Wachttijdoverbrugging ggz - informatie voor werkgevers


Wanneer een medewerker kampt met psychische klachten en hierdoor dreigt uit te vallen of al uitgevallen is, is het belangrijk snel de juiste hulp te krijgen. Helaas nemen de wachttijden voor volwassenen in de Specialistische en Basis-ggz alleen maar toe, inmiddels tot bijna 26 weken (oktober 2023). Dijk & Van Emmerik werkt zelfstandig en onafhankelijk van verzekeraars en kan daardoor een intake binnen 4 weken garanderen.

Het nut van wachttijdoverbrugging


Eén derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Als werkgever wil je voorkomen dat een medewerker die thuis komt te zitten met deze klachten hier langdurig door uitvalt. Een zieke medewerker kost een organisatie al snel 200 tot 400 euro per dag. Naast het besparen van kosten, is het ook een vorm van goed werkgeverschap om medewerkers te versterken in hun veerkracht en mentale welzijn. Gelukkige werknemers functioneren beter.

Wachttijden eerste lijn

Wanneer de medewerker zelf de psychologische hulp via de huisarts regelt, duurt het vaak maanden tot een half jaar voor het intakegesprek bij een ggz-instelling plaatsvindt. Na een intake kan het vervolgens nog weken duren voordat de behandeling ook echt start. Als werkgever en werknemer ben je dan de regie over het herstelproces kwijt. Om deze reden hebben we wachttijdoverbrugging ontwikkeld.

Voordelen van wachttijdoverbrugging

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Regie over het herstel


Lang wachten kan de psychische klachten verergeren omdat het gevoelens van machteloosheid vergroot. Door tijdens deze periode van wachten al psychologische begeleiding in te zetten, beïnvloed je het herstel op een positieve manier. De medewerker houdt meer invloed en regie over het eigen herstelproces en daarmee hoop.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Verbinding met werk


Een ander voordeel van psychologische coaching bij Dijk & Van Emmerik is dat de afstand tot werk verkleind wordt. Wij betrekken altijd de werkcontext in onze begeleiding. Zeker wanneer de psychische klachten zijn ontstaan in de werkomgeving, is het van belang hier aandacht aan te besteden en de eerste spanning en lading rondom werk te verkleinen. Wanneer de belastbaarheid van de werknemer het toelaat, kan de psychologische begeleiding overgaan in re-integratiebegeleiding. Zo kan de medewerker weer duurzaam terugkomen in het werk.

De garanties van Dijk & Van Emmerik

  • Intake binnen 4 weken
  • Traject start direct na de intake (na akkoord medewerker en werkgever)

Wat is het verschil tussen onze begeleiding en ggz-behandeling?


Wij worden vergoed door jou als werkgever, niet door de zorgverzekeraars zoals in de ggz gebruikelijk is. Onze psychologen stellen dan ook geen diagnose en bieden psychologische begeleiding aan, geen behandeling. Deze begeleiding biedt je medewerker effectieve ondersteuning die rust brengt en klachten stabiliseert en vermindert in voorbereiding op de behandeling in de ggz.

Het komt ook regelmatig voor dat de psychologische begeleiding voldoende blijkt om de medewerker weer op weg te helpen/ succesvol te laten re-integreren. Verdere behandeling in de ggz is in dat geval niet nodig. Onze arbeidspsychologen werken daarnaast in overeenstemming met de Wet verbetering poortwachter en helpen je alle werkgeversverplichtingen rond re-integratie na te komen.

Persoonlijk traject medewerker


Elk traject wordt op maat samengesteld. Daarbij maken we gebruik van onder meer de volgende bewezen methoden:

  • Co-Active® Coaching
  • Mindfulness
  • Cognitieve gedragstherapie/RET

Voor wie is de wachttijdoverbrugging geschikt?


Natuurlijk is deze begeleiding geen vervanging van een gespecialiseerd traject in de ggz. We zullen altijd duidelijk aangeven wat wel mogelijk is en wat niet.

Tarieven wachttijdoverbrugging


Voor de wachttijdoverbrugging hanteren we een uurtarief. Intake en eventuele testen zijn inclusief, btw exclusief.

Wachttijdoverbrugging ggz
per uur
Inclusief testen
€ 162 ,-
Offerte aanvragen

Spreken met een specialist


Of wil je een vrijblijvend advies over wachttijdoverbrugging? Wij staan je graag te woord.

Esmee Verhagen
Psycholoog NIP en Directeur Training & Coaching

Gerelateerde pagina’s

Wachttijdoverbrugging -
informatie voor werknemers


Lang wachten vergroot gevoelens van machteloosheid en kan daarmee je psychische klachten verergeren. Door psychologische begeleiding tijdens de wachtperiode hou je hoop en regie over je herstelproces.

Psychologische coaching -
informatie voor werkgevers


In veel gevallen waarin een medewerker vastloopt, dreigt uit te vallen of al is uitgevallen is duidelijk dat er iets anders nodig is dan alleen begeleiding door de bedrijfsarts of een regulier coachingstraject.

Angst en onzekerheid op het werk -
informatie voor werknemers


Af en toe onzeker zijn op je werk is heel normaal en menselijk. Maar als spanningen en twijfel op de voorgrond staan, dan kan dat je erg beperken in je functioneren. Leer moeilijke situaties op een ontspannen manier aan te gaan.