Executive coaching


Als bestuurder of toezichthouder sta je soms voor een vraagstuk dat dusdanig complex is dat je daarbij wel een goede, onafhankelijke sparringpartner kunt gebruiken. Met een nieuw perspectief en frisse blik. Dijk & Van Emmerik is al bijna drie decennia professioneel gesprekspartner voor bestuurders, toezichthouders en MT’s. We bieden daarbij altijd werkbare oplossingen. Op het niveau van het individu en op dat van de organisatie.

Waar we bij ondersteunen


We bieden bestuurders, toezichthouders en MT-leden oplossingen in de vorm van data-analyse rondom personeel of het begeleiden van het gehele proces van reorganisatie met alle stakeholders, inclusief ondernemingsraad en vakbonden. Maar ook bij nieuw organiseren en in de ontwikkeling van je leiderschap staan we je graag bij.

Systematisch naar een oplossing bij complexe kwesties


In de intake en navolgende gesprekken pellen we systematisch af wat er aan de hand is. Wat weten we wel en wat niet? Wie moeten we betrekken om tot een oplossingsrichting te komen? In onze ervaring mondt dit altijd uit in een reeks constructieve onderzoekende gesprekken: als een kwestie zo complex en/of hardnekkig is, is het immers ook niet simpel op te lossen.

Data-analyse als onderdeel van een adviestraject


Je personele situatie goed in kaart brengen kan bijdragen aan de oplossing van arbeidsvraagstukken, maar ook voorkómen dat er problemen als verzuim en uitstroom ontstaan. Met behulp van data van de organisatie zelf, het pensioenfonds en het model waar we mee werken, komen we tot inzichten die helpen bij het maken van strategische keuzes. Of tot onderbouwingen voor specifieke acties.

Over data-analyse


“Alle data die we nodig hebben is er vaak al; via de personeelssystemen en de benchmarkdata die pensioenfondsen beschikbaar stellen. Voor het vinden van oplossingen maken we op zo’n eenvoudig mogelijke manier gebruik van wat er al is.”

Bas Schiebaan Organisatieadviseur bij Dijk & Van Emmerik

Advies bij turnaround &
reorganiserend veranderen


We helpen organisaties zichzelf te verbeteren. Of het nu gaat om het in beeld krijgen en implementeren van pragmatische veranderingen die nu – of in de nabije toekomst – nodig zijn, om reorganiserend veranderen of om nieuw organiseren.

Bij Dijk & Van Emmerik hebben we alle expertise en ervaring in huis van het speelveld van reorganisatie, ondernemingsraad, vakbonden en adviesaanvragen. We kunnen besturen, toezichthouders en MT’s ondersteunen bij alle formele stappen die daarbij komen kijken: hoe je een reorganisatie helder en correct op schrift stelt, communiceert en onderbouwt. Onze adviseurs kunnen daarbij de relatie tussen OR en bestuurder vlot trekken. Wat kan/mag je redelijkerwijs van beide partijen verwachten? Hoe komt de OR in positie?

Executive coaching -
coaching voor leiders


Waar sta ik over een paar jaar? Hoe kom ik daar? Wat is daarvoor nodig in mijn organisatie en waar begin ik? Hoe voldoe ik aan de (stelsel)vereisten? Ik wil een raad van toezicht oprichten, hoe doe ik dat op een goede manier? Het is effectief om dit soort vragen eens te bespreken met iemand van buiten de organisatie. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en weten hoe zij jou en je organisatie verder kunnen helpen.

Het verschil van bemiddeling


“Wij geloven in openheid en in oplossingen waar alle partijen zo goed mogelijk uitkomen. Of nog liever: in oplossingen waar iedereen beter van wordt. In de OR als partner in plaats van alleen als wettelijke verplichting. Bij een reorganisatie kun je ons als gesprekspartner inschakelen om tot overzicht en concrete stappen te komen die aansluiten bij CAO en WOR.

Bemiddeling door onze experts kan zo het verschil maken tussen een potentieel probleemtraject en een frisse start voor alle betrokkenen.”

Flores van Emmerik Directeur en executive coach

Onze MT-adviseurs


Graag stellen we onze organisatieadviseurs/executive coaches aan je voor.

Flores van Emmerik


Flores van Emmerik is ondernemer, arbeids- en organisatiepsycholoog en directeur van Dijk & Van Emmerik. Hij zet met plezier zijn jarenlange ervaring en kennis in voor tal van bestuurlijke vragen. Zijn expertise ligt in het verlengde van zijn vak als psycholoog: het analyseren en begrijpen van de menselijke kant, inclusief die van jou als bestuurder zelf, bij tal van bestuurlijke uitdagingen.

Bas Schiebaan


Bas Schiebaan is organisatieadviseur en was in zijn loopbaan betrokken bij grote turnaround-vraagstukken in de rollen van MT-lid, strategisch adviseur en directeur. Ook als onderhandelaar met vakbonden, vergrootte hij zijn inzicht in strategisch en toekomstgericht (personeels)beleid. Hij werkt daarnaast als gastdocent aan de Vrije Universiteit en voor het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde.

Tarief executive coaching


Voor executive coaching en organisatieadvies hanteren we het onderstaande tarief.

Executive coaching
per uur
Inclusief testen
€ 210 ,-
Offerte aanvragen

Spreken met een specialist


Wil je meer weten over onze trajecten of een keer vrijblijvend kennismaken?

Bas Schiebaan
Organisatieadviseur en executive coach

Gerelateerde pagina’s

Executive assessment -
informatie voor werkgevers


De invulling van een bestuurs- of topmanagementfunctie is voor organisaties cruciaal. Wees zeker van de juiste match.

Executive assessments -
informatie voor professionals


Krijg meer inzicht in jouw competenties, talenten en persoonlijkheid als (toekomstig) topmanager of bestuurder.