Nataša Vučenić

Loopbaanbegeleider & re-integratiecoach


Hoi! Leuk dat je informatie komt opzoeken over ons team bij Dijk & Van Emmerik en over mij. Ik ben Nataša. Bij Dijk & Van Emmerik begeleid ik sinds 2017 mensen met loopbaanvraagstukken, tweede spoor en diverse projecten/trajecten voor het UWV.

Switch


Aanvankelijk begon ik bij D&VE als zzp’er naast mijn overige banen als persoonlijk begeleider en trajectbegeleider in de GGZ en VGZ. In 2019 maakte ik volledig de switch naar de meer zakelijke omgeving van Dijk & Van Emmerik: ik had behoefte mijzelf uit te dagen, mij nader professioneel te ontwikkelen en op een concrete manier nog meer positieve bijdragen te leveren aan onze maatschappij.

Visie op mens, arbeid & samenleving


Het is fijn dat ik bij Dijk & Van Emmerik de ruimte krijg mijn visie op de mens, arbeid en samenleving uit te dragen en mijn kennis en vaardigheden als verpleegkundige, sociaal (ped)agogisch hulpverlener en coach te combineren. Zo kan ik echt maatwerk bieden in de begeleiding.

Mijn visie op mens, arbeid en samenleving vormt mij grotendeels ook als begeleider. Ik denk dat ieder mens onlosmakelijk verbonden is met de maatschappij. Ieder mens is ook uniek en capabel. Vanuit dit gegeven verdient hij ook een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hij moet die kansen krijgen en deze mogelijkheden ook benutten. Daarnaast vind ik dat ieder mens en elke organisatie zichzelf ook voortdurend kan verbeteren, versterken en ontplooien.

Onlosmakelijk verbonden


“Ieder mens is in mijn ogen uniek en capabel, en onlosmakelijk verbonden met de maatschappij.”

Nataša Vučenić Loopbaan- en re-integratiecoach

Situatie verbeteren


In de praktijk van alledag zie ik dat het voor werknemers en werkzoekenden soms lastig is deze visie te omarmen en daadwerkelijk te realiseren. Soms is er onvoldoende inzicht of kennis, vertrouwen of misschien gebrek aan energie. Soms is er weinig tijd om dit zelfstandig aan te pakken. Soms kampt men met belemmeringen, beperkingen, chronische ziektes en/of andere vormen van uitsluiting. Soms weten mensen simpelweg niet wat ze willen, kunnen, mogen en moeten. Hierdoor lopen we de kans om vast te komen zitten in een moeras van werkloosheid of ziekteverzuim, twijfels, ongeloof en onvrede. Ook in dat geval kan men bij mij aankloppen en om hulp vragen.

Individuele cliënten & opdrachtgevers


Ik help graag om de situatie voor alle betrokkenen te verbeteren.

Individuele cliënten

Individuele cliënten help ik door ze zich gehoord en begrepen te laten voelen, samen onderzoek te doen naar hun mogelijkheden, hun belemmeringen te overwinnen, zichzelf te versterken en te ontplooien. Maar ook door actieplannen te maken en deze daadwerkelijk uit te voeren. Ik moedig aan, coach, onderwijs en stuur bij waar nodig. Het doet me goed mijn cliënten vrolijker, energieker en meer vastberaden mijn deur uit te zien lopen dan voordat ze mijn kantoor binnen stapten.

Oprdachtgevers

Opdrachtgevers help ik door hun medewerkers of werkzoekenden op de juiste wijze te ondersteunen en daarmee direct of indirect de doelstellingen van personeel en organisatie te behalen. De trajecten die ik begeleid rond ik conform de gemaakte afspraken en verwachtingen af en ik werk graag hard aan het behalen van gezamenlijke doelen. Ik moedig mijn cliënten en opdrachtgevers aan dat ook te doen.

Kom kennismaken!


Dus, twijfel je over hoe je je loopbaan en re-integratie aan moet pakken, schroom niet en klop aan bij mij en D&VE. Dan plannen we een intakegesprek in en maken we nader kennis om te zien of ik de juiste persoon ben om je op weg te helpen. Je hoeft je voor het intakegesprek niet speciaal voor te bereiden.

Kom vooral langs en maak in een prettige, ongedwongen doch zakelijke sfeer kennis met mij als coach en persoon.