie goed in kaart brengen kan bijdragen aan de oplossing van arbeidsvraagstukken, maar ook voorkómen dat er problemen als verzuim en uitstroom ontstaan. Met behulp van data van de organisatie zelf, het pensioenfonds en het model waar we mee werken, komen we tot inzichten die helpen bij het maken van strategische keuzes. Of tot onderbouwingen voor specifieke acties.

Alle data die we hiervoor nodig hebben is er al; via de personeelssystemen en de benchmarkdata die pensioenfondsen beschikbaar stellen. We maken voor het vinden van oplossingen graag op een zo eenvoudig mogelijke manier gebruik van wat er al is.

We maken voor het vinden van oplossingen zo eenvoudig mogelijk gebruik van wat er al is.

Advies bij verandertrajecten

We helpen organisaties zichzelf te verbeteren. Of het nu gaat om het in beeld krijgen en implementeren van pragmatische veranderingen die nu – of in de nabije toekomst – nodig zijn, om reorganiserend veranderen of om nieuw organiseren.

Turnaround-vraagstukken & reorganiserend veranderen

Is het nodig te reorganiseren? Bij Dijk & Van Emmerik hebben we alle expertise en ervaring in huis van het speelveld van reorganisatie, ondernemingsraad, vakbonden en adviesaanvragen. We kunnen besturen, toezichthouders en MT’s ondersteunen bij alle formele stappen die daarbij komen kijken: hoe je een reorganisatie helder en correct op schrift stelt, communiceert en onderbouwt. Onze adviseurs kunnen daarbij de relatie tussen OR en bestuurder vlot trekken. Wat kan/mag je redelijkerwijs van beide partijen verwachten? Hoe komt de OR in positie?

Wij geloven in openheid en in oplossingen waar alle partijen zo goed mogelijk uitkomen. Of nog liever: in oplossingen waar iedereen beter van wordt. In de OR als partner in plaats van alleen als wettelijke verplichting. Bij een reorganisatie kun je ons als gesprekspartner inschakelen om tot overzicht en concrete stappen te komen die aansluiten bij CAO en WOR. Bemiddeling door onze experts kan zo het verschil maken tussen een potentieel probleemtraject en een frisse start voor alle betrokkenen.

Bemiddeling door onze experts kan het verschil maken tussen een potentieel probleemtraject en een frisse start.

Executive coaching - coaching voor leiders

Waar sta ik over een paar jaar? Hoe kom ik daar? Wat is daarvoor nodig in mijn organisatie en waar begin ik? Hoe voldoe ik aan de (stelsel)vereisten? Ik wil een raad van toezicht oprichten, hoe doe ik dat op een goede manier? Het is effectief om dit soort vragen eens te bespreken met iemand van buiten de organisatie. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en weten hoe zij jou en je organisatie verder kunnen helpen.

Onze MT-adviseurs

Graag stellen we onze organisatieadviseurs/executive coaches aan je voor.

Flores van Emmerik

Flores van Emmerik is ondernemer, arbeids- en organisatiepsycholoog en directeur van Dijk & Van Emmerik. Hij zet met plezier zijn jarenlange ervaring en kennis in voor tal van bestuurlijke vragen. Zijn expertise ligt in het verlengde van zijn vak als psycholoog: het analyseren en begrijpen van de menselijke kant, inclusief die van jou als bestuurder zelf, bij tal van bestuurlijke uitdagingen. Lees meer over Flores.

Bas Schiebaan

Bas Schiebaan is organisatieadviseur en was in zijn loopbaan betrokken bij grote turnaround-vraagstukken in de rollen van MT-lid, strategisch adviseur en directeur. Ook als onderhandelaar met vakbonden, vergrootte hij zijn inzicht in strategisch en toekomstgericht (personeels)beleid. Hij werkt daarnaast als gastdocent aan de Vrije Universiteit en voor het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde. Lees meer over Bas.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze trajecten of een keer vrijblijvend kennismaken? Neem contact met ons op via 020 609 7700 of welkom@dijkenvanemmerik.nl. Naast oplossingen op organisatieniveau biedt Dijk & Van Emmerik ook assessments, coaching en training, re-integratie en outplacement op het niveau van het individu/ medewerkers.

Bel 020 609 7700 Stuur een e-mail