Overstappen naar een ander beroep of branche? Zo pak je dat aan.


Restaurants kunnen maar de helft van de week open, briefjes op winkelruiten roepen om nieuwe collega’s en verplegers en doktersassistenten zijn nauwelijks te vinden. Het kan je haast niet ontgaan zijn: in veel sectoren zit men te springen om (vak)mensen. Daarnaast heeft de afgelopen coronaperiode velen aan het denken gezet over de invulling van werk en leven. Door deze combinatie van kansen en bewustwording zien we dat veel mensen een carrièreswitch (willen) maken. In dit artikel zetten we op een rij hoe je zo’n overstap zo prettig en succesvol mogelijk maakt.

Datum

Leestijd

5 min

Type

Artikel

Een woord vooraf


Uit ervaring met honderden cliënten die een carrièreswitch maakten, weten we dat deze beslissing en het traject van overstappen niet altijd eenvoudig is. Het kan behoorlijk impact hebben: emotioneel, financieel en op je (gezins)leven. Gelukkig zijn er altijd dingen die je kunt doen om een proces als dit behapbaar te maken, bijvoorbeeld door een aantal helder omlijnde stappen te doorlopen.

Stap 1: Om wat voor overstap gaat het eigenlijk?


Als je al een idee hebt voor een beroepsoverstap die wellicht bij je past, is het goed om je allereerst af te vragen om wat voor soort overstap het gaat. Gaat het echt om totaal ander werk (verandering van functie-inhoud) of ‘slechts’ om een overstap naar een andere branche? In dat laatste geval voer je dezelfde functie uit, maar in een andere sector. Denk aan de overstap van een logistieke functie in de reisbranche naar eenzelfde type functie in de zorg.

Houd je bij de overstap praktisch dezelfde functie, dan is goed ingewerkt worden of een korte training om kennis te maken met de branchevereisten vaak voldoende. Maak je echter een overstap in functie-inhoud, bijvoorbeeld je werkte als financieel analist bij een grote festivalorganisator, maar je wilt aan de slag als leraar economie, dan is er vaak een langer bij- of omscholingstraject nodig.

Stap 2: In kaart brengen: wat is er nodig?


Dat brengt ons op het volgende punt: er kan een hoop komen kijken bij het maken van de overstap. Het samen met onze cliënten in kaart brengen wat er nodig is en hoe ze dit snel kunnen realiseren, is dan ook een vast onderdeel van onze begeleiding.

Financiën en aanzien

Regelmatig betekent een overstap een – al dan niet – tijdelijke stap terug in financiën en/of aanzien. Of moet iemand voor omscholing terug de schoolbanken in en deze studie vervolgens tijdlang combineren met ander werk en de zorg voor de kinderen. Sommige parttime opleidingstrajecten duren meerdere jaren en worden in het eerste jaar niet vergoed. Dit hoeft allemaal geen probleem te zijn, maar het zijn wel zaken die je vooraf moet regelen en goed moet afstemmen met je thuisfront.

Opmerkelijke carrièrestappen

Een vrolijk voorbeeld van iemand die zich niet door aanzien liet weerhouden van een opmerkelijke carrièreswitch is oud-staatsecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven. Hij ging aan de slag als parttime buschauffeur bij Connexxion. Of wat te denken van Merel van Vroonhoven die haar baan als bestuursvoorzitter van financiële waakhond AFM opgaf om leraar in het speciaal onderwijs te worden.

Van Staatssecretaris naar buschauffeur


Een mooi voorbeeld van iemand die zich niet door aanzien liet weerhouden van een opmerkelijke carrièreswitch is oud-staatsecretaris Fred Teeven. Hij werd parttime buschauffeur.

Team Dijk & Van Emmerik Amsterdam

Stap 3: Onderzoek: past dit écht bij me?


Vaak begint een overstaptraject met een loopbaanonderzoek: wat kan ik, wat wil ik, wat past er bij me? Maar ook daarna is het onderzoeken niet klaar. Zeker als er aan de overstap ook financiële en tijdsconsequenties zitten, adviseren we je het werk ook echt te gaan ervaren voor je de overstap in gang zet. Kijk bijvoorbeeld of iemand in je netwerk het gewenste beroep heeft en vraag of je een aantal dagen met diegene mee mag lopen. Of doe een werkervaringsstage om het werk eerst echt een tijdje mee te maken.

Gedragsverandering

Een verandering van baan, vraagt vaak ook een gedragsverandering. Zelfs als het nog steeds over hetzelfde vakgebied gaat. Een voorbeeld hiervan zijn vakmensen en ondernemers die (parttime) hbo-onderwijs gaan geven over hun werk. Een HR-manager dient als HRM-docent in het hbo heel andere competenties in te zetten dan in zijn of haar dagelijkse praktijk. Niet meer vertellen hoe het moet en verkopen, maar aansluiten op de behoefte van studenten, en kunnen enthousiasmeren en inspireren.

Stap 4: daar ga je dan!


Kortom: voordat je de overstap naar een ander beroep daadwerkelijk maakt, moet je weten:

  • wat deze overstap betekent wat betreft je functie-inhoud
  • wat je moet doen om ruimte te maken voor deze overstap
  • dat deze functie en branche écht bij je passen
  • dat je deze stap echt wilt zetten: je bereid bent te doen wat ervoor nodig is

In stap 2 heb je uitgezocht wat er nodig is, stap 4 is dat je dat ook daadwerkelijk in gang gaat zetten. Ga solliciteren op die leerwerkplek of baan. Meld je aan voor die training of koop dat treinabonnement voor je moeder die een extra dag in de week op komt passen.

Ook een kans


Het wegvallen van werk is voor veel mensen een heftige gebeurtenis. Maar het is óók een kans om eindelijk aan de slag te gaan in een branche waarin je altijd al geïnteresseerd was.

Team Dijk & Van Emmerik Amsterdam

Het wegvallen van werk is voor veel mensen een heftige gebeurtenis. Het kan echter ook een kans zijn om nu eindelijk in de branche of functie aan de slag te gaan die je altijd al geweldig leek. Of werk te doen waarin je kunt bijdragen aan iets wat je belangrijk vindt.

Zoals twee cliënten die collega’s Aimen en Laura onlangs begeleidden binnen Sterk in je Werk, een project voor mensen die een carrièreswitch overwegen naar de zorg. Deze cliënten maakten de overstap van respectievelijk administratief medewerker en horecamedewerker naar verpleegkundige en begeleider in de gehandicaptenzorg. Beiden startten het traject met de sterke wens om ‘iets zinvollers te doen’. Wat dat zinvolle voor hen in de praktijk betekende en wat hierbij kwam kijken onderzochten ze verder in het loopbaantraject, met een uitkomst waar ze erg blij mee zijn.

Eindtip: doe het samen!


Zoiets impactvols als een overstap maken naar een ander (kansrijker) beroep is prettig om met iemand samen te doen. Met een (goed luisterende) partner of kennis, of ga eens praten met een arbeidscoach die je hierbij kan helpen. Dit laatste hoeft niet altijd geld te kosten, vanuit de overheid en de sectoren zelf zijn verschillende tegemoetkomingen beschikbaar. Overweeg je bijvoorbeeld een overstap naar een beroep in de zorg, dan kun je kosteloos begeleiding krijgen via Sterk in je Werk.

Bekijk deze pagina voor meer tips over tegemoetkomingen en mogelijkheden voor financiering.

Meer informatie


Wil je meer weten over het maken van een carrièreswitch of de verschillende vergoedingen die hiervoor beschikbaar zijn? Neem gerust contact met ons op.

Judith van Oudheusden Redacteur en communicatieadviseur