Teamcoaching


Het is voor organisaties en medewerkers van fundamenteel belang dat teamleden goed samenwerken. Teamcoaching geeft de samenwerking een positieve impuls en helpt resultaatgerichte teams zich verder te ontwikkelen. Deze vorm van coaching richt zich – de naam zegt het al – niet op het individu maar op het team; het geheel is meer dan de som der delen. De ervaren teamcoaches van Dijk & Van Emmerik werken waarderend en beschikken over de tools en expertise om ieder team en iedere vraag verder te brengen.

Wanneer is teamcoaching geschikt?


Een aantal veelvoorkomende situaties waarbij organisaties kiezen voor teamcoaching:

 • Teambuilding: er stromen nieuwe teamleden in of teams worden samengevoegd.
 • Het team wil een volgende stap zetten in de samenwerking: een gezamenlijke visie en strategie ontwikkelen en doelen concretiseren.
 • De organisatie of het team wil vergaderingen effectiever en inspirerender inrichten.
 • Intervisiebegeleiding: een teamcoach zorgt voor verdieping in de intervisiesessies.
 • De samenwerking binnen het team verloopt stroef, er is een verschil van inzicht of een conflict ontstaan.

Waarom teamcoaching?


Een team dat elkaar vertrouwt, waar verschillen van inzicht besproken kunnen worden en waarin de rollen en taakverdeling helder zijn, is krachtiger, creatiever en effectiever. Zo’n team kan ook flexibel inspelen op veranderingen in de organisatie en daarbuiten. Verder is het een gegeven dat daar waar mensen samenwerken, er vroeg of laat wrijving ontstaat. Een goed gesprek aangaan, om op zo’n moment nader tot elkaar te komen, gaat niet altijd vanzelf. Teamcoaching kan dan helpen.

Hoe we een teamcoachingsprogramma ontwikkelen voor jouw organisatie


Een teamcoachingstraject bestaat meestal uit vier fasen. In de eerste twee fasen gaat het om het helder krijgen en omschrijven van de vraag, de randvoorwaarden en de gewenste resultaten. In de laatste twee fases vindt de daadwerkelijke coaching plaats en borgen we de uitkomsten.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 1

Intake


Tijdens de intake brengen we met jou als leidinggevende of teamleider de vraag in kaart. Hoeveel ruimte en tijd is er voor de coaching? Brengt de interventie waar je aan denkt het team ook daar waar het naartoe wil?

In sommige gevallen plannen we naast deze intake nog een (online) groepsintake in met het hele team.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 2

Voorstel


We schrijven een passend voorstel, waarin we – naast met de vraag, de tijdsplanning en het budget – ook rekening houden met de fase waarin het team zich bevindt. We werken vanuit diverse evidence based modellen van teamontwikkeling, zoals dat van Lencioni, Tuckman en Schouten & Kamminga en vormen van positieve psychologie, onder meer appreciative inquiry, deep democracy, Lego® Serious play® en RealDrives. Een traject hoeft niet altijd lang te zijn; onze teamcoaches zijn bedreven in het strak stellen van doelen om teams zo binnen de beschikbare tijd altijd een impactvolle interventie te bieden. In het voorstel worden ook resultaatafspraken opgenomen: wanneer is het traject geslaagd?

Oranje met roze bulletpoint cijfer 3

Programma


Het programma bestaat uit een of meerdere sessies waarin versterken, confronteren en concrete afspraken centraal staan, maar ook zelfregie bij de organisatie. Als een team zelf aan het roer van het traject staat, worden patronen namelijk bewuster en kan het team stapsgewijs en onder begeleiding werken aan ontwikkelpunten. We zetten daarbij gestructureerde en inspirerende gesprekken om in praktische vervolgstappen: welke thema’s zijn belangrijk? Welke wensen leven er en welke stappen moeten teamleden zetten? Welke kwaliteiten zetten zij daarvoor in? Hier komen concrete doelen en afspraken uit die teams meestal met plezier realiseren.

Oranje met roze bulletpoint cijfer 4

Borging


Het borgen van de stappen en afspraken – en daarmee het echt vooruitbrengen van teams – is een fundamenteel onderdeel van onze trajecten. Dat gebeurt vaak in de vorm van een terugkom-moment met de coach(es). Maar ook als een begeleide evaluatiesessie niet mogelijk is, bouwen we een borging in met het team zelf. Bijvoorbeeld door concrete afspraken te maken over het realiseren van actieplannen en over hoe de voortgang hierop bewaakt wordt. Of door het onderwerp een vaste plek te geven op de agenda.

Wat levert teamcoaching op?


De diverse methoden die we inzetten bij teamcoaching kunnen een groot verschil maken. Teamcoaching:

 • maakt teamleden bewust van patronen in het team
 • zorgt ervoor dat je team zijn potentieel bereikt: er is vaak al van alles in huis, teamcoaching versterkt dit
 • biedt de mogelijkheid echt even te vertragen en op een ander niveau te kijken naar de samenwerking, de zorgen en de wensen en doelen binnen het team
 • zorgt voor betere resultaten
 • zorgt voor verbinding: teamleden leren elkaar beter kennen en begrijpen
 • maakt de weg vooruit helder: het zorgt voor gedragsverandering en brengt teams en organisaties in beweging
 • maakt alles wat onder de waterspiegel ligt bespreekbaar: geen spreekwoordelijke roze olifant is te groot. Na een traject horen we vaak dat mensen zich nu wel durven uitspreken, waar ze vroeger zwegen.

Soorten teamcoaching


De meeste teamcoachingssessies die we geven, zijn maatwerk. Op basis van het intakegesprek en de wensen en behoeften in het team stellen we een offerte voor je op.

Teamontwikkeling

Voor teams
Maatwerk

Organisaties zijn net als de wereld om ons heen continu in verandering, er wordt daarmee ook veel veerkracht gevraagd van teams. Goed functionerende teams ontkomen er dan ook niet aan om zichzelf te blijven ontwikkelen. Onze teamcoaches ondersteunen en bekrachtigen dit ontwikkelproces.

Intervisiebegeleiding

Voor professionals
Maatwerk

Onze ervaren intervisiebegeleiders zijn gespecialiseerd in diverse intervisie-methoden. Ze begeleiden het proces gestructureerd, op een ontspannen en scherpe manier. Daardoor wordt intervisie zoveel meer dan een werkoverleg en komen alle leden van de groep aan bod. We leiden ook interne intervisievoorzitters op.

Effectief vergaderen

Teams en organisaties
Maatwerk

Een veel gehoorde klacht is dat medewerkers vergaderingen niet als zinvol of inspirerend ervaren. De observatie en feedback van onze externe coaches versterken een goede en effectieve structuur en geven input over de sociale omgang onderling en hoe de groep deze kan versterken.

Lego® Serious play® teamtraject

Teams/afdelingen
per deelnemer
€ 335 ,-

Met de LSP-methode vind je met jouw team op een speelse manier antwoorden op complexe vraagstukken. Je bouwt de antwoorden met Lego®-blokjes. LSP garandeert 100% participatie, elke stem wordt gehoord, iedereen draagt zijn steentje bij. Dit tarief geldt bij een groepsgrootte van 10 deelnemers.

RealDrives teamtraject

Teams en organisaties
per deelnemer
€ 536 ,-

Interventies met RealDrives geven inzicht in drijfveren van teamleden. Ze helpen bij het erkennen, herkennen en waarderen van elkaars drijfveren, om onderlinge verschillen te waarderen, bevorderen motivatie en sociale veiligheid en verbeteren de teamprestaties. Dit tarief geldt bij een groepsgrootte van 10 deelnemers.

Onze teamtrainers en -coaches


Graag stellen we onze teamtrainers Esmee Verhagen en Maisa Belfor aan je voor.

Esmee Verhagen


Esmee werkt samen met organisaties als interventiekundige, de ene keer is dit in de rol van trainer, de andere keer als coach of adviseur. Aan de UvA is zij tijdens haar master Sociale Psychologie opgeleid tot trainer. Vervolgens heeft zij in een tweejarige opleiding Interventiekunde gevolgd. Deze twee opleidingen bieden samen met ACT een stevige basis in haar werk als trainer en coach. Als interventiekundige werkt ze vanuit rust, oprechte aandacht en een waarderende en onderzoekende blik (appreciative inquiry).

Esmee: “The answer is in the room: Maisa en ik zullen daarom niet als expert komen vertellen wat er moet gebeuren. Wat we wel doen, is krachtige vragen stellen om inzichten binnen een team of groep te vergroten en beweging aan te wakkeren.”

Maisa Belfor


Maisa Belfor is interventiekundige, senior trainer en facilitator van de RealDrives en Lego® Serious Play®-methoden. Ze helpt groepen te onderzoeken wat er aan de hand is en zelf te ontdekken welke oplossingsrichtingen zij zien. Maisa: “Het is mijn taak om de waarheid op tafel te krijgen en de groep te helpen om daar betekenis aan te geven. Voor mij is daarbij naast analyse en gedegen theorie het onderdeel fun belangrijk: vanuit ontspanning inzichten creëren. In mijn sessies maak ik vaak gebruik van werkvormen die spelelementen bevatten, die appelleren aan de creativiteit van een groep, simulaties etc. Deze helpen teampatronen en drijfveren bloot te leggen: de waarheid zit verscholen in de groep!”

Maisa werkt sinds 2019 als externe trainer en teamcoach voor Dijk & Van Emmerik

Spreken met een specialist


Ben je geïnteresseerd in teamcoaching of heb je nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Esmee Verhagen
Psycholoog NIP en Directeur Training & Coaching