9.2 / 10 | 67 waarderingen
020 609 7700

Wachttijdoverbrugging ggz

Overbrugging wachttijd ggz - informatie voor werkgevers

Wanneer een medewerker kampt met psychische klachten en hierdoor dreigt uit te vallen of al uitgevallen is, is het belangrijk snel de juiste hulp te krijgen. Helaas nemen de wachttijden voor volwassenen in de Specialistische en Basis-ggz alleen maar toe, inmiddels tot 26 weken (oktober 2022). Dijk & Van Emmerik werkt zelfstandig en onafhankelijk van verzekeraars en kan daardoor een intake binnen 4 weken garanderen.

Ik ben een werkgever

Overbrugging wachttijd ggz voor werknemers

Met wachttijdoverbrugging ondersteunen we medewerkers te die op de wachtlijst staan voor (gespecialiseerde) behandeling in de ggz. Het duurt op dit moment in de ggz helaas maanden voor je intake plaatsvindt en nog langer voor de behandeling ook daadwerkelijk start. Onze psychologen bieden je in de tussentijd begeleiding die ervoor zorgt dat je invloed en regie houdt over je psychische herstel. Zo sta je er niet alleen voor.

Ik ben een werknemer


Wachttijdoverbrugging ggz – informatie voor werkgevers

Eén derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Als werkgever wil je voorkomen dat een medewerker die thuis komt te zitten met deze klachten hier langdurig door uitvalt. Een zieke medewerker kost een organisatie al snel 200 tot 400 euro per dag. Naast het besparen van kosten, is het ook een vorm van goed werkgeverschap om medewerkers te versterken in hun veerkracht en mentale welzijn. Gelukkige werknemers functioneren beter.

Direct psychologische begeleiding

Wanneer de medewerker zelf de psychologische hulp via de huisarts regelt, duurt het vaak maanden tot een half jaar voor het intakegesprek bij een ggz-instelling plaatsvindt. Na een intake kan het vervolgens nog weken duren voordat de behandeling ook echt start. Als werkgever en werknemer ben je dan de regie over het herstelproces kwijt. Om deze reden hebben we wachttijdoverbrugging ontwikkeld. Voordelen zijn:

  • Regie over het herstel
    Lang wachten kan de psychische klachten verergeren omdat het gevoelens van machteloosheid vergroot. Door tijdens deze periode van wachten al psychologische begeleiding in te zetten, beïnvloed je het herstel op een positieve manier. De medewerker houdt meer invloed en regie over het eigen herstelproces en daarmee hoop.

  • Verbinding met werk
    Een ander voordeel van psychologische coaching bij Dijk & Van Emmerik is dat de afstand tot werk verkleind wordt. Wij betrekken altijd de werkcontext in onze begeleiding. Zeker wanneer de psychische klachten zijn ontstaan in de werkomgeving, is het van belang hier aandacht aan te besteden en de eerste spanning en lading rondom werk te verkleinen. Wanneer de belastbaarheid van de werknemer het toelaat, kan de psychologische begeleiding overgaan in re-integratiebegeleiding. Zo kan de medewerker weer duurzaam terugkomen in het werk.

De garanties van Dijk & Van Emmerik

  • Intake binnen 4 weken
  • Traject start direct na de intake (na akkoord medewerker en werkgever)
  • Persoonlijke begeleiding door NIP-geregistreerde psychologen
  • Poortwachterproof werkwijze, OVAL-gecertificeerd

Wat is het verschil tussen onze begeleiding en behandeling binnen de ggz?

Wij worden vergoed door werkgevers, niet door de zorgverzekeraars zoals in de ggz gebruikelijk is. Onze psychologen stellen dan ook geen diagnose en bieden psychologische begeleiding aan, geen behandeling. Deze begeleiding biedt de medewerker effectieve ondersteuning die rust brengt en klachten stabiliseert en vermindert in voorbereiding op de behandeling in de ggz. Het komt ook regelmatig voor dat de psychologische begeleiding voldoende blijkt om de medewerker weer op weg te helpen/ succesvol te laten re-integreren. Verdere behandeling in de ggz is in dat geval niet nodig.

Onze arbeidspsychologen werken daarnaast in overeenstemming met de Wet verbetering poortwachter en helpen je alle werkgeversverplichtingen rond re-integratie na te komen.

Traject op maat

Elk traject wordt op maat samengesteld. Daarbij maken we gebruik van onder meer de volgende bewezen methoden:

Voor wie?

Natuurlijk is deze begeleiding geen vervanging van een gespecialiseerd traject in de ggz. We zullen altijd duidelijk aangeven wat wel mogelijk is en wat niet.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Of wil je een vrijblijvend advies over wachttijdoverbrugging en psychologische begeleiding? Of heb je een vraag over ons aanbod? Wij staan je graag te woord via 020 - 609 77 00 of receptie@dijkenvanemmerik.nl.

Wachttijdoverbrugging ggz  - informatie voor werknemers

Wanneer je zelf psychologische hulp via de huisarts aanvraagt kan het een half jaar duren voor je bij een ggz-instelling terechtkunt voor een intakegesprek. Daarna duurt het vaak nog weken tot maanden voordat je behandeling begint. Lang wachten vergroot gevoelens van machteloosheid en kan daarmee je psychische klachten verergeren. Daarom hebben we wachttijdoverbrugging ontwikkeld.

Houd invloed, hoop en regie

Door psychologische begeleiding tijdens de wachtperiode hou je invloed, hoop en regie over je herstelproces. Ben je door je klachten uitgevallen op je werk? Wanneer je belastbaarheid het toelaat, hebben we ook de kennis en ervaring in huis om je te helpen re-integreren.

Het komt regelmatig voor dat de begeleiding door onze psychologen voldoende blijkt om iemand weer op weg te helpen/ succesvol te laten re-integreren. In dat geval is het niet meer nodig behandeld te worden in de ggz.

Wat is het verschil tussen onze begeleiding en behandeling binnen de ggz?

De trajecten van Dijk & Van Emmerik worden vergoed door werkgevers, niet door de zorgverzekeraar zoals in de ggz gebeurt. Onze psychologen stellen dan ook geen diagnose en bieden psychologische begeleiding aan, geen behandeling. Deze begeleiding biedt je als medewerker effectieve ondersteuning die rust brengt. Samen stabiliseren en verminderen we je klachten in voorbereiding op je behandeling in de ggz.

Voor wie?

Natuurlijk is deze begeleiding geen vervanging van een gespecialiseerd traject in de ggz. We zullen altijd duidelijk aangeven wat wel en niet mogelijk is.

Onze psychologen NIP

Alle psychologen van Dijk & Van Emmerik zijn arbeids- en organisatiepsycholoog en NIP-geregistreerd. We werken daarnaast als bureau onder de kwaliteitsstandaarden van CEREO, NOLOC en OVAL. In ons werk richten we ons niet alleen op klachten, maar juist ook op de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten. Het doet ons goed om je te kunnen helpen je werk en leven in te richten op een manier waar jij je weer goed bij voelt.

Elk traject wordt op maat samengesteld. Daarbij maken we gebruik van onder meer de volgende bewezen methoden:

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Of wil je een vrijblijvend advies over wachttijdoverbrugging en psychologische begeleiding? Of heb je een vraag over ons aanbod? Wij staan je graag te woord via 020 - 609 77 00 of receptie@dijkenvanemmerik.nl. Of vul ons contactformulier in.

contactformulier