Re-integratie assessment center


Met een re-integratie assessment center (RAC) brengen we in kaart waar de mogelijkheden van een medewerker liggen bij (dreigende) uitval of re-integratie. Onze adviseurs onderzoeken de oorzaak van de stagnatie in het functioneren of de uitval. Vervolgens geven we gericht advies voor de juiste aanpak van preventie of re-integratie. Advies dat zowel waardevol is voor werkgever als werknemer.

Waarom een re-integratie assessment center?


Het re-integratie assessment center heeft een aantal doelen. Per assessment verschilt waar de meeste nadruk op ligt:

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Het bepalen van de juiste werklast: fit en gezond aan de slag


Met de informatie uit het onderzoek bepalen we de psychische belastbaarheid en draagkracht van de kandidaat in diens verschillende werkzaamheden. En zorgen we er samen met jou als werkgever voor dat je werknemer zo fit en gezond mogelijk aan de slag blijft en/of dat de functie wordt ingevuld door een medewerker die daarvoor geschikt is.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Aanvulling bieden op het plan van de bedrijfsarts


Ons onderzoek en advies voor vervolgstappen bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid vormen een waardevolle aanvulling op het plan van aanpak van de bedrijfsarts of de analyse van de verzekeringsgeneeskundige.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 3

Ontwikkeling of loopbaan-heroriëntatie


In het onderzoek brengen we ook de kwaliteiten, capaciteiten en drijfveren van je medewerker in kaart. Wie is de medewerker en wat kan en wil deze? Dit overzicht vormt de basis voor ofwel ontwikkeling in de eigen functie, ofwel voor loopbaan-heroriëntatie.

Wanneer is een re-integratie assessment center geschikt?


Dit assessment is geschikt wanneer er twijfel is over de re-integratiemogelijkheden: kan de medewerker terugkeren in de eigen functie? Maar ook wanneer iemand dreigt uit te vallen of om de huidige psychische belastbaarheid van een medewerker te bepalen. Onze opdrachtgevers nemen het RAC vaak af in combinatie met loopbaan/beroepskeuze-onderzoek.

Is een re-integratie assessment center geschikt voor mij of mijn werknemer?


Ben jijzelf of is – in geval van werkgever – je medewerker uitgevallen of klaar om langzaam weer taken op te pakken? Dan is dit type assessment voor jou. We stellen het RAC specifiek samen voor personeel dat (tijdelijk) is uitgevallen en voor herintreders. Als onderdeel van hun re-integratie is het heel zinvol om te kijken op welk niveau ze weer aan het werk kunnen.

Hoe ziet een re-integratie assessment center eruit?


Het assessment duurt meestal een volledige werkdag. Uiteraard wordt het programma in overleg met de opdrachtgever en kandidaat afgestemd op de situatie van de kandidaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk om thuis online delen van het assessment te maken (op een eerder moment) of het assessment over verschillende dagen te verdelen.

De testen in een re-integratie assessment center

Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen om het psychische en cognitieve arbeidsvermogen te bepalen. Dit zijn zowel interviews en persoonlijkheidstesten als intelligentietesten, interessetesten en aandachttesten.

Wat komt er aan bod in een re-integratie assessment center?

1. De aard en ernst van iemands klachten

Inventarisatie huidige problematiek (intake en klachtenlijst)

2. Het cognitief functioneren en leervermogen van de medewerker

Onderzoek naar werk- en denkniveau, geheugen, snelheid en concentratie

3. De persoonlijkheid en het gedrag van de medewerker

  • Persoonlijkheid
  • Vaardigheden
  • Copingvaardigheden (omgaan met stress)

4. Omstandigheden op het werk en privé

  • Problemen en stress
  • Balans werk-privé

5. Interesses en drijfveren

  • Beroepsinteresse
  • Persoonlijke drijfveren
  • Loopbaanwaarden

6. Afronding: uitgebreid advies over
re-integratie en toekomstperspectief

Wat is het verschil tussen het re-integratie assessment (RAC), belastbaarheidsonderzoek en haalbaarheidsonderzoek?


Bij belastbaarheidsonderzoek gaat het vaak om het stellen van een diagnose en het vaststellen van het aantal uren dat iemand nog kan werken. In het RAC bij Dijk & Van Emmerik stellen we geen diagnose, maar brengen we in kaart waar er – ondanks belemmeringen – toch mogelijkheden liggen voor een medewerker die is uitgevallen of iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In een haalbaarheidsonderzoek analyseert men of een tweedespoortraject zinvol is voor een zieke werknemer. Dit type onderzoek volgt meestal op een arbeidsdeskundig onderzoek waarin de terugkeer binnen de eigen organisatie centraal staat (re-integratie eerste spoor). Onze partner reintegratiekiezen.nl geeft heldere uitleg over haalbaarheidsonderzoek.

Tarief re-integratie assessment center


Het tarief voor het re-integratie assessment center is hetzelfde als dat van een regulier assessment center.  Voor dit assessment hanteren we het onderstaande tarief.

Re-integratie assessment (RAC)
Inclusief testen
€ 1885 ,-
Offerte aanvragen

Spreken met een specialist


Ben je geïnteresseerd in een
re-integratie assessment center of heb je vragen over de inhoud van dit type assessment?

Julia Emmer
Psycholoog NIP, coach & trainer

Gerelateerde diensten


Dijk & Van Emmerik heeft een breed aanbod op gebied van re-integratie, coaching en verzuimpreventie. Via de onderstaande links vind je hierover meer informatie.

Re-integratietrajecten


Informatie over onze 1e en 2e spoor en UWV-trajecten: de voordelen van externe begeleiding, opbouw van de re-integratie en tarieven.

Coaching bij burn-out


Met onze psychologische begeleiding/re-integratie bij burn-out helpen we medewerkers herstellen en stapsgewijs terugkeren naar werk.

Begeleiding bij long COVID klachten


Vanuit onze expertise in coaching bij fysieke, cognitieve en psychische klachten helpen we werknemers succesvol te re-integreren.

Wachttijdoverbrugging ggz


Als medewerkers kampen met psychische klachten is het belangrijk snel de juiste psychologische hulp te krijgen.

UWV werkfit maken


We bieden voor kandidaten via het UWV diverse trajecten aan: op maat gemaakte programma’s met begeleiding door een ervaren, vaste coach.

Vitaliteitsprogramma's


Scan, workshops en coaching. In onze vitaliteitsprogramma’s zetten medewerkers stappen naar vitaler werken en leven.