Opinie: een goede leider laat zich coachen


‘Waarom was ik op momenten verdomme zo’n lul?’ vroeg Matthijs van Nieuwkerk zich recentelijk in een interview met NRC af. Ja, waarom vertonen mensen op leidinggevende plekken eigenlijk regelmatig naar, grensoverschrijdend gedrag – als we de media mogen geloven? En: kan coaching dit voorkomen? We vroegen het Flores, onze eigen eindbaas.

Datum

Leestijd

2 min

Type

Opinie

Flores: ‘Het 6-D model van Hofstede zoomt onder meer in op machtsverhoudingen, daarin staat dat naarmate de machtsafstand kleiner is, de minder machtige harder streeft naar machtsverevening (het gelijktrekken van de machtsverhoudingen, red.). Dus misschien dat een redacteur onbewust tornt aan de machtsbasis van het opperhoofd en deze in woede ontsteekt? Of dat kritisch meedenken als een machtsaanval wordt gezien. Het 6-D model geeft echter geen verklaring voor slechtere impulsbeheersing, waar grensoverschrijdend gedrag mee samenhangt.’

‘Dat coaching kan helpen bij impulsbeheersing, dat staat dan weer wel vast. Het is ook zo dat de machtige vaak bepaalt wat er gebeurt, maar dat is natuurlijk niet altijd naar of onveilig gedrag. De collega die leidinggevende wordt en dan opeens gaat zeuren over dat te laat komen niet kan: dat is niet naar gedrag, maar iets dat nu als meer vanzelfsprekend bij zijn nieuwe functie hoort.’

Context versus persoonlijkheid


‘De context bepaalt verder meer van het gedrag dan we denken en we hebben de neiging om te veel van het gedrag te verklaren vanuit de persoonlijkheid (‘ik was een lul’) zonder te letten op de context. Anderzijds… zou Trump weer een lieve oude baas worden als hij geen macht zou hebben?’ Bij grensoverschrijdend gedrag moeten we steeds nadenken of het vertoonde gedrag altijd vervelend is (zoals slaan, een tik op de billen) of binnen deze context normaal.’

‘Dat het hebben van macht effect heeft, is wel duidelijk. Coaching gaat om zelfinzicht en vanuit beter zelfinzicht betere keuzes maken: dus ja, coaching zal zeker helpen om eventuele uitwassen in te dammen. Zo af en toe als leider een executive coaching-sessie boeken om jezelf (en de situatie waarin je je bevindt) een spiegel voor te laten houden kan dus geen kwaad. Als organisatie een assessment laten uitvoeren voordat je iemand macht geeft, trouwens ook niet. Daarmee sluit je op voorhand risico’s uit en zorg je dat je geen leidinggevende met gebrekkige impulsbeheersing aanstelt.’

Interesse om eens over dit onderwerp te sparren?


Lees meer over onze executive coaching en executive assessments op onze website. Of stuur een mail naar Flores.

Flores van Emmerik Psycholoog NIP & directeur