Alle verlofregelingen voor werkende ouders op een rij


Goed nieuws voor in loondienst werkende ouders met een kindje van onder de één jaar! Vanaf 2 augustus 2022 is er betaald ouderschapsverlof, met een vergoeding van zeventig procent van je dagloon. Wat zijn precies de regels voor dit verlof en hoe verschilt het van alle andere verlofmogelijkheden rond de zorg voor kinderen? Wat zijn überhaupt de voordelen van dit type verloven? Lees dit blog en je bent weer helemaal op de hoogte.

Datum

Leestijd

3 min

Type

Artikel

Per 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Vanaf die datum krijgen ouders die ouderschapsverlof opnemen negen weken van dit verlof doorbetaald. Met de invoering van het (deels) betaalde ouderschapsverlof wil het kabinet het voor ouders aantrekkelijker maken om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Nu dit verlof nog onbetaald is, doet namelijk slechts één derde van de werknemers met kinderen dit.

De voordelen van ouderschap- en partnerverlof


De overheid hoopt met deze aanvulling op het bestaande pakket aan verlofregelingen partners te ondersteunen bij het vinden van een beter evenwicht in de verdeling van werk en zorgtaken.

En, werkt dat?

Jazeker. Uit diverse onderzoeken blijkt dat gebruikmaken van dit type verlof leidt tot aanzienlijke korte- en langetermijneffecten. Van een structureel betere taakverdeling thuis en meer betrokkenheid van de partner bij zorg- en ontwikkeltaken tot zelfs lagere scheidingspercentages. En: (indirect) betere schoolprestaties van de kinderen. Collega Aimen, zelf vader van twee jonge kinderen, schreef dit mooie artikel met 4 redenen om van dit type verlof gebruik te maken.

Verlofregelingen rond kinderen: wat is wat?


Het Nederlandse pakket aan verlofregelingen rond geboorte en ouderschap is behoorlijk uitgebreid. Mooi natuurlijk, maar niet per se heel overzichtelijk. Zo is er calamiteitenverlof, kort verzuimverlof, geboorteverlof, zorgverlof, kraamverlof, partnerverlof, vaderschapsverlof en nu dus ook doorbetaald ouderschapsverlof… Wat is nu precies wat? En wanneer vraag je het aan?

Hieronder en handig overzicht van de verschillende verloven. Plus de nieuwe regels rond het betaalde ouderschapsverlof.

Download als PDF

Nieuwe regels ouderschapsverlof


Beide partners hebben voor elk kind recht op ouderschapsverlof. Het betaalde verlof omvat 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Wie 32 uur werkt, heeft dus recht op 26 keer 32 uur, dus 832 uur ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof heeft de volgende voorwaarden:

  1. Je kunt de negen weken betaald verlof (verspreid) opnemen in het eerste levensjaar van het kind;
  2. Je moet dan als ouder nog niet het volledige recht (dus 26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen;
  3. Het kind hoeft niet geboren te zijn na 2 augustus 2022;
  4. Het recht op betaald ouderschapsverlof geldt voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst. Dus ook voor de werknemers die niet voor de Ziektewet verzekerd zijn (zoals dga’s en huishoudelijke hulpen). Het recht geldt voor de werknemer die: de wettelijke ouder is; of het kind heeft erkend; of samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of de pleegzorgouder of adoptieouder is.
  5. Aanvragen gaat via de werkgever. Je werkgever dient vervolgens de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof vervolgens in bij het UWV
 • Hoe zit dat voor zzp’ers?


  Al deze verlofregelingen zijn alleen beschikbaar voor werknemers in loondienst. Als partner heb je als zelfstandige nergens recht op. Je wordt vanuit de overheid geacht dit niet nodig te hebben, omdat zzp’ers immers zelf hun werktijden en verlof kunnen bepalen. Je dient als zzp’er dan ook zelf voor vervangend inkomen te zorgen door vooraf een buffer op te bouwen. Inmiddels gaan er stemmen op voor een tegemoetkoming voor zzp’ers.

  Judith van Oudheusden Team Dijk & Van Emmerik

  Life-workbalance


  Al deze verloven maken het combineren van het ouderschap met werk natuurlijk net wat makkelijker. Desondanks blijven de eerste levensjaren van de kinderen voor veel ouders uitdagend – om niet te zeggen slopend. Mocht je hier tegenaanlopen en wat ondersteuning kunnen gebruiken, bij Dijk & Van Emmerik bieden we korte coachingstrajecten op gebied van work-lifebalance, planning en vitaliteit, vaak vergoed door de werkgever.

  Judith van Oudheusden Redacteur en communicatieadviseur